Mycket sena tropiska dygn förra veckan

Förra veckan hade vi varmt och riktigt fuktigt väder i främst landets södra delar. Efter den varma sommaren är havsvattnet fortfarande mycket varmt vilket även har gett avtryck på nattemperaturerna. Detta manifesterades den 15-20 augusti i form av tropiska dygn (minimitemperatur ej under 20,0°) utmed främst ostkusten.

Tropiska dygn är som mest frekventa kring månadsskiftet juli-augusti. Under andra halvan av augusti, vilken vi nu är inne i, är antalet tropiska dygn färre. För perioden 1945-2022 där värden i digitaliserad form har högst täckning finns det 10 år som detta har inträffat, senast 2020. I allmänhet har det då bara rört sig om ett eller ett par dygn. I år kommer antalet tropiska dygn under andra halvan av augusti att bli minst sex. Endast under 1997 och 2002 har det varit fler tropiska dygn än så under andra halvan av augusti.

Antalet tropiska dygn för olika datum under perioden 1945-2021.
Antalet tropiska dygn för olika datum under perioden 1945-2021. Diagrammet är baserat på dygnets minimitemperatur i stället för nattens minimitemperatur, vilket dock inte påverkar helhetsbilden. Illustration SMHI Förstora Bild

Under hela den andra halvan av augusti 1997 och även de tre första dagarna av september observerades tropiska dygn vid minst en station i landet. Under 2002, för övrigt den allra varmaste sommar som observerats för landet som helhet, var de tropiska dygnen under andra halvan av augusti bara något färre.

2022 - Gotska Sandön hade 22,3° den 16:e

För att återgå till förra veckans varma väder. Ute på Gotska Sandön sjönk temperaturen den 16:e inte lägre än 22,3° vilket så här långt är sommarens allra ljummaste dygn. Detta är även en ovanligt hög minimitemperatur för att vara andra halvan av augusti. Endast vid ett tillfälle, nämligen den 27 augusti 1997, har en högre minimitemperatur uppmätts så här sent på året. Då var det Oskarsgrundet i sydvästligaste Skåne som hade hela 22,9° som lägst. 

Rekordsent tropiskt dygn i Västerås och Visby

Även om den 16:e var sommarens ljummaste dygn så var lördagen den 20 augusti minst lika anmärkningsvärd. Då utföll det sig som så att även några inlandsstationer hade ett tropiskt dygn något som inte hör till vanligheterna. Bland dessa återfanns Svanberga i östra Uppland som annars är känt för sina låga temperaturer vintertid. Där var det blott andra gången som ett tropiskt dygn inträffade sedan stationen upprättades 1995.

För stationer med längre mätserier som Södertälje (digitaliserade data från 1961, startår 1909), Västerås (startår 1858) och Visby (startår 1859) finns inget senare fall av tropiskt dygn. I Västerås och Visby inleddes mätningar med minimitermometer från april 1862 respektive februari 1879 och data finns i digitaliserad form från dessa år. För Västerås del saknas dock data för sommaren 1866. 

I Visby var det tidigare senaste datumet för ett tropiskt dygn den 9 augusti vilket inträffade år 1975, 1982 och 2018. För Västerås del var det blott tionde gången som ett tropiskt dygn inträffat. Det tidigare datumet för senaste tropiska dygn i Västerås var den 7 augusti 1975, några dygn innan det svenska augustirekordet på 36,8° uppmättes i Holma i Östergötland. I Södertälje var, avser perioden 1961-2021, fram till i lördags det senaste datumet för tropiskt dygn den 10 augusti 2018.

Holmön och Uppsala - Nära skjuter ingen hare...

Avslutningsvis, tropiska dygn är en striktare definition än tropiska nätter. Tropiska nätter täcker endast perioden från klockan 20 på kvällen till klockan 08 följande dygn. Ett tropiskt dygn täcker hela temperaturdygnet från klockan 20 till klockan 20 följande dag. Oftast är det ingen skillnad men en kraftig eftermiddagsskur eller passerande kallfront kan sänka temperaturen under det som uppmätts under natten. 

Under förra veckan hade vi två fall där detta hände. Natten till onsdag den 17:e var det en tropisk natt ute på Holmön i Västerbotten med som lägst 20,7°. Dock sjönk temperaturen under 20° strax efter klockan 08 på onsdagsmorgonen. Därmed blev det inte ett tropiskt dygn ute på Holmön. Att ett tropiskt dygn noteras i Norrland efter andra halvan av augusti är för övrigt mycket ovanligt. Endast tre kända fall finns. Det första hämtas från den 20:e augusti 2002 ute vid Kuggören i Hälsingland medan resterande är från den 24:e augusti 2002 ute på Holmögadd och det sista från Holmögadd den 25:e augusti 1937.

Noterbart är att samma sak inträffade i Uppsala men då i lördags den 20:e. Även där hade man en tropisk natt men under förmiddagen sjönk temperaturen strax under 20° varför det inte blev något tropiskt dygn där. Hade det blivit ett tropiskt dygn där hade det varit ett rekordsent sådant. Så små kan marginalerna vara ibland.

Kan möjligen bli fler tropiska dygn senare i veckan

Framåt slutet av veckan väntas den fuktiga luften ånyo göra sitt intåg över sydöstra Sverige, åtminstone kortvarigt. Därmed är det inte omöjligt att vi kan komma att få se fler tropiska dygn i de kustnära delarna av Östersjölandskapen. Det allra senaste tropiska dygnet som observerats i Sverige är den 5 september vilket inträffade 2002 ute vid Ölands norra udde.