Augusti 2022 - Varm månad med lokala sommaroväder

Under augusti 2022 dröjde sig sommarvärmen kvar fram till den avslutande veckan. Men tidvis gjorde svalare luft från Norska havet en del framstötar. I gränsområdena mellan olika luftmassor bildades sommaroväder med kraftigt regn, hagel och häftiga vindbyar. Bland orter som drabbades av detta kan nämnas Töreboda i Västergötland, Båstad i Skåne och Linköping i Östergötland.

Temperatur - Värmen dröjde sig kvar länge

I största delen av Sverige blev augusti 2022 varmare än normalt för referensperioden 1991-2020. I den sydöstra delen var månadsmedeltemperaturen på många håll drygt två grader över normalvärdet. I exempelvis Stockholm, Norrköping och Visby får man gå tillbaka till 2002 för att finna en varmare augusti.

I västra Norrland var inslaget av svala luftmassor större med en mer normal månadsmedeltemperatur. Men där var det kyligare så sent som i augusti ifjol 2021.

Månadens högsta temperatur blev 33,5° i Lund i Skåne den 4 augusti. Värt att nämna är att det så sent i månaden som den 28 augusti var 30,9° i Mästerby på Gotland. Vad vi känner till är det endast i augusti 1955 och 1964 som det varit över 30° så sent i månaden i Sverige.

I samband med svalare perioder förekom en del frostnätter i inre Norrland. Latnivaara i norra Lappland hade -3,6° den 24 augusti.

Ett antal tropiska dygn förekom under månaden. Under ett tropiskt dygn sjunker inte temperaturen under 20 grader och Östergarnsholm på östra Gotland hade sex stycken i rad mellan den 15 och 20 augusti. Vid Gotska Sandön sjönk inte temperaturen under 22,3° den 16 augusti.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under augusti 2022.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under augusti 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under augusti 2022.
Månadsmedeltemperaturen under augusti 2022. Förstora Bild

Jämförelse med tidigare augustimånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i augusti i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i augusti (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i augusti (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Torrt längst i söder

I stora drag var augusti 2022 torrare än normalt i södra och västra Götaland och de västra delarna av Svealand och södra Norrland. I övrigt i landet föll i huvudsak mer regn än normalt med stora lokala variationer.

I bland annat Skåne, Blekinge och Halland var det på sina håll den torraste augustimånaden sedan augusti 1997 eller 2002. Men lokalt fanns avvikelser från detta, som till exempel i Båstad som drabbades av ett kraftigt regn- och hageloväder den 18 augusti.

Eftersom månadens regnmängder i stor utsträckning byggdes upp av enskilda dygn med kraftiga skurar och inte långvariga perioder med ihållande regn, så blev de sammanlagda mängderna inte extrema. Men i till exempel Film i norra Uppland var det den regnigaste augustimånaden sedan 2008.

Hagel förekom vid flera tillfällen och hagel stora som hönsägg på omkring 5 centimeter observerades i Näshulta i Sörmland den 27 augusti.

Karta över nederbörd augusti 2022.
Nederbördssumma under augusti 2022. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under augusti 2022.
Nederbördens avvikelse från det normala under augusti 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild


 

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i augusti 2022 (736 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i augusti 2022 (25 kB, pdf)

Vind - Kraftiga fallvindar den 4 augusti

I Tarfala i nordligaste Lapplandsfjällen registrerades vindbyar på 41,1 m/s den 12 augusti, vilket inte är så långt från stationens eget svenska byvindrekord för augusti på 41,9 m/s.

Automatstationen i Hunge i sydöstra Jämtland registrerade vindbyar på 29,4 m/s den 16 augusti i samband med regn- och åskskurar.

Värt att nämna är också de mycket kraftiga fallvindar i samband med åskväder som förekom i framför allt Västergötland, Närke och Västmanland den 4 augusti. Inte minst Töreboda i Västergötland drabbades.

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under augusti 2022
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under augusti 2022. Förstora Bild

Snö

Ingen av våra stationer har registrerat något mätbart snödjup under månaden.

Solskenstid

Augusti 2022 var i allmänhet soligare än normalt, men det var inte fråga om några rekordvärden.  Flest soltimmar hade Hoburg och Visby med 308 stycken medan Tarfala i nordligaste Lapplandsfjällen fick 119 soltimmar.

Karta med soltimmar under augusti 2022.
Antal soltimmar i augusti 2022. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under augusti 2022.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under augusti 2022. Förstora Bild

Åska

Åska förekom åtminstone någonstans i Sverige under 20 av månadens dygn. Det åskrikaste dygnet var den 16 augusti med 11985 blixtregistreringar. Dygnet innan noterades 6988 registreringar.

Under den högtrycksbetonade perioden 8-13 augusti var det däremot inga blixtregistreringar i Sverige.

