Oktober 2022 - Lokalt extrema mängder regn i Vietnam och på Taiwan

Oktober blev överlag lugnare jämfört med september när det gäller de tropiska ovädren. Icke desto mindre vållade dessa en hel del problem i Ostasien. I Vietnam och Taiwan föll det i anslutning till dessa lokalt extrema mängder regn. I delar av Europa bjöds det på en rekordvarm oktobermånad. Särskilt extrem var värmen under månadens andra halva. I Österrike observerades för första gången en tropisk natt i oktober och det så sent som den 30e.

Global temperatur

Global temperaturanomali (vänster bild) i oktober 2022 samt för Europa (höger bild).
Global temperaturanomali (vänster bild) i oktober 2022 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service låg den globala medeltemperaturen i oktober 0,41° över referensvärdet för normalperioden 1991-2020. Det innebär en fjärdeplats bland de varmaste oktobermånaderna globalt. Den allra varmaste oktober 2019 var 0,04° varmare än årets upplaga.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till oktober 2022.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till oktober 2022 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive oktobermånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Rekordmild oktobermånad

Oktober gick i mildhetens tecken till gagn för alla elkonsumenter runtom i Europa. Som helhet var detta den allra varmaste oktobermånad som observerats i Europa. Särskilt varm var månaden i västra Europa där flera länder noterade en rekordvarm oktober. 

Frankrike (statistik från 1945), Schweiz (statistik från 1864), Slovenien (statistik från 1950) samt Spanien (statistik från 1961) hade alla sin allra varmaste oktober. I Schweiz var oktober på riksnivå faktiskt 0,3° varmare än september.

I Tyskland och Luxemburg var månaden rekordvarm men ihop med 2001 (Tyskland) respektive 2006 (Luxemburg). I Tyskland finns statistik på nationell nivå från 1881 och framåt. I Luxemburg från 1947 och framåt. I Österrike där statistik på riksnivå finns från 1767 och framåt för låglandet var oktober 1795 lika varm som årets upplaga. På högre höjder i bergen finns statistik från 1853 och framåt. Där var årets oktober entydigt varmast. Uppe vid den mycket högt belägna stationen Sonnblick (startår 1886) på drygt 3100 meters höjd över havet låg dygnsmedeltemperaturen för första gången inte under noll i oktober. I år blev månadsmedelvärdet +0,1°. 

Medellufttryck i Europa i oktober 2022.
Medellufttryck i Europa i oktober 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

I Bulgarien var månaden mycket torr på sina håll och lokalt uppmättes ingen mätbar nederbörd under månaden. 

Detsamma gällde inte för Irland där två stationer med medellånga mätserier istället erfor en rekordblöt oktobermånad. Detta förklaras av den rådande luftströmningen med högtryck på kontinenten och lågtryck på Atlanten.

Extremt varm andra halva

Normalt sett sjunker dygnsmedeltemperaturen allt eftersom oktober fortskrider. I Frankrike inträffade det omvända denna månad då andra halvan var varmare än den första. Den 23-24 oktober noterade stationerna Marignane, Montpellier och Arles alla sin senaste tropiska natt. 

I Spanien uppmättes hela 35,4° i Morón del la Frontera så sent som den 27 oktober. Dessförinnan hade Loja uppmätt 35,8° den 18 oktober.

Tropisk natt i Österrike den 30 oktober(!)

För första gången observerades en tropisk natt i Österrike i oktober. Och det skedde så sent som den 30 oktober vid Kolomansberg på drygt 1100 meters höjd över havet. 

Månadens högsta temperatur i Grekland

Temperaturöverskottens dominans i oktober var i princip total i Europa men likt okuvliga galler fanns det två områden som mälde ut sig, nämligen delar av Island och den grekiska övärlden. Där var oktober lite kyligare än genomsnittet för 1991-2020. Grekland stod ändå för månadens högsta temperatur. På månadens första dag rapporterade Kyparissia på fastlandet 37,9°.

Kall luft från Arktis sipprade i slutet av månaden tillfälligt ned över Nordkalotten varpå temperaturen då lokalt sjönk under -15°. Kallast var det då den 25e i Vorkuta i Ryssland med -15,5°. I de allra högst belägna delarna av Alperna förekom dock ytterligare lite lägre temperaturer än så. Colle Major (4750 möh) hade åtminstone -15,6° den 25e.

