Juli 2023 - Övervägande svalt och ostadigt med lokala regnrekord

Juli 2023 dominerades av svalt och ostadigt väder med de största regnmängderna från västra Götaland upp till sydligaste Norrland. Julimånaden blev rekordregnig i bland annat Borås och Delsbo. Men som vanligt under sommaren så föll regnet ojämnt. De nordligaste fjällen hade en både varm och torr juli. Även på Öland, Gotland och vid södra Östersjökusten var torkan besvärande.

Temperatur 

Det lågtrycksbetonade vädret medförde att större delen av Sverige fick en svalare juli än normalt (normalperiod 1991-2020). Men i allmänhet räcker det ändå att gå tillbaka till förra året 2022 eller 2020 för att hitta en svalare juli.

I nordvästra Norrland var månaden lite varmare än normalt. Det gäller i synnerhet norra Lapplandsfjällen där det var den varmaste juli sedan 2018.

I början av månaden förekom en del frostnätter längst i norr. Kallast var det vid vår nordligaste temperaturmätande station Naimakka med -2,0° den 3 juli.

Ingen station i Sverige nådde över 30°-strecket denna julimånad, vilket ändå inträffar i genomsnitt ett par julimånader per årtionde. Varmast var Källsjö i Halland med 29,7° den 9 juli.

Sverigekarta som visar månadsmedeltemperaturen under juli 2023
Månadsmedeltemperaturen under juli 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar medeltemperaturens avvikelse från det normala under juli 2023
Medeltemperaturens avvikelse från normalperioden 1991-2020 för juli 2023. Förstora Bild

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

 

Jämförelse med tidigare julimånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i juli i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i juli (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i juli (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd

Det lågtrycksbetonade vädret innebar att en lång rad områden med regn eller regnskurar drog in över landet.

De största mängderna återfanns från västra Götaland upp till sydligaste Norrland.

Den allra största månadsnederbörden var 303,7 mm i Mollsjönäs nordost om Göteborg i Västergötland. Det är den sjunde största månadsnederbörd som hittills uppmätts i Sverige i juli månad.

Så här placerade sig juli 2023 för några stationer med långa eller mycket långa mätserier.

  • Borås i Västergötland hade med 216,5 mm sin regnigaste juli sedan startåret 1884 .
  • Alingsås i Västergötland hade med 220,8 mm sin regnigaste juli sedan startåret 1936.
  • Delsbo i Hälsingland hade med 171,6 mm sin regnigaste juli sedan startåret 1878.
  • Örebro hade med 205,6 mm sin näst regnigaste juli sedan startåret 1859 och den regnigaste sedan 2000.
  • Göteborg hade med 178,8 mm sin tredje regnigaste juli sedan startåret 1860 och den regnigaste sedan 1939.
  • Varberg i Halland hade med 161,4 mm sin tredje regnigaste juli sedan startåret 1880 och den regnigaste sedan 2007. 
  • Västerås hade med 156,8 mm sin tredje regnigaste juli sedan startåret 1860 och den regnigaste sedan 2000.
  • Halmstad hade med 195,2 mm sin fjärde regnigaste juli sedan startåret 1859 och den regnigaste sedan 2007.
  • Vinga i Västergötland hade med 131,1 mm sin femte regnigaste juli sedan sedan startåret 1880 och den regnigaste sedan 1939.

Månadens största dygnsnederbörd blev 94,1 mm i Nianfors i Hälsingland den 1 juli.

Mycket torrt i nordligaste fjällen

Regnet var dock snålt i vissa delar av Sverige. Torrast var det i nordligaste fjällen. Där hade Abisko med 7,3 mm sin torraste juli sedan rekordåret 1955.

Andra områden som i hög grad undveks av de kraftigaste skurarna var Öland, Gotland och södra Östersjökusten. Där var det dock ännu torrare någon av de fem senaste julimånaderna.

Sverigekarta som visar nederbördens avvikelse från det normala under juli 2023
Nederbörden i procent av normalperioden 1991-2020 för juli 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar nederbördssumma under juli 2023
Nederbördssumma under juli 2023. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i juli 2023 (684 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i juli 2023 (25 kB, pdf)

Vind

Det lågtrycksbetonade vädret gav i framför allt Götaland ovanligt blåsigt väder med stor andel vindar från sydväst eller väst. Längs kusterna var vackra sommardagar med den traditionella sjöbrisen en bristvara.

