Oktober 2022 - Lokalt rekordmilt i söder

Oktober 2022 var överlag varmare eller mycket varmare än normalt. I norr lät vintern dröja på sig ovanligt länge, medan det i slutet av månaden fortfarande var meteorologisk sommar i söder. Rekordvärme för årstiden kunde upplevas i Kristianstad där 19,5° uppmättes så sent som den 28 oktober. Den 16 oktober observerades nedfallna träd i samband med fallvindar i Småland och Dalarna. På platser där moln inte dominerade kunde solförmörkelse observeras den 25 oktober.

Temperatur 

Månaden blev varmare än normalt i hela landet jämfört med referensperioden 1991-2020. I Götaland samt större delen av Svealand, mellersta och norra Norrland var temperaturen 2-3 grader över det normala. För södra Götaland slogs det oktoberrekord på flera håll, till exempel i Hanö, Helsingborg och Lund.

Vinterns ankomst i norra Sverige var senare än normalt. Först den 14 oktober anlände den meteorologiska vintern till högfjället där stationerna Tarfala och Stekenjokk var först att rapportera fem dagar i följd med vintertemperaturer. Inte förrän den 24 oktober rapporterades det in temperaturer -10° eller kallare, vilket även det är senare än normalt. Månadens lägsta temperatur -15,4° noterades i Naimakka den 25 oktober.

I södra Sverige dröjde sig sommaren kvar ovanligt länge. Månadens högsta temperatur 19,5° uppmättes i Kristianstad den 28 oktober, vilket är den högsta uppmätta temperaturen i Sverige så sent i oktober.

Månadsmedeltemperaturen under oktober 2022.
Månadsmedeltemperaturen under oktober 2022. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under oktober 2022
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under oktober 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Jämförelse med tidigare oktobermånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i oktober i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i oktober (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i oktober (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd 

I norra Svealand och södra Norrland samt delar av södra Götaland blev det över lag torrare än normalt, men det räcker att gå tillbaka till åren 2015-2016 för att hitta år med torrare oktobermånader.

I de inre delarna av norra Götaland samt i södra Tornedalen kom det något större mängd nederbörd än normalt.

Borås upplevde sin regnigaste oktober sedan 2006. Under 23 av månadens dagar registrerades nederbörd, och under 21 av de dagarna registrerades 1,0 mm eller mer. Den totala mängden nederbörd uppgick till 169,5 mm, vilket kan jämföras med medelvärdet 117,1 mm för oktober månad normalperioden 1991-2020.

Karta över nederbörd oktober 2022.
Nederbördssumma under oktober 2022. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under oktober 2022
Nederbördens avvikelse från det normala under oktober 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i oktober 2022 (688 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i oktober 2022 (25 kB, pdf)

Vind 

Den genomsnittliga byvinden var normal i största delen av landet. Månadens högst uppmätta byvind  37,1 m/s registrerades i Tarfala den 22 oktober. När det gäller medelvinden fanns det ingen kuststation som registrerade medelvind högre än 21 m/s, vilket inte inträffat sedan oktober 2015.

Den 16 oktober var en dag som präglades av skurar, åska och blåsigt väder på flera håll. I samband med det registrerades vindbyar på 30,9 m/s på Väderöarna och 30,5 m/s på Vinga. Samma dag observerades fallvindar utanför Vimmerby i Småland och i Brovallen i södra Dalarna. I Vimmerby fälldes 30-40 träd och i Brovallen orsakade nedfallna träd tillfälligt hinder i trafiken på riksväg 70. I Målilla i Småland noterades byvind på 27,3 m/s, vilket är högsta byvind vid en inlandsstation den här månaden.

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under oktober 2022.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under oktober 2022. Förstora Bild

Snö

Snödjup den 31 oktober 2022.
Snödjup den 31 oktober 2022. Förstora Bild

Första snödjupet för säsongen 2022/2023 registrerades i Katterjåkk i nordligaste Lapplandsfjällen den 12 oktober. Det uppmätta snödjupet var 1 cm, och snön smälte bort under dagen.

Det kom att dröja till den 18 oktober innan det nästa gång fanns uppmätbart snödjup i landet. Även denna gång var det i Katterjåkk och den här gången registrerades ett snödjup på 7 cm. Från den 21 oktober registrerades snödjup vid ytterligare en del stationer i norra Lappland och Lapplandsfjällen.

Det största snödjupet under månaden 31 cm registrerades i Katterjåkk den 30 oktober.