Antal åskdagar under augusti 2022.
Antal åskdagar under augusti 2022. Förstora Bild
Totalt antal blixtar under augusti 2022.
Totalt antal blixtar under augusti 2022. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Ostadig inledning

Ett lågtrycksområde täckte Sverige med ostadigt väder på många håll under månadens första dag. Kraftiga hageloväder förekom i bland annat Värmland och i Kåge i Västerbotten.

Natten till den 2 augusti var det frost vid några stationer i Jämtland och Härjedalen, som lägst -2,1° i Ljusnedal. Det ostadigaste vädret återfanns till en början i nordligaste Sverige medan ett nytt regnområde senare kom in över södra Sverige.

Ett lågtryck på Norska havet förde in nya områden med regn och skurar över landet följande dag. Men i söder kom det in riktigt varm luft med som högst 30,7° i Lund.

Åskoväder med mycket kraftiga vindar

Nästa dag, fredagen den 4 augusti, var det ännu varmare med som mest 33,5° i Lund. Ända uppe i Älvsbyn i Norrbotten var det 25,0°. Men en kallfront trängde undan varmluften med stor dramatik. I samband med åska förekom mycket kraftiga vindbyar. Inte minst i Töreboda i Västergötland, där kontaktledningar på västra stambanan slets sönder.

Bilden är tagen i Töreboda i Västergötland och visar skador av kraftiga fallvindar.
Bild från Töreboda i Västergötland den 4 augusti 2022. Foto Annika Johansson Förstora Bild

Det fortsatte med en hel del regnskurar även nästa dag. Hamra i Orsa finnmark i Dalarna fick 66,6 mm under dygnet.

Lördagen den 6 augusti gav ett lågtryck regn framför allt i östra Norrland. Rödkallen vid Norrbottenskusten fick 57,9 mm. Söder om lågtrycket var det blåsigt med stormbyar på 24,5 m/s vid Örskär i Uppland. Det var nu också allmänt svalare luft med ingenstans i landet över 23°.

Under söndagen avtog vinden i samband med att lågtrycket drog undan och det var lite av en mellandag med mest bara lokala skurar.

Högtryck söderifrån men blåsigt i norr

Den 8 augusti började ett högtryck växa in söderifrån. Det innebar mest uppehåll och långsamt stigande dagstemperatur.

Den 9 augusti medförde högtrycket temperatur kring 25° på flera håll i södra Sverige medan ett par splittrade regnområden passerade i norr.

Nästa dag blev det ytterligare lite varmare i söder med upp till 28,3° i Oskarshamn. Ett lågtryck på Ishavet gav blåsigt väder i norr och ytterligare en del splittrade regnområden passerade där.

30°-gradig värme i söder

Den 11 augusti fortsatte det blåsiga vädret i norr medan det blev ännu lite varmare i söder med upp till 31,3° i Gladhammar i östra Småland.

Den noteringen överträffades nästa dag när Gladhammar nådde 32,9°. I norr var det fortfarande svalare men vinden avtog i samband med att högtrycket växte in även där. Innan dess hann dock Tarfala i nordligaste Lapplandsfjällen notera vindbyar på 41,1 m/s.

Lördagen den 13 augusti var det nattfrost i Latnivaara i norra Lappland med -2,2° och under dagen nådde inte temperaturen över 20° i norra Norrland. I södra halvan av landet var det däremot fortfarande mycket varmt med som mest 32,2° i Målilla i Småland.

Det var över 30° på flera håll i Götaland och Svealand även under söndagen och dagstemperaturen steg något också i norra Sverige. Sent under dygnet kom en del lite kraftigare åskskurar in i sydost och gav Löttorp på Öland 28,5 mm.

Fuktig värme med tropiska dygn

Måndagen den 15 augusti spred sig varmluften vidare norrut med 25°-värme upp till södra Norrland. Varmast hade Halmstad med 30,7°. Men värmeåskväder började samtidigt uppträda i större omfattning. Svaneholm i sydligaste Värmland rapporterade 53,7 mm.

Den 16 augusti var det upp till 30,9° i Gävle och 26,0° i Markusvinsa i norra Norrbotten. Vid Gotska Sandön sjönk inte temperaturen under 22,3° under dygnet. Värmeåskväder gav 51,0 mm i Högemålen i nordöstra Småland och Mosekälla i södra Lapplandsfjällen fick 54,0 mm i samband med en kallfront.

Denna kallfront fortsatte österut följande dag åtföljd av åskskurar. Murjek i mellersta Lappland fick hela 107,8 mm och Nattavaara lite längre norrut fick 48,7 mm. I södra Sverige var det fortfarande lokalt över 30°.

Skyfall i Båstad

Bakom kallfronten i norr stabiliserades vädret där med svalare luft. I söder förekom regn- och åskskurar. Särskilt Båstad drabbades hårt med kraftiga störtskurar och översvämningar. Hagel på cirka 2 cm rapporterades därifrån.