Vid kuststationer förekom stormbyar den 3 juli med 26,1 m/s vid Måseskär och 25,3 m/s vid Väderöarna i Bohuslän. Väderöarna hade vid tillfället en medelvind på 21,1 m/s.

De högsta vindhastigheterna i fjällen var denna månad inte nämnvärt högre än vid kusten. Högst byvind registrerades på Sylarna med 26,8 m/s natten till den 16 juli. Samtidigt hade man där en medelvindhastighet på 21,9 m/s.

Sverigekarta som visar byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juli 2023.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juli 2023. Förstora Bild

Snö

Ingen av SMHIs väderstationer rapporterade något snödjup i juli, vilket är det normala för praktiskt taget alla våra julimånader.

Solskenstid

Solskenstiden uppvisade ungefär samma geografiska fördelning som nederbörden. I nordligaste Lapplandsfjällen och sydöstra Sverige var solskenstiden högre än normalt. Flest soltimmar hade Svenska Högarna med 371 timmar. På många andra håll i landet var solskenstiden lägre än normalt.

Det var dock inte fråga om vare sig några bottenrekord eller topprekord.

Sverigekarta som visar antal soltimmar under juli 2023
Antal soltimmar i juli 2023. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2023
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2023. Förstora Bild

Åska

Åskregistreringar förekom åtminstone någonstans i Sverige under samtliga 31 dygn i juli. Avsaknaden av markanta luftmassebyten då varm och fuktig luft ersattes av betydligt kyligare, bidrog dock till att det inte var några tillfällen med extremt mycket åska.

Det åskrikaste dygnet var den 31 juli med 4624 urladdningar, merparten av dessa över Uppland. Den 17, 28 och 30 juli var det över 3000 urladdningar.

Den 24 juli var det däremot bara en urladdning registrerad, vilket ligger inom felmarginalen.

Sverigekarta som visar totalt antal blixtar under juli 2023
Totalt antal blixtar under juli 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar antal åskdagar under juli 2023
Antal åskdagar under juli 2023. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Kraftigt regn och kyliga nätter

När juli månad inleddes så låg ett band med kraftigt regn över södra Norrland. I Hälsingland fick Nianfors hela 94,1 mm och automatstationen i Delsbo 84,2 mm på månadens första dag. Nya områden med regn och skurar kom samtidigt in över Götaland och Svealand.

Natten till den 2 juli var kylig längst i norr med nattfrost -0,9° i Latnivaara nordväst om Gällivare. Ett för årstiden djupt lågtryck kom in med sina centrala delar över Svealand. Lågtrycket följdes av kraftigt regn och Södertälje fick hela 76,5 mm.

Natten till den 3 juli var ännu kyligare med nattfrost vid fem stationer i norra Norrland. Naimakka, vår nordligaste temperaturstation, hade -2,0° vilket blev månadens lägsta temperatur i landet. Söder om lågtrycket var det rejält blåsigt med stormbyar på 26,1 m/s vid Måseskär i Bohuslän. I Götaland, Svealand och upp längs södra Norrlandskusten föll mycket regn på många håll. Persberg i östra Värmland rapporterade 47,4 mm.

Bilden visar en karta över väderläget i norra Europa den 3 juli 2023.
Analys av väderläget klockan 02 den 3 juli 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Nästa dygn försköts lågtryckets centrum åt nordost och gav då regn även vid Norrbottenskusten.

Lågtrycket drog bort mot Kolahalvön den 5 juli men det innebar bara en tillfällig stabilisering. Ett nytt lågtryck närmade sig i söder och gav regn och skurar i Götaland och Svealand.

Detta lågtryck rörde sig upp mot Svealand nästa dag och gav under dygnet 35,4 mm i Våmhus i Dalarna. I norra Norrland stabiliserades vädret.

Lågtrycket försköts åt nordost den 7 juli med regn i främst Svealand samt sydligaste och mellersta Norrland. Västerås rapporterade 48,8 mm under dygnet.

Högtrycksrygg med stigande dagstemperatur

Under lördagen den 8 juli växte en högtrycksrygg in västerifrån och det blev varmare med högsommartemperaturer på flera håll. I ett stråk över främst östra Svealand och Norrlandskusten bildades dock åskskurar. Sådana gav 30,7 mm i Örnsköldsvik i Ångermanland. Det mesta föll inom 2 timmar med bland annat översvämmade källare som följd.