Solskenstid

På flera håll var oktober 2022 soligare än normalt utan att några rekord slogs. Allra soligast var det på Svenska Högarna där 144 soltimmar registrerades. Göteborg registrerade 68 soltimmar, vilket är betydligt färre än normalt för oktober jämfört med normalperioden 1991-2020. 

Den 25 oktober dominerade ostadigt väder med moln och regn i stora delar av landet. På platser med klarare väder kunde en partiell solförmörkelse observeras. I Umeå mäts solstrålning, och i mätdata kunde en nedgång av inkommande solstrålning noteras under tiden som solförmörkelsen pågick.

Diagrammet visar approximerad direktstrålning (röd linje) samt globalstrålning (grön linje) under perioden 06:00-18:00 den 25 oktober 2022. För båda kurvorna syns en tydlig nedgång i strålning runt klockan 12 på dagen.
Diagrammet visar approximerad direktstrålning (röd linje) samt globalstrålning (grön linje) under perioden 06:00-18:00 den 25 oktober 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

 

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under oktober 2022.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under oktober 2022. Förstora Bild
Karta med soltimmar under oktober 2022.
Antal soltimmar i oktober 2022. Förstora Bild

 

Åska

Normalt är oktober månad lågsäsong för åska. Under åtta av den här månadens dygn förekom åska åtminstone någonstans i Sverige. Dygnet med flest blixtregistreringar var den 16 oktober då 1656 blixturladdningar registrerades.

Antal åskdagar under oktober 2022.
Antal åskdagar under oktober 2022. Förstora Bild
Totalt antal blixtar under oktober 2022.
Totalt antal blixtar under oktober 2022. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Ostadig inledning

Oktober inleddes ostadigt med regnområden som avlöste varandra och berörde en stor del av landet. Den 1 oktober dominerades delar av Svealand och Norrland av moln och skurar. Ett nytt mer omfattande regnområde rörde sig in över Götaland, och nådde under kvällen upp över södra Svealand. Dygnets största nederbördsmängd var 21,5 mm och uppmättes i Norra Möckleby på mellersta Öland. Säsongens dittills lägsta temperatur -7,7° noterades på morgonen den 1 oktober i Tarfala. Även 2 oktober dominerades av moln samt regn över delar av Svealand och nordöstra Götaland.

Högtrycksrygg stabiliserade läget

Under natten till den 3 oktober bredde dis och dimma ut sig över stora delar av landet. Från sydväst växte en högtrycksrygg in över södra Sverige och stabiliserade efter hand väderläget. I övriga delar av landet rådde ännu  instabilt väder med moln och regnskurar som lättade efter hand. Högtrycksryggen medförde en klar och kylig natt med temperaturer runt 0 grader på många håll på morgonen den 4 oktober. Hagshult i Småland noterade -1,2° och även i Ljungby i södra Småland passerade termometern nollan och -0,7° rapporterades. Dagen bjöd på sol på många håll, men frampå kvällen rörde sig ett lågtryck med tillhörande regnområde in västerifrån.

Omfattande lågtryck på Norska havet

Den 5 oktober bjöd på ostadigt väder. Ett lågtryck med regn dominerade väderläget över Norrland samtidigt som ett djupt och omfattande lågtryck på Norska havet medförde regn och blåsigt väder med tidvis friska eller hårda vindbyar i de södra delarna av landet. I Västergötland kom rikligt med nederbörd i samband med skurar. Rångedala fick 34,6 mm och Borås 22,2 mm. Den 6 oktober dominerades hela Sverige av lågtryck med blåsigt och ostadigt väder. Efterhand som regnområdet rörde sig österut förekom efterföljande skurar i Götaland och sydligaste Svealand som endast gav mindre nederbördsmängder.

Även den 7 oktober dominerade det lågtrycksbetonade läget med allmänt ostadigt och blåsigt väder. Ett regnområde rörde sig över en stor del av landet och gav tidvis regn och skurar. De största regnmängderna uppmättes i Bohuslän där Heden noterade 36,0 mm, och Västergötland där Borås noterade 21,6 mm. Efter några blåsiga dygn började vinden att avta långsamt, åtminstone i södra Sverige. Natten till den 8 oktober rörde sig en kallfront österut över landet. Bakom den stabiliserades vädret och bjöd på mycket sol under dagen. I fjällen var det dock fortsatt mulet med inslag av regn och snö.

Högtrycksrygg på besök

Den 9 oktober dominerades vädret till stor del av en tillfällig högtrycksrygg, vilket gav klart och kallt väder under natten med minusgrader i västra Svealand och temperaturer strax över noll lokalt i Götaland. Under dagen fick mellersta Norrland och fjälltrakterna lite regn men i övrigt var det mest uppehållsväder.

