Augusti 2022 - Uppvällning gav kalla ytvattentemperaturer

Det var små variationer i vattenståndet under månaden, det högsta noterades på västkusten och det lägsta i Bottenviken. De signifikanta våghöjderna var beskedliga under månaden och den högsta som var 3,1 meter observerades vid Knolls grund i Östersjön. Det var normala ytvattentemperaturer under månaden men uppvällningsperioder gav lokalt mycket kalla temperaturer. Ratan fick en ny miniminotering för augusti månad i samband med uppvällning.

Ytvattentemperatur

Månaden i sin helhet var varmare än normalt i landet med högtrycksinflytande under långa perioder över de södra delarna av landet. Detta resulterade i att ytvattentemperaturen höll sig nära eller något över den normala i en stor del av Östersjön och Västerhavet. I centrala Egentliga Östersjön var det allmänt över 20 grader i ytvattentemperatur under långa perioder. Knolls grund fick en månadsmedeltemperatur på 20,1 grader, Landsort Norra och Hoburgen drygt 19 grader.

Det varma ytvattnet drev även tillbaka in mot den svenska Östersjökusten, där det tidigare i sommar hade varit riktigt kallt i samband med uppvällningsfenomen.

I norra Sverige passerade en del djupa lågtryck åt nordost under månaden med tidvis blåsigt väder. Sydvästliga och västliga vindar drev därmed bort det varmare ytvattnet från Bottenvikskusten och skapade uppvällning av kallare djupvatten. Ratan fick ett nytt lägsta månadsrekord i minimitemperatur, då ytvattentemperaturen sjönk till 5,6 grader den 12 i samband med friska västvindar bakom en lågtryckspassage. Det gamla minimirekordet var på 6,2 grader från 1983.

Överhuvudtaget fick Ratan känna av uppvällning av kallare djupvatten under en stor del av månaden, och månadsmedeltemperaturen stannade på 10,5 grader mot normalt 13,9 grader under perioden 2006-2020.

Längre norrut längs Bottenvikskusten hade Furuögrund en månadsmedeltemperatur på 13,3 grader, vilket är 1,6 grader lägre än normalt.

I slutet av månaden tilltog en kall nordlig luftström ner över Bottniska viken med allmän omblandning av ytvattnet som följd. Nya uppvällningsfenomen började då uppträda utmed den finska kusten i stället.

Frånsett rekordet för Ratan i minimitemperatur, noterades inga andra nya rekord under månaden.

Ytvattentemperatur i augusti 2022
Ytvattentemperatur i augusti 2022. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2022.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2022. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2022.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2022. Förstora Bild

Vattenstånd

Augusti var en lugn månad med tanke på vattenståndet. Det var små variationer under månaden och månadsmedlen hamnade omkring det som är normalt för en augustimånad. 

Vid månadens inledning var vattenstånden omkring 15 cm över det normala på samtliga platser.

Den 3 befann sig ett lågtryck på Norska havet och över de västra farvattnen var det en sydvästlig vind som pressade vattnet in mot kusten. Några av stationerna längs västkusten registrerade sina högsta vattenstånd för månaden som Smögen med +39 cm och Onsala med +34 cm.

Sedan var det en period på omkring två veckor där vädret mestadels var högtrycksbetonat och det hände inte så mycket med vattenstånden utan det svängde omkring det normala.

Den 22 var det en sydvästlig vind längst västkusten och månadens högsta vattenstånd noterades i Uddevalla med +49 cm.

Mot slutet av månaden påverkade ett frontsystem med åska Bottenhavet. Detta satte igång en svängning som syntes under flera dagar i området. Månadens lägsta vattenstånd observerades i samband med denna period då det sjönk till -37 cm i Kalix den 30 augusti.

Diagram över svängningar i Bottenhavet i samband med frontpassage
Svängningar i Bottenhavet i samband med frontpassage. Förstora Bild
Väderanalys gällande klockan 14 den 28 augusti 2022
Väderanalys gällande klockan 14 den 28 augusti 2022 Illustration SMHI Förstora Bild
Tabell med vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer. Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i augusti 2022 (379 kB, pdf)

Höga vågor

De signifikanta våghöjderna under augusti var ganska beskedliga och månadsmedlen var omkring det normala för en augusti månad. På västkusten höll sig den signifikanta våghöjden under 3 meter hela månaden. De högsta vågorna observerades istället på de östra farvattnen.

Den 2 befann sig ett lågtryck på Norska havet och längs västkusten var det en sydlig vind på 17 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 2,1 meter och vid Brofjorden till 2,0 meter.

Den 6 befann sig ett lågtryck på Bottenhavet. Längs västkusten var det en västlig vind på 13 m/s och den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 2,4 meter och vid Väderöarna till 2,1 meter. Detta var den högsta observationen denna månad på västkusten. Denna maxnotering för augusti var den lägsta sedan man började mäta vid Väderöarna 2005.

Ett lågtryckssystem befann sig på Norska havet den 20-21 och på västkusten var det en sydvästlig vind på 13 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 2,1 meter och vid Brofjorden till 1,9 meter.

Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades den 28-29 då ett lågtryckssystem berörde de östra delarna. På Östersjön var det en nordlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 3,1 meter vilket blev månadens högsta observation. Huvudskärsbojen noterade 2,6 meter.

Tabell med våghöjd
Signifikant våghöjd i meter. Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund augusti 2022.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund augusti 2022. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2022.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2022. Förstora Bild