Hösten 2022 - Mildare än normalt

Hösten 2022 kommer nog snabbt att falla i glömska för boende norr om Dalälven då den var tämligen händelsefattig. Söder därom torde hösten i Stockholmsområdet främst bli hågkommen för det kraftiga snöfallet i november med åtföljande trafikproblem. I Götaland lär man istället minnas den ovanligt sena hösten samt de extremt ljumma novemberdagarna kring Fars dag.

Temperatur - Mildare än normalt i hela landet

Medeltemperaturens avvikelse från den normala, hösten 2022 (normalperiod 1991-2020).
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, hösten 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Hösten 2022 bjöd på temperaturöverskott i hela Sverige. I mellersta och norra Norrland allmänt 0-1 grad varmare än normalen för 1991-2020. I Götaland, Svealand och södra Norrland var hösten i allmänhet 1-2 grader varmare än normalt. Lokalt i södra Götaland räknas hösten 2022 som en av de allra mildaste som observerats. Närmast rekord var Hanö i Blekinge som dock snubblade på målsnöret under de allra sista novemberdygnen. Den varmaste hösten i Sydsverige är på många håll främst från 2006.

Höstens högsta uppmätta temperatur var 22,9° i Rörastrand i Bohuslän den 4 september. Den lägsta temperaturen under hösten stod Naimakka i Lappland för. Där sjönk temperaturen den 23 november till -27,0°

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

Jämförelse med tidigare höstar i Sverige och globalt

Medeltemperaturer under hösten i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen under hösten (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen under hösten (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Allmänt lite torrare än normalt

Större delen av landet fick lite mindre nederbörd än normalt, särskilt i landets västra delar. Största dygnsnederbördsmängden under hösten stod Öningaryd i Småland för där det kom 96,7 mm den 28 september. 

Nederbörden i procent av den normala, hösten 2022 (normalperiod 1991-2020).
Nederbörden i procent av den normala under hösten 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Vind - Ingen höststorm i år heller

Precis som 2021 blev det ingen höststorm vid någon av våra kuster. Högsta uppmätta byvind vid någon av våra kuststationer blev 30,9 m/s ute på Väderöarna i Bohuslän den 16 oktober. Målilla i inre Småland hade samma dag en byvind på 27,3 m/s vilket är mycket högt för att vara vid en inlandsstation.

I fjällen uppmättes vid ett par tillfällen ännu högre byvindar. Som mest blåste det 39,4 m/s i Tarfala i Kebnekaisefjällen den 11 november. 

När det gäller de högsta medelvindarna förekom anmärkningsvärt nog inget tillfälle med en medelvind på 21,0 m/s eller mer vid någon av våra kuststationer. Närmast kom Vinga i Västergötland med 20,7 m/s den 16 oktober. Även i fjällvärlden var det ont om riktigt blåsiga dagar. Endast vid fyra tillfällen under hela hösten uppmättes storm i medelvind vid någon av våra fjällstationer. Samtliga ägde rum i Lapplandsfjällen. Tre av dessa stod Stora Sjöfallet för. Stekenjokk i södra Lappland hade emellertid den högsta medelvinden på 27,2 m/s uppmätt den 19 oktober. 

Snödjup - Götaland knep förstaplatsen

I slutet av oktober etablerades ett mer varaktigt snötäcke i norra Norrland. Någon nämnvärd tillväxt av snötäcket skedde därefter inte i november. Det något märkliga förhållandet blev därför att Katterjåkks största snödjup under hösten inträffade redan den 30 oktober då det var 31 cm där. 

I samband med lågtrycksbetonat väder i söder kom den första snön den 19-22 november. Kalla vindar från öster över det varma havsvattnet i Östersjön samt Vänern och Vättern förstärkte snöbyarnas intensitet. De allra största snödjupen noterades då i Östersjölandskapen. Börrum i Östergötland hade på morgonen den 21 november landets och även höstens största snödjup med 58 cm. Så gott som hela Sverige hade snö på marken på morgonen den 21-22 november. Flera sydsvenska stationer hade då, främst den 22:a, mer snö än många platser i inre Norrland. Lunds 2 cm på morgonen den 21 november kan ställas mot att det samma morgon var barmark vid fjällstationerna Storlien-Storvallen, Särna, Jäckvik och Kittelfjäll. I Storlien-Storvallen i Jämtlandsfjällen var november för övrigt extremt snöfattig med som mest 1 cm. 

Under de avslutande novemberdygnen töade snön i söder så sakteliga undan.