Blåsigt och soligt väder

Den 10 oktober fick en stor del av Götaland och Svealand soligt väder, medan det i övriga landet var en del moln. En sydlig vind tilltog under dagen och på många håll blev det ganska blåsigt med friska vindbyar. Under natten till den 11 oktober passerade en kallfront med regn landet på sin väg österut. Under morgonen berörde det östra Norrland, Svealand och Gotland. Fram på dagen berördes  norra Norrlands kustland av regnet. Fjälltrakterna fick skurar som efterhand ökade i omfattning. I övriga landet var det en solig men blåsig dag med friska vindbyar. Vid kusterna förekom hårda vindbyar. 

Den 12 oktober var det fortsatt blåsigt väder i Norrland med byar av regn och snö i fjällen. Säsongens första snödjup rapporterades under morgonen i Katterjåkk i nordligaste Lapplandsfjällen. En högtrycksrygg gav resten av landet en rätt solig dag. Fram emot eftermiddagen och kvällen ökade molnigheten på flera håll. Den 13 oktober dominerades landet av molnigt väder och ett splittrat område med regn och skurar som drog in över Sverige. Den 14 oktober inleddes med mycket moln och lokalt dis eller dimma. Molnigt väder dominerade landet under större delen av dagen, men i nordligaste Norrland var det soligt väder med ökande molnighet under kvällen.

Kraftiga fallvindar

Ett omfattande lågtryck på Norska havet med passerande regnområden dominerade vädret de följande dagarna. Under dagen den 15 oktober passerade ett område med regn och skurar södra och mellersta Sverige. Det var fortsatt ostadigt väder även den 16 oktober. Två regnområden berörde Sverige. Det ena rörde sig norrut över Norrland, och det andra drog in över södra Sverige från sydväst. Det blev en allmänt blåsig dag och på sina håll rejält blåsigt med skurar och åska över Götaland och sydvästra Svealand. Utanför Vimmerby i Småland och i Brovallen i södra Dalarna rapporterades kraftiga fallvindar. Mot kvällen drog regnområdet norrut.

Analys av väderläget klockan 14 den 16 oktober 2022. Med frontsystem och regnområden över Sverige.
Analys av väderläget klockan 14 den 16 oktober 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Kyligare väder

Under natten till den 17 oktober växte en högtrycksrygg in över landet vilket medförde avtagande vindar och klart väder i södra Sverige. Under eftermiddagen och kvällen ökade molnigheten och ett regnområde rörde sig in västerifrån över Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Bottnaryd i sydvästra Småland fick 32,7 mm nederbörd. Längre norrut blev det en övervägande solig dag med undantag för fjälltrakterna. Även den 18 oktober dominerades av regn eller skurar på flera håll i Götaland. Största regnmängderna uppmättes i Västergötland där Herrljunga noterade 38,5 mm. En högtrycksrygg växte in över landet och på eftermiddagen och kvällen klarnade det upp allt mer med början över Svealand. Vinden vred till nordväst och kallare luft rörde sig söderut.

En högtrycksrygg gav stabilt väder

Högtrycksryggen dominerade väderläget den 19 oktober och gav i huvudsak uppehållsväder. De nordliga vindarna förde med sig något kyligare väder. I fjällen rörde det sig in byar av regn och snö, och i norra Lapplandsfjällen blev det blåsigt med hård till lokalt mycket hård vind.

Natten till den 20 oktober var ganska kall och gav minusgrader även i Götaland. Ett högtryck från sydväst med något kyligare luft drog in över södra Sverige. På många håll medförde det soligt väder, men den fuktigare luften från havet gav moln över delar av norra Götaland och västra Svealand. Över norra Sverige avtog nordvästvinden och högtrycket söderifrån kom att dominera väderläget alltmer. Under kvällen rörde sig ett område med lätt regn eller snöblandat regn västerut över norra Norrland.

Den 21 oktober dominerade molnen i södra Sverige och det passerade regn åt nordost över Götaland. I norra Svealand och södra Norrland var det mestadels soligt, medan norra Norrland fick moln och lätt snöfall på sina håll. Den 22 oktober var det mycket moln i södra Sverige med tidvisa skurar som passerade. I de norra delarna av landet var det sol som varvades med mer molnigt väder.

Ett djupt lågtryck norr om Skandinavien

Den 23 oktober passerade ett djupt lågtryck strax norr om Skandinavien vilket förde ner kallare luft över norra halvan av landet. Norra Lappland fick en blåsig dag med hårda vindbyar. I fjällen kombinerades vinden med snöbyar. Under den 24 oktober drog ett regnområde in från sydväst över Götaland och nådde under eftermiddagen Svealand. Rångedala i södra Västergötland noterade 28,6 mm och Gesunda i Dalarna 23,5 mm.

