Sommaren 2022 - Mycket varm i östra Götaland och östra Svealand

Sommaren 2022 kommer nog bli mest hågkommen för det mycket fina midsommarvädret och den extrema värme som drabbade Götaland och Svealand den 21 juli. Vid det senare tillfället uppmättes 37,2° i Målilla vilket är Sveriges högsta temperatur oavsett månad sedan den 29 juni 1947 då det svenska värmerekordet på 38,0° tangerades. I slutet av augusti föll stora mängder regn i stora delar av östra Götaland och östra Svealand. Därefter följde en föraning av den annalkande hösten under augustis sista dagar.

Temperatur - Lokalt extremt varm i öster

Medeltemperaturens avvikelse från den normala, sommaren 2022 (normalperiod 1991-2020).
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, sommaren 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Sammantaget blev det en sommar som på de allra flesta håll var varmare än normalt (avser normalperioden 1991-2020), särskilt för landets östra delar. I fjällen var det däremot normala temperaturer. 

Tittar man på de faktiska medelvärdena så finner man att det lokalt var en av de allra varmaste somrarna som observerats i främst östra Götaland och östra Svealand. 

Följande stationer placerade sig enligt följande vis:

  • Gotska Sandön (startår 1879): rekordvarm sommar. Den tidigare varmaste sommar som observerats var från 2021 och 2018. 
  • Ölands norra udde (startår 1851): näst varmaste sommaren efter 2018. 
  • Västervik/Gladhammar (Småland, startår 1859): näst varmaste sommaren efter 2018.
  • Gävle (Gästrikland, startår 1858): ihop med 2006 den tredje varmaste sommaren efter 2002 och 2018.
  • Örskär (Uppland, startår 1937): tillsammans med 2006 och 2018 den näst varmaste sommaren efter 2002.
  • Söderarm (Uppland, startår 1941): näst varmaste sommaren efter 2002.
  • Målilla (Småland, startår 1946): näst varmaste sommaren efter 2018.
  • Visby (Gotland, startår 1859): ihop med 2006 och 2021 tredje varmaste sommaren efter 2002 och 2018.

En mycket varm sommar blev det även i Tornedalen där Karesuando (startår 1879) i nordligaste Lappland ihop med 1980 och 1970 hade sin femte varmaste sommar efter 1937, 1972, 2002 och 1997. 

Sommarens högsta temperatur uppmättes den 21 juli då Målilla i östra Småland kom upp i hela 37,2°. Detta är den högsta temperatur som uppmätts under en sommar sedan den 29 juni 1947 då Målilla tangerade det svenska värmerekordet på 38,0° från den 8 juli 1933. 

Sommarens allra lägsta temperatur uppmäts vanligen i juni och årets sommar utgjorde inget undantag. Den 8 juni rapporterade Latnivaara i Lappland -5,2°. Ytterligare lite kallare blev det påföljande natt uppe vid högfjällsstationen Tarfala (1144 möh) som då rapporterade -5,4°.

Jämförelse med tidigare somrar i Sverige och globalt

Medeltemperaturer under sommaren i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen under sommaren (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen under sommaren (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Mycket torr i södra Götaland, lokalt mycket blöt i norr

Nederbörden i procent av den normala, sommaren 2022 (normalperiod 1991-2020).
Nederbörden i procent av den normala under sommaren 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

I delar av södra Götaland blev det en mycket torr sommar. Lokalt föll endast omkring 50 procent av normal nederbördsmängd (avser 1991-2020). För några enstaka stationer med mer än 100-åriga mätserier i söder kom årets sommar med bland de fem torraste. 

I småländska Ljungby (startår 1879) var detta den femte torraste sommaren som observerats efter 1983, 1886, 1955 och 1969. I Sveriges tredje största stad Malmö (startår 1917) var det den fjärde torraste sommaren efter 1975, 1983 och 1947. Karlshamn (startår 1858) i Blekinge hade sin femte torraste sommar efter 2018, 1899, 1955 och 1973. Hanö (startår 1881) i Blekinge hade sin sjunde torraste sommar. Där inträffade alla de fem torraste somrarna under perioden 1955-1976. Allra torrast var det sommaren 1955.

