Kan juni bli kyligare än maj i delar av Västsverige?

Efter den på många håll mycket varma, lokalt rekordvarma, majmånaden har vädret nu i juni varit betydligt mer normalt. Därmed infinner sig frågan ifall juni kan komma att bli kyligare än maj? Svaret på den frågan är ja, det kan det. Det återstår förvisso några dagar av månaden men utifrån nuvarande väderprognos ser det ut som att detta kan inträffa för några stationer i Västsverige. Att juni är kyligare än maj är ovanligt. För enstaka stationer, däribland Göteborg och Vinga, med mer än 150 års temperaturmätningar på nacken har det aldrig observerats medan det för andra, exempelvis Borås, Östersund och Storlien, förekommit några få gånger. Senaste tillfället då juni var kyligare än maj vid någon station i landet inträffade 2018.

Juni kyligare än maj i delar av västra Norrland

Kan inträffa för flera stationer med långa mätserier 

Följande stationer har i dagsläget en någorlunda realistisk sannolikhet att juni blir kyligare än maj. Endast stationer med mer än 50 års temperaturmätningar har här tagits med. Därmed faller stationer med korta mätserier som exempelvis Ullared i Halland bort från listan då stationen upprättades först 1995 i samband med automatiseringen.

Stationerna grupperas även utifrån min högst subjektiva bedömning över hur stor sannolikhet det är att juni blir kyligare än maj där. Grupperna har delats in utifrån kategorierna hög sannolikhet, sannolikt samt kanske. Utöver nämnda stationer finns ytterligare ett pärlband av stationer i Västsverige där juni kan komma att bli kyligare än maj. Allt hänger på hur pass varma de avslutande dygnen av juni blir.

Hög sannolikhet:

 • Göteborg (Västergötland, startår 1859)
 • Halmstad (Halland, startår 1859)
 • Storlien-Storvallen (Jämtland, startår 1899)

Sannolikt:

 • Vinga (Västergötland, startår 1849)
 • Borås (Västergötland, startår 1884)
 • Måseskär (Bohuslän, startår 1908)
 • Hagshult (Småland, startår 1943)
 • Torup (Halland, startår 1972)

Kanske:

 • Ljungby (Småland, startår 1962)
 • Ulricehamn (Västergötland, startår 1892)
 • Blomskog (Värmland, startår 1964)
 • Nordkoster (Bohuslän, startår 1967)
 • Östersund-Frösön (Jämtland, startår 1860)

Har aldrig inträffat i Göteborg, Vinga, Blomskog, Nordkoster och Måseskär

Här följer en genomgång av hur statistiken ser ut för ett axplock av stationer.

 • För våra mätstationer i Göteborg, Vinga, Måseskär, Blomskog och Nordkoster har det ännu inte inträffat att juni varit kyligare än maj. I Blomskog var dock maj och juni 1993 lika varma eller kyliga beroende på hur man ser på saken. I Göteborg gäller även att månaderna var lika varma 1931.
 • I Borås i Västergötland har det hänt två gånger, 1993 och 1918, att juni varit kyligare än maj. Dessutom var det jämnt skägg mellan månaderna 1931.
 • Hagshult i Småland, Torup i Halland och Ulricehamn i Västergötland har alla haft ett fall, nämligen 1993.
 • Halmstad har sett ett fall där juni varit kyligare än maj, nämligen 1993. Månaderna var dessutom lika varma 1865.
 • Storlien-Storvallen i Jämtland kan ståta med hela fyra tillfällen där juni varit kyligare än maj, senast 2018. Därtill gäller detta även för 1993, 1931 och 1921.
 • I Östersund finns det tre fall då detta inträffat, 2018, 1993 och 1921.

Tidigast i början av nästa vecka då juni månad avslutats vet vi vilka stationer som kan ha fått en juni som varit kyligare än maj. 

Ute på Vinga i Västergötland har det ännu inte inträffat att juni varit kyligare än maj.
Ute på Vinga i Västergötland har det ännu inte inträffat att juni varit kyligare än maj. Här har temperaturmätningar pågått ända sedan 1849. Foto SMHI Förstora Bild

Glad sommar!

//Misha