En del regnskurar förekom vid Norrlandskusten även söndagen den 9 juli. Annars var det på många håll soligt eller växlande molnighet och månadens högsta temperatur noterades i Källsjö i Halland med 29,7°.

Måndagen började solig och temperaturen hann stiga till 28,1° i Krångede i östra Jämtland. Men ett regnområde kom efterhand in från sydväst och framför detta bildades en del åskskurar i varmluften.

Den 11 juli fyllde det på med regnskurar som rörde sig upp över landet. Varmluften dröjde sig längst kvar i norr, där Björkudden i norra Lapplandsfjällen blev varmast i landet med 27,6°.

Kraftiga regn i Värmland

Den 12 juli försköts ett lågtryck med en frontzon in över sydvästra Sverige. Det hade delvis kraftigt regn i släptåg. Säffle i södra Värmland rapporterade hela 93,7 mm och Ånimskog i Dalsland fick 68,1 mm samma dygn. Det var fortfarande varmast i norra Norrland, Luleå-Bergnäset kom upp i 26,1°.

Bilden visar en karta med en analys av väderläget den 12 juli 2023.
Analys av väderläget klockan 14 den 12 juli 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Nästa dag försköts regnet till mellersta Sverige samtidigt som det försvagades. Nya områden med regn och skurar fyllde på i söder och i norr kom ett regnområde in österifrån. Där var det fortfarande högsommartemperaturer på sina håll med som högst 26,1° i Kvikjokk-Årrenjarka i mellersta Lapplandsfjällen.

Fredagen den 14 juli gav en högtrycksrygg en tillfällig stabilisering i Götaland och södra Svealand med en del sol. Längre norrut var det ostadigare med de flesta skurarna över mellersta Norrland.

Under lördagen drog nya områden med delvis kraftigt regn eller skurar in över främst sydvästra Sverige. Samtidigt kom det tillfälligt in varm luft längst i söder, Lund i Skåne kom upp i 28,2°. Det soligaste lördagsvädret återfanns i mellersta Norrland.

Under söndagen den 16 juli försköts området med det kraftigaste regnet upp till mellersta Norrland, där Fjällsjönäs i södra Lappland fick 31,0 mm. Över södra Sverige drog nya områden med skurar in, men det fanns ändå kvar lite högsommarvärme i sydöstra Götaland med upp till 26,1° vid Ölands norra udde.

Under den nya veckan fortsatt ostadigt och med svalare väder

Den nya veckan inleddes med en måndag med delvis kraftiga skurar både i norr och söder. Ytterrissjö i sydligaste Lappland rapporterade 32,0 mm och Malmbäck på Sydsvenska höglandet 26,3 mm.

Bilden visar regnskurar över Tjust skärgård den 17 juli 2023.
Ett band med kraftiga skurar drog den 17 juli ut över ostkusten och Tjusts skärgård. Foto Karin Åhrén Förstora Bild

Tisdagen den 18 juli blev i Götaland lite av en mellandag med minskat antal skurar men blåsigt. Längre norrut fanns fortfarande områden med kraftigt regn eller skurar. Parkajoki i norra Norrbotten fick 38,1 mm och Esrange i nordligaste Lappland 37,9 mm. Dagstemperaturerna var blygsamma med ingenstans i landet över 23 grader.

Den 19 juli fortsatte med skurar över främst Norrland, Svealand och västra Götaland. Gävle-Åbyggeby i Gästrikland rapporterade 24,8 mm.

Även nästa dag bjöd på skurar på många håll och i störst omfattning över mellersta Sverige. Kalvträsk i norra Västerbotten rapporterade 25,9 mm.

Fredagen den 21 juli bjöd inte på några större överraskningar i vädret utan det förekom regnskurar på många håll. Fredriksberg i sydligaste Dalarna fick 34,5 mm.

Ostadigt även under veckoslutet

Under lördagen den 22 juli kom det både från sydväst och nordost in områden med regn och skurar över landet. Såväl Bengtsfors i Dalsland som Mosekälla i södra Lapplandsfjällen fick 19 mm.

Över mellersta Norrland hade skurarna bakat ihop sig till ett mer sammanhängande regnområde som låg kvar större delen av söndagen. Ett annat regnområde kom in över västra Götaland där Källsjö i Halland fick 33,2 mm. Det stabilaste söndagsvädret återfanns i nordöstra Götaland och i Svealand.

