Augusti 2022 - Hetta i Kina, kraftiga monsunregn i Pakistan

Den kraftiga sommarhettan spred sig österut över Europa, vilket bidrog till att augusti 2022 blev den hittills varmaste augustimånaden för Europa som helhet. Det var även mycket torrt med mycket låga vattennivåer i många floder. Även i till exempel södra Kina rådde en kraftig och långvarig hetta. Monsunregnen i Asien hade en västlig tyngdpunkt och inte minst Pakistan drabbades av svåra översvämningar.

Bilden visar en världskarta med medeltemperaturens avvikelse från det normala i augusti 2022.
Global temperaturanomali (vänster bild) i augusti 2022 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service låg den globala medeltemperaturen 0,30°C över referensvärdet för normalperioden 1991-2020. Det innebär en delad tredjeplats bland de varmaste augustimånaderna globalt. Den allra varmaste augusti 2016 var 0,11°C varmare än årets upplaga.

Bilden visar ett stapeldiagram med temperaturavvikelsen månadsvis globalt och för Europa.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till augusti 2022 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive augustimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Den hittills varmaste augustimånaden

För Europa som helhet var det den hittills varmaste augustimånaden. En bidragande orsak var att zonen med mycket varmt väder spred sig längre österut i Europa jämfört med vad som var fallet i juli. Även sommaren som helhet var den varmaste hittills i Europa enligt Copernicus Climate Change Service.

Kartan över medellufttrycket visar en långsträckt zon med högtrycksdominerat väder över större delen av Europa. Det innebar torrt eller mycket torrt väder på många håll och i floder sjönk vattennivåerna till mycket låga nivåer.

Bilden visar en karta med det genomsnittliga lufttrycket över Europa i augusti 2022.
Medellufttryck i Europa i augusti 2022 Illustration SMHI Förstora Bild

Den högsta temperaturen var 45,1° i Xátiva i Spanien den 12 augusti. Annars dämpades den kraftigaste hettan något i västra Europa jämfört med förhållandena i juli. I exempelvis delar av Portugal var månadsmedeltemperaturen till och med lite lägre än för normalperioden 1991-2020.

Den lägsta temperaturen, i alla fall för stationer under 1000 möh, var -4,6° i Folldal-Fredheim i Norge på månadens sista dag.

Efterhand började det uppträda en del kraftigare regn- och åskskurar nere på kontinenten. I Bregenz, huvudstad i den österrikiska delstaten Vorarlberg, uppmättes hela 212 mm den 18 augusti. Det är nytt rekord i dygnsnederbörd inte bara för Bregenz, utan för hela Vorarlberg som är den västligaste delstaten i Österrike.

Nordamerika - Värmen tilltog i slutet av månaden

I stora delar av Kanada samt i norra och västra USA låg månadsmedeltemperaturen över det normala i augusti. För tre delstater i nordvästra USA och fem delstater i nordöstra USA var det den hittills varmaste augustimånaden.

Bilden visar en karta med ranking av medeltemperaturen i augusti 2022 för olika amerikanska delstater.
Ranking av medeltemperaturen i USA i augusti 2022 delstatsvis. 128 innebär att augusti 2022 var den allra varmaste i en serie sedan 1895. Källa: NOAA (NCEI). Förstora Bild

Hettan accentuerades i slutet av månaden och den allra högsta temperaturen rapporterades på månadens sista dag med 50,6° (123°F) i Death Valley i Kalifornien. Den kraftiga hettan fortsatte in i september, mer om detta i septemberkrönikan.

På hög höjd i Alaska hade Denali Foot Camp (cirka 4400 möh) -22,2° (-8°F) den 19 augusti. I något lägre höjdnivåer var det -5,0° (23°F) i Afton i delstaten Wyoming den 8 augusti.

I södra USA föll på många håll stora regnmängder. Översvämningar drabbade bland annat delstaten West Virginia i mitten av månaden och Texas en vecka senare. Enligt den amerikanska vädertjänsten föll 385 mm i White Rock Creek i utkanten av Dallas, Texas den 22 augusti.

För delstaten Mississippi var augusti 2022 den hittills nederbördsrikaste augustimånaden enligt den amerikanska vädertjänsten.

Asien - Svåra monsunregn i Pakistan

I de södra delarna av Asien var det varmt eller mycket varmt väder som dominerade i augusti. Det gäller inte minst i de södra delarna av Kina där det rådde en mycket kraftig och långvarig hetta. Beibei i storstadsområdet Chonqing rapporterade hela 45,0° den 18 augusti.

Det var stora temperaturöverskott även i sydvästra delarna av Asien. Den allra högsta temperaturen rapporterades från Iran där Sush kom upp i 53,6° den 9 augusti.

I stora delar av Sibirien och nordöstra Kina var augusti däremot lite kyligare än normalt. Petrovskij Zavod i trakterna av Bajkalsjön hade -6,1° den 31 augusti. Samma dygn hade det mer välkända sibiriska köldhålet Ojmjakon -5,9°.

Liksom i juli var det även i augusti förhållandevis svaga monsunregn i områdena norr om Bengaliska viken. Den zonen sträckte sig vidare mot södra Kina.

Däremot var det en fortsatt mycket aktiv monsunsäsong i nordvästra Indien och Pakistan. I synnerhet de södra delarna av Pakistan drabbades svårt. Enligt den pakistanska vädertjänsten var det för landet som helhet den hittills regnigaste augustimånaden i en nationell statistik som sträcker sig tillbaks till 1961. I provinserna Sind och Baluchistan i södra Pakistan föll 600-700% av den normala månadsmängden.