Nästa dag började varmluften åter avancera norrut och kraftiga regn- och åskskurar förekom upp till södra Norrland. Nävelsjö i Småland fick 73,4 mm under dygnet. Flera stationer i Götaland och Svealand hade över 30°, som mest var det 31,8° i Stockholm.

Den 20 augusti försköts området med de kraftigaste regn- och åskskurarna norrut. I Lappland fick Nordanås 79,1 mm och Jäkkvik 66,6 mm under dygnet. I Götaland och västra Svealand var det däremot en stabilisering.

Lågtryck på Norska havet följt av högtryck

Den 21 augusti befann sig ett lågtryck på Norska havet som styrde in lite svalare luft och skurar över landet. De allra största regnmängderna detta dygn fick nordöstra Norrland med upp till 67,5 mm i Kalix.

Nästa dygn försköts lågtrycket upp mot Ishavet och gav blåsigt väder i norra Norrland. Ett högtryck som växte in söderifrån gav annars en stabilisering.

Måndagen den 23 augusti förstärktes högtrycket även över nordligaste Sverige där vinden avtog. En del regnskurar kom efterhand in över Gotland och ostkusten annars var det mest uppehåll i landet.

Natten till den 24 augusti var på många håll klar och kylig. Latnivaara i norra Lappland noterade då månadens lägsta temperatur med -3,6°. Det följdes med början i söder av långsamt stigande dagstemperaturer i det stabila högtrycksvädret.

Nästa dag steg temperaturen ytterligare med 25°-värme upp till södra Norrland.

Fredagen den 26 augusti var det fortsatt högtrycksbetonat och varmt för årstiden. Men i främst södra halvan av landet ökade molnigheten med lokala regnskurar.

Varm och kall luft möttes och regnoväder bildades

Den avslutande helgen i augusti blev dramatisk i väderhänseende. En portion med ytterligare lite varmare luft kom in över främst sydöstra delen av landet.

Lördagen den 27 augusti hade Ronneby-Bredåkra i Blekinge 30,7°. Samtidigt tryckte svalare luft på från Norska havet. I gränsområdet mellan luftmassorna bildades ett mycket kraftigt regnområde över framför allt inre Götaland och östra Svealand. Från Näshulta i Södermanland kom lokala rapporter om hagel på omkring 5 centimeter.

Bilden visar en karta med analys av väderläget den 28 augusti 2022.
Analys av väderläget klockan 02 den 28 augusti 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Under söndagen vann den kyligare luften mark och zonen med det kraftigaste regnet försköts långsamt åt sydost. Sammantaget för den 27-28 augusti fick Linköping hela 116,0 mm.

Den verkliga varmluftens sista bastion var Gotland där Mästerby hade hela 30,9°. För att vara så sent som den 28 augusti är detta ett mycket sent datum för temperatur över 30° i Sverige. Det är dock inte helt unikt utan inträffade samma datum även år 1955 och 1964.

Sval avslutning av augusti

Måndagen den 29 augusti var det en sval luftmassa som dominerade i hela landet och de sista resterna av det kraftiga regnet drog bort från Östersjölandskapen.

Den 30 augusti hade ett högtryck sitt centrum över Norska havet och gav en ganska sval luftström över Sverige. En del skurar förekom i främst norra Sverige men det var små till måttliga mängder.

På månadens sista dag förändrades inte väderläget mycket. En del regnskurar förekom i främst norra Norrland och vid Upplandskusten.

Högsta temperatur, augusti 2022
Norrland +30,9° den 16 Gävle (Gästrikland)
Svealand +31,8° den 19 Stockholm A (Uppland)
Götaland +33,5° den 4 Lund (Skåne)
Lägsta temperatur, augusti 2022
Norrland -3,6° den 24 Latnivaara (Lappland)
Svealand +0,1° den 30 Höljes (Värmland)
Götaland +2,3° den 30 Jönköping-Axamos flygplats (Småland)
Högsta nederbörd, augusti 2022
Norrland 162,9 mm Hennan (Hälsingland)
Svealand 154,8 mm Hamra A (Dalarna)
Götaland 149,7 mm Högemålen (Småland)
Lägsta nederbörd, augusti 2022
Norrland 31,1 mm Söderala (Hälsingland)
Svealand 23,9 mm Hammarö (Värmland)
Götaland 7,6 mm Hanö A (Blekinge)
Högsta lufttryck, augusti 2022
Norrland 1032,7 hPa den 31 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 1030,2 hPa den 31 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1029,8 hPa den 10 Falsterbo och Falsterbo A (Skåne)
Lägsta lufttryck, augusti 2022
Norrland 994,7 hPa den 6 och 7 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 1004,3 hPa den 3 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1004,9 hPa den 16 Hällum (Västergötland)
Största snödjup, augusti 2022
Norrland -
Svealand -
Götaland -

Dygnsnederbörd på minst 40 mm augusti 2022 (10 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i augusti 2022 (5 kB, pdf)