Under måndagen den 24 juli utbredde sig regnet i söder över Götaland och Svealand. Årjäng i Värmland rapporterade 39,0 mm. I norra delen av landet blev det däremot en stabilisering efterhand.

Nästa dag var det främst i en zon över norra Svealand och södra Norrland som det kraftigaste regnet återfanns. Skattungbyn i östra Dalarna rapporterade 50,6 mm. Både söder och norr därom var det däremot mest uppehåll och vid Ölands norra udde kom temperaturen upp i 25,0°.

Den 26 juli låg en del av regnet kvar över norra Svealand och södra Norrland. Samtidigt kom ett nytt regnområde in över västra Götaland och hann ge 36,8 mm i Lysekil fram till nästa morgon. I östra Götaland och östra Svealand hade man däremot en del sol.

Regnområdet i sydväst spred sig vidare österut på sjusovardagen den 27 juli. Även i övrigt bildades regnskurar på många håll i landet. Varmast var det i Norrbotten med 24,0° i Överkalix-Svartbyn.

Bilden är tagen i Karlstad den 28 juli 2023 och visar åskskurar vid horisonten i öster.
Åskskurar vid horisonten. Vy från Karlstad i riktning Väse den 28 juli 2023. Foto Eva Johansson Förstora Bild

Nästa dag skedde en stabilisering i främst södra Götaland medan skurar förekom på många andra håll. Band med åskskurar och även hagel gav stora regnmängder lokalt. Stationen Väse öster om Karlstad i Värmland fick 55,0 mm.

Tillfällig högsommarvärme sista lördagen i juli

Lördagen den 29 juli gav en svag högtrycksrygg tillfälligt sol och högsommarvärme i främst Svealand och nordöstra Götaland, Uppsala och Ölands norra udde kom upp i 25,9°. Nya områden med skurar kom dock in i sydväst och i samband med ett lågtryck som fördjupats över Finland förekom regn över nordöstra Norrland.

Bilden visar en karta med en analys av väderläget i Nordeuropa den 29 juli 2023.
Analys av väderläget klockan 14 den 29 juli 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

På söndagen skedde en återgång till allmänt ostadigare väder igen med regn- och åskskurar på många håll. Till exempel orsakade åskväder förseningar i flygtrafiken på Arlanda. Rester av högsommarvärmen fanns kvar i sydost, där Ölands norra udde kom upp i 27,1°.

Under den sista dagen i juli fortsatte det ostadiga vädret. Regnskurar förekom i främst västra Götaland samt från mellersta Norrland ner till östra Svealand. Österfärnebo i sydligaste Gästrikland rapporterade 49,0 mm. Inte minst i Uppland förekom även en hel del åska, vilket bidrog till att detta blev månadens åskrikaste dygn.

Högsta temperatur, juli 2023
Norrland +28,1° den 10 Krångede (Jämtland)
Svealand +28,4° den 9 Höljes och Arvika (Värmland)
Götaland +29,7° den 9 Källsjö (Halland)
Lägsta temperatur, juli 2023
Norrland -2,0° den 3 Naimakka (Lappland)
Svealand +2,3° den 23 Gustavsfors A (Värmland)
Götaland +2,7° den 23 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, juli 2023
Norrland 226,8 mm Nianfors (Hälsingland)
Svealand 219,1 mm Storbron (Dalarna)
Götaland 303,7 mm Mollsjönäs (Västergötland)
Lägsta nederbörd, juli 2023
Norrland 7,3 mm Abisko Aut (Lappland)
Svealand 26,7 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 18,9 mm Norra Möckleby (Öland)
Högsta lufttryck, juli 2023
Norrland 1026,7 hPa den 9 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 1024,3 hPa den 9 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1023,9 hPa den 8 Falsterbo (Skåne)
Lägsta lufttryck, juli 2023
Norrland 986,6 hPa den 3 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 987,0 hPa den 3 Karlstad flygplats (Värmland)
Götaland 986,7 hPa den 2 Väderöarna (Bohuslän)
Största snödjup, juli 2023
Norrland -
Svealand -
Götaland -

Dygnsnederbörd på minst 40 mm juli 2023 (7 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i juli 2023 (4 kB, pdf)