I Svealand var det övervägande åt det torrare hållet medan nederbörden i Norrland uppvisade en mer varierande bild. Allra längst i norr liksom längs yttersta delarna av Norrbottenskusten blev det en mycket nederbördsrik sommar med lokalt cirka 150 procent av normalmängden (avser normalperioden 1991-2020). Naimakka (startår 1944) i nordligaste Lappland hade sin femte blötaste sommar. I grannstationen Karesuando (startår 1879) några mil sydost därom blev det den sjunde regnigaste sommaren som observerats. För både Karesuandos och Naimakkas del räcker det att gå tillbaka till 2016 för att finna en mer nederbördsrik sommar.

Kraftiga regn- och åskskurar under sommaren kan göra att nederbördsmängderna kan skilja sig stort mellan olika stationer. För stationen Hennan i Hälsingland var detta den allra blötaste sommar som observerats. Stationen började mäta nederbörd först 1977 och är därför ännu alltför ung för att betraktas som rekordfähig. Under den synnerligen regniga sommaren 1998 föll det 359 mm i Hennan. I år fick man totalt 367 mm där, vilket för övrigt blev sommarens största sammanlagda mängd i Sverige. Noterbart är att både juli och augusti i år var de allra blötaste som observerats i Hennan.

Sommarens största dygnsmängd blev 111,1 mm uppmätt i Sågen i Dalarna den 22 juli.

Vind - Nära svenskt byvindsrekord för augusti

Vindförhållandena i juni var nära eller något under det normala i landet. I juli var det med undantag för nordöstra Norrland blåsigare än normalt. Den 4 juli noterades även en tromb nära sjön Fullen i Hälsingland. En månad senare, den 4 augusti närmare bestämt, förekom mycket kraftiga fallvindar, särskilt i trakterna kring Töreboda i norra Västergötland. I samband med ett intensivt regnoväder den 27-28 augusti förekom även mycket kraftiga vindar. Enligt en SMHI-medarbetare drog en tromb fram vid sjön Järnlunden i Östergötland på kvällen den 27:e samtidigt som det åskade och blixtrade. I samband med detta fälldes bland annat tre stora ekar.

Nedfallet träd vid sjön Järnlunden i Östergötland den 29 augusti efter oväder den 27 augusti.
Nedfallet träd vid sjön Järnlunden i Östergötland den 29 augusti efter oväder på kvällen den 27 augusti. Foto Johan Nilsson Förstora Bild

I augusti var det annars ett par blåsiga dygn i de norra fjällen den 10-12:e. Lokalt noterades då orkanbyar vid mycket vindutsatta platser. Allra mest blåste det på morgonen den 12 augusti då Tarfala i Lapplandsfjällen uppmätte 41,1 m/s i byarna. Värdet är inte långt från det svenska byvindsrekordet på 41,9 m/s för augusti. 

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under sommaren 2022.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under sommaren 2022. Förstora Bild

Snö - Sista dagen med mätbart snödjup den 11 juni

Endast Katterjåkk i Riksgränsfjällen hade mätbart snödjup i juni. Den 1 juni hade man då 72 cm där. Sista dagen som mätbart snödjup rapporterades där var den 11 juni. I övrigt uppmättes inget mätbart snötäcke vid någon av våra stationer under sommaren vilket är helt normalt.

Soltimmar - Normalt eller lite soligare än normalt

Årets sommar utmärkte sig inte nämnvärt i något hänseende. En på de flesta håll soligare junimånad än normalt (avser 1991-2020) följdes av en normal juli. Augusti blev på de allra flesta håll normal eller soligare än normalt. Solskenstiden för sommaren som helhet blev därför tämligen normal eller soligare än normalt. 

Humla på besök hos röd solros den 29 augusti.
Humla på besök hos röd solros den 29 augusti. Förstora Bild

Åska - Juni månads sista dag blev sommarens åskrikaste

Åskaktiviteten var tämligen modest fram till midsommar. I samband med högsommarvarmt väder från midsommarhelgen förekom en hel del åskoväder från den 26 juni till den 1 juli. Sommarens enskilt åskrikaste dygn inträffade den 30 juni då 17634 urladdningar registrerades. De flesta blixturladdningar var då koncentrerade till Gotland och den norra halvan av Norrland. Första halvan av juli bjöd sedan dagligen på blixtregistreringar även om intensiteten inte var lika hög. Från andra halvan av månaden lugnade aktiviteten ner sig lite och den 28-30:e registrerades praktiskt taget inga urladdningar alls i landet. Sommarens längsta åskfria period inträffade sedan den 8-13 augusti. I samband med ostadigt väder i mitten av augusti registrerades sommarens näst åskrikaste dygn den 16:e med totalt 11 985 urladdningar.