Under natten till den 25 oktober förekom en del klara områden med kallt väder i norra Norrland. Månadens lägsta temperatur på -15,4° noterades i Naimakka. Dagen bjöd på ostadigt väder med ett lågtryck som passerade österut. Det medförde regnskurar i stora delar av landet, och allra längst i norr kom nederbörden som snö. Den 26 oktober drog lågtrycket bort och vi fick en tillfällig stabilisering i hela landet. Under natten till den 27 oktober rörde sig ett nytt regnområde in från sydväst som under dagen rörde sig norrut.

SMHIs automatstation i Naimakka
SMHIs automatstation i Naimakka. Foto SMHI. Förstora Bild

Mycket milt väder i söder

Den 28 oktober passerade splittrade regnområden. Dis och dimma noterades på många håll under dagen. I Götaland och Svealand var det mycket milt väder för årstiden. I Kristianstad noterades 19,5°, vilket var rekordvarmt för att vara så sent in i oktober. Lund noterade 18,9°, Malmö-Sturup flygplats 18,8°, Malmö 18,7° och Hörby i Skåne 18,3°. Den högsta temperaturen i Svealand 15,2° registrerades i Svanberga i Roslagen.

Blåsigt väder

Ett ganska omfattande regnområde rörde sig in över Sverige den 29 oktober. Regnområdet följdes av blåsigt väder i hela landet med friska och hårda väst- och nordvästliga vindbyar. Blåsigast var det i Lapplandsfjällen där vinden kombinerades med snö och blötsnö. Torrare luft medförde att molntäcket sprack upp på många håll efter hand. Det var fortsatt milt i södra Sverige, medan temperaturen sjönk något i norr.

En högtrycksrygg växte in över landet och stabiliserade vädret den 30 oktober. Från Svealand upp över mellersta Norrland medförde det klart och soligt väder. En svag front gav upphov till molnigt väder och lätt regn i de sydligaste landskapen i Götaland.

Ostadig avslutning

Månaden avslutades med ostadigt väder. Den 31 oktober fick Götaland och Svealand en gråmulen dag med dis eller dimma på många håll. Ett mindre regnområde gav lätt regn här och var i landets södra delar. I den södra delen av landet var vädret fortfarande milt för årstiden.  Dagens högsta temperatur 15,5° noterades i Vänersborg. I norra delarna av landet var natten klar med minusgrader på många håll. Under dagen berördes Norrland av en front med moln och regn som efter hand passerade norrut.

Vid månadens slut rådde meteorologisk höst i större delen av landet. Vintern hade anlänt till delar av norra Norrlands inland och fjälltrakter. I Skåne, Blekinge, Götalands kusttrakter och Öland rådde fortfarande meteorologisk sommar.

Årstidskartan visar årstid eller årstidstemperatur (enligt SMHI:s årstidsdefinitioner)
Årstidskartan visar årstid eller årstidstemperatur (enligt SMHI:s årstidsdefinitioner) för den 31 oktober 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

 

Högsta temperatur, oktober 2022
Norrland +16,6° den 6 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +17,3° den 4 Floda (Södermanland)
Götaland +19,5° den 28 Kristianstad (Skåne)
Lägsta temperatur, oktober 2022
Norrland -15,4° den 25 Naimakka (Lappland)
Svealand -8,0° den 23 Särna (Dalarna)
Götaland -5,4° den 20 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, oktober 2022
Norrland 143,5 mm Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 94,6 mm Töcksfors (Värmland)
Götaland 204,4 mm Rångedala A (Västergötland)
Lägsta nederbörd, oktober 2022
Norrland 13,6 mm Simeå (Hälsingland)
Svealand 17,5 mm Fågelsjö (Dalarna)
Götaland 16,7 mm Ölands södra udde A (Öland)
Högsta lufttryck, oktober 2022
Norrland 1026,8 hPa den 19 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 1029,3 hPa den 19 Blomskog (Värmland)
Götaland 1029,9 hPa den 19 Vinga (Västergötland)
Lägsta lufttryck, oktober 2022
Norrland 976,8 hPa den 6 Parkalompolo (Norrbotten)
Svealand 989,7 hPa den 6 Hamra (Dalarna)
Götaland 995,9 hPa den 5 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, oktober 2022
Norrland 31 cm den 30 Katterjåkk A (Lappland)
Svealand -
Götaland -

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i oktober 2022 (5 kB, pdf)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm oktober 2022 (4 kB, pdf)