Soltimmar - Tredje soligaste i Abisko

Sammantaget blev det på de allra flesta håll en förhållandevis normal höst avseende solskenstiden. Ett undantag fanns dock, Norrlandsfjällen och då särskilt norra Lapplandsfjällen. I Abisko (startår 1913) var detta den tredje soligaste hösten som observerats med sammanlagt 228 soltimmar. Endast hösten 1976 (232 soltimmar) och 1974 (235 soltimmar) har bjudit på mer sol i Abisko än hösten 2022. 

Sett till flest antal soltimmar under hela hösten intogs förstaplatsen av Hoburg på Gotland som skrapade ihop 376 soltimmar. På andra plats kom Svenska Högarna i Uppland med 366 soltimmar medan Karlskrona i Blekinge intog tredjeplatsen på 361 soltimmar.

September - Två lågtryck gav lokalt mycket regn

September inleddes med svalt och mestadels stabilt väder, med varierande molnighet, en hel del sol men också någon skur. Den 4 september uppmättes höstens högsta temperatur på 22,9° i Rörastrand i Bohuslän. För Svealand och Norrland var det istället den 6 september som blev höstens varmaste dag med lokalt över 20° i sydöstra Norrland samt mer allmänt över 20° i Svealand.

Efterhand påverkades landet av två intensiva lågtryck, där det första under nästan en vecka gav nederbörd i hela landet men framförallt stora mängder vid Norrlandskusten. Härnösand (start december 1858) i Ångermanland fick hela 138,6 mm på fyra dygn den 13-16 september. Det idoga regnandet var även starkt bidragande till att årets september blev den sjunde nederbördsrikaste som observerats i Härnösand. 

Det andra lågtrycket drog in fronter över södra Sverige under månadens avslutande dagar och i samband med det mättes månadens största dygnsnederbörd på 96,7 mm i Öningaryd i Småland medan Eringsboda i Blekinge rapporterade en dygnsmängd på 77,9 mm. För både Småland och Blekinge är detta nya septemberrekord för respektive landskap. 

Oktober - Lokalt rekordmild i söder

Oktober blev mild eller mycket mild. Längst i söder var den lokalt till och med rekordmild. Detta gäller för fyra stationer med längre mätserier; Hanö i Blekinge samt Lund, Malmö och Helsingborg i västra Skåne. Månadens högsta temperatur på sommarlika 19,5° i Kristianstad i Skåne uppmättes först den 28 oktober. För Sverige som helhet får man gå tillbaka till 2000 för att finna en mildare oktobermånad.

Hösten är lågsäsong för åska. Man kan dock förvänta sig att förekomsten av blixturladdningar är högre i september än i oktober. Detta gällde inte i år och höstens åskrikaste dygn den 16 oktober registrerades 1 656 urladdningar, företrädesvis över Götaland och södra Svealand.

Månaden var på många håll i landets södra och mellersta delar torrare än normalt. I ett band över mellersta Götaland föll emellertid mer nederbörd än normalt. Inom denna zon återfanns Borås i Västergötland där det utöver att mätbar nederbörd föll under 23 av 31 dygn även var den blötaste oktobermånaden sedan 2006.

November - Som ett janusansikte

Första halvan av november blev mycket mild i främst södra Sverige och bidrog till att hösten på flera håll i Sydsverige blev rekordsen. Så sent som den 11-12 november uppmättes lokalt rekordhöga temperaturer, bland annat i Uppsala, Särna, Södertälje och Härnösand. Därtill tangerade två stationer, Karlshamn och Kristianstad, det svenska novemberrekordet på 13,0° från 1968 för högsta uppmätta minimitemperatur.

Novembers karaktär av janusansikte skapades genom att andra halvan av månaden istället präglades av mer vinterlikt väder. Den 18 november anlände den meteorologiska vintern till fem stationer i Götaland, däribland Malexander i Östergötland och Markaryd i Småland. Den 19-22 november drabbades främst Östersjölandskapen av kraftigt snöfall samt lokal åska. Även västsidan av Vänern och Vättern drabbades men inte alls i samma utsträckning. På flera håll i Östersjölandskapen var snödjupet som mest mer än 30 cm. I Stockholm var det 25 cm på morgonen den 21 november. Detta är ihop med 1995 det fjärde största novembersnödjup som observerats där på 117 år. Rekordet på 39 cm är från 2016 medan 29 cm uppmättes i november 2004 och 1985. De efterföljande dagarna följdes av mildare luft i söder vilket gick hårt åt snötäcket. Trots mer normala eller kyliga temperaturer under andra halvan av november blev månaden som helhet mycket mild i södra Sverige.