Juni - Lokalt rekordvarm för femte året i rad

Juni blev varm eller mycket varm. Kring Gävletrakten var det rentav extremt varmt. I Gävle (startår 1858) blev årets juni ihop med 1917 den allra varmaste som observerats. Därmed har de fem senaste junimånaderna för 2018-2022 varit rekordvarm vid minst en station i landet vilket torde vara unikt. Månaden inleddes dock med växlande temperatur men lagom till midsommar kom högsommarvärmen. Några stationer, däribland Göteborg och Halmstad hade båda sin allra varmaste midsommarafton som observerats med 30,1° respektive 29,1°. Midsommarhelgen avslutades sedan med att månadens högsta temperatur uppmättes i både Götaland och Norrland. Det för årstiden mycket varma vädret höll i sig månaden ut och lokalt noterade några stationer nya junirekord. Exempelvis i Kvikkjokk-Årrenjarka (startår 1888) i Lappland där temperaturen kom upp i 30,9° den 27:e. 

Juli - Övervägande kylig jämfört med nya normalperioden

Relativt den nya normalperioden 1991-2020 blev juli i en stor del av landet kyligare än normalt, främst i Härjedalen och Jämtland. Ur ett klimatologiskt perspektiv där referensnormalperioden 1961-1990 beaktas var månaden istället varm i Götaland, östra Svealand, Norrlandskusten och nordöstra Norrland. Vilket illustrerar den temperaturförändring som skett under de senaste decennierna.

Ett par värmeknäppar inträffade under månaden i södra Sverige där den mest omtalade inföll den 20-21 juli då temperaturen kom upp i hela 37,2° i Målilla i Småland. För en handfull stationer i inre och östra Götaland noterades nya absolutrekord, exempelvis i Linköping-Malmslätt (startår 1858) och Jönköping (startår 1858). 

Absolutrekord av blöt karaktär blev det på Kronprinsessan Victorias födelsedag den 14 juli. Då föll nämligen 82,3 mm i Naimakka (startår 1944) i nordligaste Lappland. Detta är den största dygnsmängd som observerats där oavsett tid på året. 

Än större regnmängder föll den 22 juli då den extrema hettan trängdes undan. Sågen i Dalarna rapporterade då 111,1 mm medan Glindran i Södermanland uppmätte 100,8 mm. 

Augusti - Lokalt extremt varm i sydöstra Sverige

Augusti bjöd på mestadels varmt väder. I delar av östra Sverige var månaden mycket eller extremt varm. För flera stationer placerade sig augusti som en av de varmaste som observerats. Exempelvis i Västervik/Gladhammar (startår 1859) i Småland och på Gotska Sandön (startår 1879) där månaden blev den tredje varmaste som observerats. 

Under månadens andra halva täcktes landet tidvis av mycket varm och fuktig luft vilket renderade tropiska dygn den 15-20:e. Allra varmast var det då ute på Gotska Sandön den 16:e augusti då temperaturen där inte sjönk lägre än 22,3°. 

Den 19:e förekom temperaturer över 30° på sina håll i södra Sverige vilket är ovanligt sent på säsongen. I både Malexander i Östergötland och ute på Gotska Sandön är detta det allra senaste datumet som 30° uppmätts. I Visby på Gotland får man gå tillbaka ända till 1882 för att finna ett senare datum med minst 30°.

Under helgen den 27-28 augusti föll stora mängder regn i delar av östra Götaland och östra Svealand då ett lågtryck med svalare luft drog in västerifrån. Lokalt föll mer än 100 mm under de här två dygnen, bland annat i Linköping. De kraftiga regnen ledde till en del mindre översvämningar. Innan lågtrycket drog in förekom mycket varmt väder på Gotland. Den 27:e registrerades sommarens sista tropiska dygn vid Östergarnsholm. Dagen därpå, den 28:e, kom Mästerby på inre Gotland upp i hela 30,9°. Detta är såvitt vi vet det allra senaste datumet med 30° i Sverige. Även 1955 och 1964 var det 30° den 28 augusti.

Den kalendariska sommarens avslutande dygn, den 29-31 augusti, blev sedan kyliga och den meteorologiska hösten gjorde då sitt intåg över en stor del av västra Norrland.