Någon fullt lika extrem regnmängd som den Italien drabbades av i september bjöd lyckligtvis inte oktober på. Som mest föll det 175 mm den 6e i Carcaixent i Spanien. Dagen därpå, den 7e, uppmätte Menorca på den spanska ögruppen Balearerna 160 mm på 18 timmar.

Extrem byvind i sydligaste Finland

I samband med en passerande kallfront den 16 oktober registrerades en extremt hög byvind på som mest 39,2 m/s vid Hanko i Finland. Det finska byvindsrekordet på 41,6 m/s är från januari 2019 i samband med stormen Alfrida som i Finland gick under namnet Aapeli. Utöver det mycket höga byvindsvärdet på 39,2 m/s registrerades dessutom enligt den finska vädertjänsten en meteotsunami i Hanko på kvällen den 16e där havsnivån snabbt ökade och minskade med 25 cm.

Nordamerika - Mycket regn i Centralamerika i samband med orkanen Julia 

Temperaturbilden i Nordamerika var ungefär densamma som i september med varmt väder i väster och kyligare i sydost. Temperaturkontrasterna i oktober var dock mer utpräglade jämfört med i september. Nordvästra delen av USAs fastland hade en ovanligt mild oktober och delstaten Washington upplevde sin allra varmaste oktobermånad. Än mer påtaglig var värmen i den sydvästra samt den nordöstra delen av Kanada där flera stationer med mer än 100-åriga mätserier i provinsen British Columbia hade en rekordmild oktobermånad. I Edmonton i Alberta blev den första frosten, den 23e, rekordsen. Det tidigare senaste datumet för den första frosten var den 21 oktober 1975. I nordost blev månaden på stationsnivå lokalt rekordmild i provinserna Quebec och Prince Edward Island.

För sista gången för i år var Death Valley varmast i Nordamerika med sina 42,2° den 3 oktober. Det finns dock enstaka högre värden från Mexiko men dessa avvek en del mot omgivande stationer och är således svårbedömda.

Avkylningen av inlandet i norr fortskred och den 29 oktober uppmättes månadens lägsta temperatur på -30,6° i Chisana i Alaska. Än kallare var det redan den 13 oktober uppe på den mycket högt belägna stationen Denali i Alaska. Där sjönk temperaturen till -32,8° som lägst.

Tropiska stormar och orkaner

De tropiska ovädren fortsatte vara aktiva i oktober. Dock var de inte av samma kaliber som under september. Orkanen Julia orsakade dock stor förödelse då den drog fram över Nicaragua med omnejd. Ymnigt regn föll i de drabbade länderna runtom. I El Salvador föll 269 mm i Berlin den 9 oktober. I grannlandet Costa Rica noterades som mest 310 mm i Dominical, även det värdet från den 9e. Enligt uppgift från Ogimet föll 406 mm på 6 timmar i Liberia i Costa Rica men värdet förefaller dock något osäkert. Efterhand drog Julia ut över östra Stilla havet som en tropisk storm där den dock blev kortlivad.

Sällsynt dubbel "crossover storm" i år

Ibland händer det att tropiska stormar och orkaner på Atlanten och östra Stilla havet korsar Centralamerika och rör sig in över den andra bassängen. Detta brukar statistiskt ske ungefär vart sjunde år. Däremot är det mycket ovanligt att två stormar gör det under en och samma säsong. Före 2022 hade det såvitt känt endast inträffat 1996 och 1988. Vid inget av de tillfällena lyckades båda stormarna nå minst tropisk stormstyrka när de väl kom ut på andra sidan. Både 1996 och 1988 var minst ett av ovädren endast ett tropiskt lågtryck på andra sidan.  I år har vi därmed för första gången sett både Julia och Bonnie passera Centralamerika och vara av minst tropisk stormstyrka i både Atlanten och östra Stilla havet.

Stormen Karl gav lokalt mycket regn i östra Mexiko

Den 11 bildades den tropiska stormen Karl i Bay of Campeche i sydvästra Mexikanska Golfen nära östra Mexiko. I samband med förstadiet till Karl föll lokalt mycket regn och den 10 fick La Cangrejera i delstaten Veracruz i östra Mexiko 237 mm. Karl kom att försvagas till ett tropiskt lågtryck ute till havs och drog således inte in över Mexiko. Dock föll stora mängder regn i delstaterna Tabasco och Chiapas. Allra mest, 388 mm, fick Camoapa i Tabasco den 14e.

