September 2022 - Två lågtryck gav lokalt mycket regn

Månaden inleddes med svalt och mestadels stabilt väder, med varierande molnighet, en hel del sol men också någon skur. Därefter påverkades landet av två intensiva lågtryck, där det första under nästan en vecka gav nederbörd i hela landet men framförallt stora mängder vid Norrlandskusten. Det senare lågtrycket drog in fronter över södra Sverige under månadens avslutande dagar och i samband med det mättes månadens största dygnsnederbörd och nya septemberrekord i Småland och Blekinge. 

Temperatur - Kyligt i nästan hela landet

Månaden blev kyligare än normalt i princip i hela landet. Det var endast i fjällkedjan samt längs kusten i Bohuslän, Skåne och Blekinge som det blev något varmare temperaturer än det normala.

Månadens högsta uppmätta temperatur var 22,9° i Rörastrand i Bohuslän den 4. Månadens lägsta temperatur var -6,5°  i Ljusnedal i Härjedalen natten till den 21.

Månadsmedeltemperaturen under september 2022.
Månadsmedeltemperaturen under september 2022. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under september 2022
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under september 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Jämförelse med tidigare septembermånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i september i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i september (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i september (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Lokalt mycket regn i norr och i söder

Månaden inleddes med mestadels torrt högtrycksväder under drygt en vecka, därpå följde perioder av betydligt ostadigare väder. I stora delar av landet blev september som helhet något torrare än normalt. Framförallt i norra Götaland och delar av Svealand, samt i delar av fjällkedjan och längst i nordost var det torrt. Mer nederbörd än normalt föll över nordligaste Norrland, samt längs med Norrlands och Svealands ostkust, Gotland, Skåne och Blekinge.

Sammanlagt föll mest nederbörd i Härnösand i Ångermanland där det registrerades 163,8 mm, vilket innebar den sjunde regnigaste septembermånaden där sedan mätningarnas start 1860. En stor andel av nederbörden föll under perioden 13-15 september i samband med ett ihållande lågtryck över norra Sverige.

De största dygnsnederbördsmängder som mättes under månaden var 96,7 mm i Öningaryd i sydöstra Småland och 77,9 mm i Eringsboda i Blekinge den 28. För båda stationerna är det nya septemberrekord och också nya rekord för respektive landskap.

Karta över nederbörd september 2022.
Nederbördssumma under september 2022. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under september 2022
Nederbördens avvikelse från det normala under september 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i september 2022 (673 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i september 2022 (24 kB, pdf)

Vind - inga höststormar

För månaden som helhet var den genomsnittliga byvinden under det normala i större delen av landet, men framförallt i västra delen av norra Norrland och på östra sidan av Svealand och södra Norrland.  Det förekom inte några riktiga höststormar, men en del blåst i samband med de lågtryck som drog förbi under månaden. Månadens högsta byvind var 29,0 m/s och mättes på Sylarna den 26. Det blåste också kraftigt i söder den 8 med 24,9 m/s uppmätt på Hanö. När det gäller medelvinden mätte ingen kuststation över 21 m/s, vilket inte inträffat i september sedan 2010. 

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under september 2022.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under september 2022. Förstora Bild

Snö

Trots det övervägande kyliga vädret har inga snödjup registrerats för månaden vid någon av mätstationerna.

Solskenstid - ganska genomsnittligt med sol

Solskenstiden hamnade någonstans kring genomsnittet vid de flesta mätplatserna, utan några rekord. Mest sol med 196 timmar hade Nordkoster i Bohuslän och Göteborg. Göteborg med startår 1983 hade sin fjärde soligaste septembermånad.

Karta med soltimmar under september 2022.
Antal soltimmar i september 2022. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2022.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2022. Förstora Bild

Åska - få registrerade blixturladdningar

Det förkom ingen omfattande åska under den relativt svala septembermånaden. Det åskrikaste dygnet var den 15 september med 291 registrerade urladdningar, främst över västkusten och Gotland.