Bilden visar kartor över nederbördsförhållandena i Pakistan i augusti 2022.
Sammanlagd nederbörd i Pakistan och avvikelse från det normala i augusti 2022. Källa: Pakistans vädertjänst (PMD). Förstora Bild

Områden med mer regn än normalt fanns även i till exempel norra Kina och Japan. Den 4 augusti fick Shimonosaki i Japan 560 mm.

Arktis - Rekordvarm sommar på Svalbard

I Arktis var det övervägande varmare än normalt under augusti, inte minst nära den ryska Ishavskusten.

Havsisen krympte i ungefär normal takt och i medeltal för månaden hamnade augusti 2022 på trettonde plats bland augustimånaderna med minst isutbredning enligt National Snow & Ice Data Center. Enligt Copernicus Climate Change Service var det tolfte plats. I slutet av månaden var både Nordostpassagen och norra delen av Nordvästpassagen isfri.

Även om det på Svalbard inte var någon rekordvarm augustimånad så blev sommaren som helhet den hittills varmaste vid Svalbard lufthavn och Ny-Ålesund. Där var den tidigare varmaste sommaren för två år sedan 2020. Stationerna har mätningar sedan mitten av 1970-talet.

Vid Pelly Island i västra delen av kanadensiska Arktis noterades 24,0° den 5 augusti. Vid Geosummit inne på grönländska inlandsisen (cirka 3200 möh) var det däremot ner till -34,7° den 21 augusti. I lägre höjdnivåer hade stationen Nord på norra Grönland -7,5° den 23 augusti.

Bilden visar ett stapeldiagram över sutbredningen i Arktis under augustimånader 1979-2022.
Tidsserie över isutbredning i Arktis under augustimånader 1979-2022. Staplarna anger isutbredningen i procent av medelvärdet för perioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Fortfarande blygsam utbredning av havsisen

I Västantarktis inklusive Antarktiska halvön var det övervägande varmare än normalt under augusti. Base Esperanza på den Antarktiska halvön var uppe i 7,5° den 7 augusti.

I Östantarktis var det en dominans av områden med kallare väder än normalt. Vid basen Concordia (cirka 3200 möh) sjönk temperaturen till -80,3° den 23 augusti.

Havsisen kring Antarktis växte i ungefär normal takt men låg hela tiden klart under långtidsmedelvärdet.

Bilden visar kartor med temperaturavvikelser i Arktis respektive Antarktis i augusti 2022.
Temperaturavvikelse i augusti 2022 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Sydamerika - Delvis varm avslutning av vintern

I Sydamerika var det omväxlande kallt och varmt väder som avslutning på södra halvklotets vinter. Den högsta temperaturen hittar vi i Bolivia med 41,5° i Villamontes den 17 augusti.

Det fanns även områden med kyligare väder, bland annat längs västkusten i Peru och norra Chile. Detta betingades av den La Niña som fortfarande råder i Stilla havet med förhållandevis kallt havsvatten i östra delen av Stilla havet. Om vi går till stationer på hög höjd i Anderna finner vi Chuapalca i Peru (cirka 4200 möh) som hade -20,5° den 21 augusti.

Delar av Colombia och västra Venezuela drabbades av översvämningar och lerskred. Stationen Istmina i Colombia fick över 200 mm vid ett par olika tillfällen under månaden, som mest 270 mm den 24 augusti.

Bilden visar en världskarta med nederbördens avvikelse från det normala i augusti 2022.
Preliminär global nederbördsanomali i augusti 2022. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

Afrika - Svåra översvämningar i västra och centrala delarna 

I Nordafrika var det en mycket varm augustimånad. Så pass långt fram i månaden som den 18 augusti hade man i Medenine i Tunisien 48,3°.

Augusti var även förhållandevis varm i Sydafrika med på många håll 1-3 grader över genomsnittet. Men eftersom det i Sydafrika var vinterhalvår förekom tillfällen med minusgrader i de kallaste områdena. Den 1 augusti sjönk temperaturen till -12,2° i Sutherland på nästan 1500 meters höjd i Norra Kapprovinsen.

På många håll i områden söder om Sahara hölls temperaturerna nere av ovanligt kraftiga regn. Under augusti rapporterades om svåra översvämningar i bland annat Nigeria, Niger, Senegal, Tchad och Sudan. Nederbördsrapporterna är inte heltäckande i vare sig tid eller rum, men exempelvis Berberati i Centralafrikanska republiken rapporterade 280 mm över en 24-timmarsperiod den 18 augusti.

Australien/Nya Zeeland - Mycket varm vintermånad i Nya Zeeland

I Australien var det en blandning mellan områden med lite varmare och lite kallare väder än normalt i augusti. Förhållandevis varmast var det i nordligaste Australien och i Tasmanien i söder. För Tasmaniens del så var årets augusti den sjätte varmaste. Den högsta temperaturen var 38,8° i Fitzroy Crossing i delstaten Western Australia den 31 augusti.

Kallast var det i Thredbo på nästan 2000 meters höjd i delstaten New South Wales. Där uppmättes -9,2° den 9 augusti.

Nya Zeelands näst varmaste augusti

För Nya Zeelands del var augusti 2022 en mer dramatisk vädermånad. För landet som helhet var det den näst varmaste augustimånaden och vintern som helhet var den allra varmaste som registrerats i Nya Zeeland. Till detta bidrog ovanligt varmt havsvatten.

Det var även betydligt blötare än normalt i framför allt norra och västra delen av Sydön. Där fick Tākaka 173 mm den 17 augusti och sammanlagt under månaden 689 mm, vilket är augustirekord i stationens nästan 50-åriga mätserie.  

Stora regnmängder föll även på annat håll, till exempel i Nya Kaledonien där Canala rapporterade 219 mm den 16 augusti. Även för Nya Kaledoniens del blev vintern 2022 den hittills varmaste. Där går statistiken tillbaka till 1970.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.