Orlene och Roslyn drog in över västra Mexiko under oktober

Norra halvklotets kraftigaste tropiska orkaner under oktober blev Orlene och Roslyn i östra Stilla havet. Bägge orkanerna nådde kategori 4 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan och drog båda in över västra Mexiko.

Orlene bildades i slutet av september men det var först den 2 oktober som Orlene nådde kategori 4. Lyckligtvis försvagades orkanen innan den drog in över land i västra Mexiko dagen därpå. 

Även Roslyn bildades väster om Mexiko men då i slutet av oktober. Precis som Orlene intensifierades Roslyn snabbt till en kategori 4. Till skillnad från Orlene försvagades inte Roslyn särskilt mycket. Då orkanen väl drog in över land i västra Mexiko klassades den fortfarande som kategori 3 på Saffir-Simpsonskalan. Roslyn gav dock inte ifrån sig några nämnvärt större regnmängder, som mest 134 mm i Acaponeta i delstaten Nayarit den 23.

Asien - Lokalt extremt mycket regn i Vietnam och på Taiwan

Månaden oktober bjöd på stora temperaturöverskott i den västra och centrala delen av norra Sibirien, främst kring Taimyrhalvön. Även kring Kaspiska havet var det allmänt varmare än normalt. I resten av Asien var det en varierad temperaturbild. I ostligaste Sibirien var det en bistert kall månad. Det var även där som temperaturen den 23 sjönk under -30° för första gången den här säsongen. Månadens lägsta temperatur blev till slut -37,6° i Ilirnej på månadens sista dag. Det är värt att poängtera att temperaturen i Ilirnej påföljande natt, den 1 november, sjönk till -40,9°. Ilirnejs köldrekord för oktober är -41,3°.

Trots den mer varierande temperaturbilden i en stor del av Asien saknades det inte exempel på värme. I början av månaden noterades otaliga värmerekord i Ostasien, däribland på Hokkaido i norra Japan där flera oktoberrekord slogs. Enligt klimatologen Maximiliano Herrera nådde temperaturen för första gången över 40 grader i oktober i Kina. Månadens högsta temperatur i Asien och på norra halvklotet stod emellertid Mehran i Iran för. Där uppmätte man 44,9° den 8 oktober.

Värmen i Ostasien fick ett abrupt slut då man gick från rekordvärme till för årstiden extremt låga temperaturer. Den 9 föll snö i Shenyang i Kina vilket är det näst tidigaste datumet man observerat snö där. Det allra tidigaste datumet är den 8 oktober vilket inträffade 1969.

Extrema mängder regn i centrala Vietnam

I samband med att den svaga tropiska stormen Sonca drog in över Vietnam föll extremt stora mängder regn i landets centrala delar. Allra mest fick Bach Mã i provinsen Thua Thie Hue där det under en 24-timmarsperiod den 14-15 föll hela 961 mm. På andra plats kom Nam Dong med 775 mm medan Suoi Da intog tredjeplatsen med sina 752 mm.  

Mycket lokalt föll nästan två meter regn på Taiwan

Även på Taiwan förekom ett par omgångar med extremt stora regnmängder även om dessa inte lyckades överträffa Bach Mãs värde. När Ximaoshan uppmätte 708 mm redan den 7 oktober kändes det som att det skulle bli månadens största regnmängd i Asien såväl som globalt. Vädret ville dock annorlunda ty en vecka senare skulle det falla mer än så. Både på Taiwan och i Vietnam.

Allra mest iögonfallande var emellertid att stationen Qingtiangang på nordligaste Taiwan under tre dygn den 15-17 oktober registrerade hela 1849 mm regn. Denna minst sagt imponerande regnmängd fördelades som 608 mm, 497,5 mm och 743,5 mm. Noterbart är att det föll mer där på tre dygn än vad Stockholm normalt sett får på lite mer än tre år. 

Mer måttfulla regnmängder på Filippinerna från stormen Nesat

I samband med att den tropiska stormen Nesat drog in över nordligaste Filippinerna föll ymnigt regn. Den största uppmätta regnmängden var dock betydligt mer måttfull jämfört med de som drabbade Vietnam och Taiwan. Filippinernas största regnmängd från Nesat var 324 mm uppmätt i Aparri den 15. Kort efter att Nesat lämnat Filippinerna och rört sig in över Sydkinesiska havet uppgraderades den till en orkan. som mest nådde Nesat kategori 2 på den femgradiga skalan.