Antal åskdagar under september 2022.
Antal åskdagar under september 2022. Förstora Bild
Totalt antal blixtar under september 2022.
Totalt antal blixtar under september 2022. Förstora Bild

Vädret dag för dag

 

Stabil inledning av månaden

September inleddes med en period av högtrycksbetonat väder den 1 till 12 september. Det innebar mestadels lugnt uppehållsväder men med varierande molnighet och en del skurar på sina håll. Årstidsmässigt rådde i månadens början sommar i söder och hösttemperatur eller höst i mellersta och norra Sverige.

Nordliga luftströmmar i samband med ett lågtryck över Ryssland förde med sig relativt svala temperaturer för årstiden, med maxtemperaturer från knappa 10° längst i norr till dryga 20° i söder. Som mest uppemot 22° under dagen i söder under den 1-7 september. På de flesta håll låg nattens lägsta temperaturer över nollan under denna period så när som på enstaka stationer längst i norr, men klara kalla nätter den 2-5 gjorde att minustemperaturer återfanns på många håll i norra och mellersta Sverige.

Ett område med mycket moln och nederbörd berörde Svealand och norra Götaland den 2-3.

Nederbörd i söder

Natten till den 9 drog en front med regn in söderifrån, som under dagen rörde sig upp över södra Sverige. Fronten hörde samman med ett lågtryck som under några dagar stationerat sig över Brittiska öarna och nu rörde sig österut. Den 10 var det fortsatt mycket moln och ostadigt i söder. Det var generellt inga stora nederbördsmängder. I norra Sverige var det fortsatt mest uppehållsväder. Den 11-12 en hel del moln, och längst i norr skurar.

Ostadigt och stora nederbördsmängder

Under den 13 -14 drog ett lågtryck in från Norska havet med regn och blåst och kom att påverka vädret under flera dagars tid. Det gav nederbörd i stort sett i hela landet under den kommande veckan. 

I Västmarkum vid Ångermanlandskusten föll totalt mest nederbörd under dessa dagar, då det uppmättes 41,7 mm den 13 september, 51,7 mm den 14 september och 23,2 mm den 15 september.

Fram till nästa morgon hade det kraftigaste regnet förskjutits något söderut och för dygnet den 15 september fick Lungö utanför Härnösand mest nederbörd med 43,3 mm. 

Allteftersom lågtrycket drog vidare åt nordost över Finland från den 17 påverkade det främst landets östra delar med regn och skurar, framför allt på Gotland, i östra Svealand och östra delarna av södra Norrland.

Analys av väderläget klockan 12 den 15 september 2022.
Analys av väderläget klockan 12 den 15 september 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Höst i norr

I mitten av september månad var också årstiden ganska tudelad, med höst i norr och sommar i södra halvan av landet den 16. Den första stationen i Götaland fick höst redan den 15, vilket var den högt belägna stationen Tomtabacken (356 möh). Götalands allra tidigaste höstdatum är den 9 augusti vilket inträffade i Ulricehamn under den extremt kyliga sommaren 1902.

Höst i
Höstfärger under en regntung himmel i Krokoms kommun i Jämtland . Foto Fredrik Skärstrand

Tillfälligt stabilare

Det ostadiga vädret höll i sig fram till den 20 då ett högtryck växte in västerifrån, med svagare vindar, uppehållsväder och växlande molnighet men åt det soligare hållet. Detta väderläge höll i sig kommande dagar fram till den 22. Den 22 var också temperaturerna mildare än tidigare dagar, speciellt längst i norr där de högsta temperaturerna tillfälligt steg till runt 15° från att ha legat runt och under 10°. Den 21 och 22 var kalla nätter med minusgrader uppmätta vid flera stationer i Götaland. Månadens lägsta temperatur på -6,5° registrerades  i Ljusnedal i Härjedalen (585 möh) natten till den 21. 