Ytterligare en omgång med ymnigt regn på Taiwan

I slutet av månaden föll ytterligare en omgång med kopiösa mängder regn på Taiwan. Den här gången var regnet koncentrerat till hela den östra delen med epicentrum i nordost. Sai Mo Shan i Ximaobergen noterade 1147,5 mm på två dygn den 30-31 oktober. Mest föll den 31 med 695,5 mm. Detta var resultatet av den tropiska orkanen Nalgae som i kombination med nordostmonsunen genererade nederbördsförande ostvindar vilka sedan förstärktes orografiskt över bergen på Taiwan. 

Nalgae berörde även Filippinerna. Även där föll stora mängder regn. En inofficiell station rapporterade 707 mm på 24 timmar i bergen öster om huvudstaden Manila. Nalgae orsakade minst 72 människors död. Japan berördes förvisso inte av Nalgae men fuktig luft letade sig in över ögruppen Okinawa i söder. Den största regnmängd som hann falla innan oktober övergick i november på Okinawa var 265 mm i Miyakojima. Mer om Nalgae i månadskrönikan för november.  

Arktis - Övervägande milt väder i oktober

Den extremt varma septembermånaden på Grönland följdes av mer måttliga avvikelser i oktober. Månaden var förvisso i allmänhet klart varmare än normalt, särskilt inne över land, men inte tillnärmelsevis lika extrem som september. I den allra nordligaste delen av Grönland liksom de angränsande kanadensiska öarna var månaden lite kyligare än normalt. Detsamma gäller för de mest kustnära delarna av ostligaste Sibirien.

Varmast och kallast under månaden var det på Grönland. Högsta temperaturen stod Narsarsuaq för. Där hade man 13,4° den 16e. Högt uppe på inlandsisen hade Summit månadens lägsta temperatur med -41,1° den 20e. I lägre höjdnivåer var det dock Eureka C i Kanada som var kallast med -33,7° den 31a.

Temperaturavvikelse i oktober 2022 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild).
Temperaturavvikelse i oktober 2022 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Antarktis - Lufttryck på 915,2 hPa uppmättes på Thurston Island

Havsisens utbredning låg i början av månaden på en förhållandevis låg nivå. Från mitten av månaden skedde en påtaglig avsmältning och utbredningen var därefter den näst lägsta som observerats för årstiden. Endast 1986 förekom en lägre utbredning av havsisen under andra halvan av oktober.

Oktober dominerades av milt väder över större delen av Östantarktis. Däremot var månaden i allmänhet kall eller mycket kall i en stor del av Västantarktis.  

Månadens högsta temperatur uppmättes den 3 då Base Esperanza på Antarktiska halvön kom upp i 8,5°. I det inre av Antarktis registrerades temperaturer vid ett par tillfällen under -70°. Allra kallast var det vid stationen JASE2007 den 2 då temperaturen där sjönk till -74,1°. Värt att notera är att det i slutet av månaden förekom ovanligt milt väder vid åtminstone kustnära regioner av Östantarktis. Den australiensiska stationen Mawson (startår 1954) noterade den 29 en rekordhög minimitemperatur på -3,8°. Det gamla rekordet på -4,7° var från 2012.

I samband med ett extremt intensivt lågtryck på södra Ishavet uppmättes ett lufttryck på hela 915,2 hPa på Thurston Island på Antarktis den 17 oktober.

Värdet var dessutom inte uppmätt inne i själva lågtryckscentrumet vilket indikerar lägre tryckvärden än så. Utifrån ECMWFs operationella analys var det lägsta lufttrycket då inne i lågtryckets centrum omkring eller strax under 900 hPa. Detta torde vara ett av de allra djupaste lågtryck som observerats utanför tropikerna där mycket intensiva tropiska orkaner ibland kan nå värden under 900 hPa. 

Sydamerika - La Niña fortsatte inverka på vädret i västra Peru

Längs med norra Sydamerikas kustområde blev oktober en kall månad. Detta till följd av den pågående La Niña som fortsatte föra upp kallt djupvatten utmed Sydamerikas västkust. Betydande temperaturunderskott fanns även inom en zon i mellersta Sydamerika. 

Noterbart är att månadens lägsta temperatur på -20,2° i Mazo Cruz i Peru den 7 faktiskt var lägre i oktober jämfört med septembers minvärde på -18,1°. För svensk kontext skulle det vara som om månadens lägsta temperatur i april skulle vara lägre än i mars. Här i Sverige sker detta med en återkomsttid på ungefär vart 10e år.

Högsta temperaturen i oktober noterades precis som i september i Villamontes i Bolivia. Där kom temperaturen upp i 44,2° den 27 oktober. Märkligt nog var maximitemperaturen i september högre än i oktober. Översatt till svenska förhållanden skulle det innebära att maximitemperaturen i mars är högre än i april.

Den största regnmängden i oktober stod Istmina i Colombia för. Den 7e föll det 260 mm där.

Afrika - Eswatini stod för månadens högsta temperatur

I oktober blev det en oväntad "vinnare" av månadens högsta temperatur i Afrika. Detta då Moti i Eswatini, tidigare Swaziland, ståtade med månadens högsta temperatur på 46,0° vilket uppmättes den 9e. Den ovanligt höga temperaturen var resultatet av "berg winds", mer känt som föhn i vår del av världen.

Det var även en mycket varm månad i Sydafrika, enklaven Lesotho och Eswatini. Det hindrade emellertid inte Sutherland i Sydafrika från att ståta med månadens lägsta temperatur i Afrika. Den 4 oktober uppmättes -5,6° där. Riktigt varm var månaden också i nordvästligaste Afrika.

Det var ont om några riktigt stora regnmängder i Afrika men Cabeço do Teicho på den portugisiska ögruppen Azorerna rapporterade i vart fall 112 mm den 2 oktober.

Australien/Nya Zeeland - La Niña bidrog till mycket blöt oktobermånad i Australien

Australien hade ånyo en förhållandevis kylig månad i landets södra halva. Först framåt slutet av månaden dök det upp höga temperaturer i landet. Den 24e rapporterade Wyndham i delstaten Western Australia 44,5° vilket också blev månadens högsta temperatur. I angränsande delstaten Northern Territory sjönk temperaturen samma dygn inte under 31,0° i Victoria River Downs. Detta är den näst högsta minimitemperatur som uppmätts i delstaten i oktober efter 1976 då samma station hade 31,5° som lägst. Under dagen den 24e steg temperaturen i Victoria River Downs till 44,4°. Detta är det sjunde högsta värde som uppmätts i delstaten i oktober. Noterbart är att det var varmare där så sent som i oktober i fjol. 

Påverkan från La Niña fortsatte att ge upphov till regnigt väder i Australien. Större delen av det väldiga landet fick därför en blöt eller mycket blöt oktober. För Australien (start 1900) som helhet var det den näst nederbördsrikaste oktobermånaden som observerats efter 1975. På delstatsnivå var det däremot den allra blötaste i Victoria och New South Wales. 

På Tasmanien föll lokalt rekordstora dygnsnederbördsmängder den 13-14 oktober, bland annat i Yolla (startår 1905) som även fick en rekordblöt oktobermånad. Tasmanien stod även för en av månadens största regnmängder i Australien. Den 14e föll det 189 mm vid Mount Barrow. Värdet är delstatens fjärde största uppmätta mängd för oktober månad. Endast vid ett annat tillfälle i oktober, nämligen den 22 oktober 2005, har större regnmängder fallit i delstaten. Den 22a oktober rapporterade Tin Can Bay i Queensland 288 mm vilket också blev oktober månads största regnmängd.

Precis som i september var det Perisher Valley i New South Wales som stod för månadens lägsta temperatur. I oktober blev det som lägst -7,4° natten till den 10e. 

Nya Zeeland - Normal eller kylig på Sydön

I början av månaden skedde ett kalluftsutbrott och kall antarktikluft rörde sig in över landet med mycket låga temperaturer den 6-7 oktober. Ett dussin stationer med medellånga mätserier på 60-85 år noterade under dessa två dygn nya köldrekord för oktober. Månadens lägsta temperatur uppmättes under denna köldknäpp och var snudd på lika låg som Australiens. Den 6e hade Manapouri -7,3° som lägst. 

I slutet av månaden rörde sig mycket varm luft in över landet och lokalt förekom då nya oktoberrekord den 23e och den 29e. Landets högsta temperatur på 28,8° uppmättes den 23e i Hanmer Forest vilket även var nytt oktoberrekord för stationen som upprättades 1906. 

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.