Ostadigt avslut

Höstdagjämningen den 23 dominerades av mycket moln samtidigt som ett frontområde fördes in över landet västerifrån. Till en början med nederbörd i fjällkedjan men området rörde sig sedan österut över landets norra och mellersta delar till den 24. Största dygnsnederbördsmängd, 44,0 mm, registrerades i Mora, vilket är den tredje största som observerats där i september.  

Den 25 var det fortsatt ostadigt med skurar på flera håll. Samtidigt närmade sig ett kraftigt lågtryck från nordväst med nederbörd som nådde in över landets sydvästra del morgonen den 26. Detta förde med sig ytterligare ostadigt väder och regn på många håll under månadens avslutande dagar. Nederbörden var mest omfattande i söder, i norr mer uppehållsväder, men mycket moln och en del skurar.

Stora regnmängder i söder

Den 27-28 låg ett stråk med nederbörd främst över södra Sverige och gav där upphov till stora nederbördsmängder. Flera platser i sydöstra Småland, ostligaste Skåne och Blekinge samt Ölands södra udde mätte dygnsnederbörd på över 40 mm den 28. De största mängderna var 96,7 mm i Öningaryd, 77,9 mm i Eringsboda, 67,4 mm i Tingsryd-Degerhaga,  66,2 mm på Ölands södra udde och 65,9 mm i Stångsmåla.  

Öningaryds och Eringsbodas värden är de hittills största kända dygnsmängderna för Småland respektive Blekinge för september månad. Tidigare största septembervärde för Småland är 83,5 mm från Ungsberg 1961, och för Blekinge 63,4 mm från Komstorp 2001.

För Ölands södra udde är det stationens näst största dygnsnederbördsmängd för september efter de 108,0 mm som föll där 2001.

Stabilisering 

Under den 29 mattades regnet av, och ersattes av mestadels molnigt väder och skurar. Den 30 växte en svag högtrycksrygg in över landet med en ytterligare stabilisering av väderläget men fortfarande mycket moln.

Vid månadens slut hade den meteorologiska hösten avancerat ytterligare söderut och förutom Norrland också ankommit västra delarna av Svealand och inre Götaland. 

Höstens ankomst 2022 fram till den sista september
Den meteorologiska höstens ankomst 2022 fram till den sista september Illustration SMHI

 

Högsta temperatur, september 2022
Norrland +20,9° den 6 Gävle (Gästrikland)
Svealand +21,8° den 6 Östmark-Åsarna (Värmland)
Götaland +22,9° den 4 Rörastrand (Bohuslän)
Lägsta temperatur, september 2022
Norrland -6,5° den 21 Ljusnedal (Härjedalen)
Svealand -3,7° den 21 Särna (Dalarna)
Götaland -2,3° den 21 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, september 2022
Norrland 163,8 mm Härnösand (Ångermanland)
Svealand 132,0 mm Älvkarleby (Uppland)
Götaland 148,0 mm Eringsboda (Blekinge)
Lägsta nederbörd, september 2022
Norrland 19,2 mm Jarhois (Norrbotten)
Svealand 14,0 mm Eskilstuna (Södermanland)
Götaland 19,9 mm Hjo (Västergötland)
Högsta lufttryck, september 2022
Norrland 1035,0 hPa den 5 Mierkenis (Lappland)
Svealand 1034,0 hPa den 5 Uppsala (Uppland)
Götaland 1033,6 hPa den 5 Kvarn (Östergötland)
Lägsta lufttryck, september 2022
Norrland 985,1 hPa den 15 Kuggören (Hälsingland)
Svealand 985,6 hPa den 16 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 985,9 hPa den 16 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, september 2022
Norrland -
Svealand -
Götaland -

Dygnsnederbörd på minst 40 mm september 2022 (6 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i september 2022 (5 kB, pdf)