Juli 2022 - Kortvarig hetta med 37,2° i Målilla

Juli 2022 blir nog främst ihågkommen genom den kraftiga hettan dagarna kring den 21 juli och de kraftiga sommaroväder som följde när hettan bröts. Men julimånaden innehöll även perioder med svalt och ostadigt väder. Så i främst västra delarna av Norrland var månaden lite kallare än normalt för perioden 1991-2020.

Temperatur - Varmare i fjol, svalare 2020

Under juli 2022 pendlade temperaturen mellan varma och svala perioder. I främst västra Norrland övervägde de svala perioderna och där var juli på sina håll drygt en grad kallare än under normalperioden 1991-2020. Det räcker dock att gå till 2020 för att finna en kyligare juli där.

Frost förekom vid ett par tillfällen i västra Norrland. Som lägst -1,8° i Höglekardalen i Jämtland den 29 juli.

Mest anmärkningsvärt var ändå de mycket höga temperaturer som uppmättes i södra Sverige den 21 juli. Målilla hade 37,2° vilket är den högsta temperaturen i Sverige sedan juni 1947. Ett antal stationer noterade nya värmerekord för juli månad eller för hela året oavsett månad.

Här är rekord för några stationer med långa eller mycket långa mätserier:

Stationer med nya värmerekord
Station 21 juli 2022 Tidigare rekord Startår
Linköping/Malmslätt 36,9° 35,5° 22-23 juli 1865 1858
Norrköping 35,6° 34,8° 7 aug 1975 1936
Gladhammar/Västervik 35,5° 34,0° 27 juli 1994 1859
Jönköping 35,3° 34,2° 8 aug 2018 1858
Skövde 34,9° 34,3° 14 juli 1941 1915

Sammanfattningsvis kan sägas att det i allmänhet i Sverige var en varmare juli förra året 2021 och en kallare juli 2020.

Sverigekarta som visar månadsmedeltemperaturen under juli 2022
Månadsmedeltemperaturen under juli 2022. Förstora Bild
Sverigekarta som visar medeltemperaturens avvikelse från det normala under juli 2022
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juli 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

 

Jämförelse med tidigare julimånader i Sverige och globalt

Varma och svalare perioder tog i stort sett ut varandra. För landet som helhet hamnade julitemperaturen ganska nära ett långtidsmedelvärde för perioden 1860-1900.

Medeltemperaturer i juli i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i juli (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i juli (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Blött i norr, torrt i sydost

Juli 2022 var torrare än normalt i främst östra delarna av Götaland och Svealand. För Hoburg på sydligaste Gotland blev det den torraste juli sedan 1999.

I den norra halvan av Sverige var det med vissa undantag blötare än normalt under juli. Det gäller inte minst längst i norr, där flera kraftiga regnområden gav en månadssumma som för Naimakka och Karesuando blev den högsta för juli sedan 2004.

De största dygnsmängderna noterades den 22 juli i samband med avvecklingen av den starka hettan. Då fick två SMHI-stationer över 100 mm med som mest 111,1 mm i Sågen i sydligaste Dalarna.

Det finns två kända rapporter om skurar med hagel på 1½-2 cm den 5 respektive 13 juli.

Sverigekarta som visar nederbördens avvikelse från det normala under juli 2022
Nederbördens avvikelse från det normala under juli 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Sverigekarta som visar nederbördssumma under juli 2022
Nederbördssumma under juli 2022. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i juli 2022 (704 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i juli 2022 (25 kB, pdf)

Vind

Bland fjällstationer hade Tarfala en byvind på 28,9 m/s den 23 juli och Stora Sjöfallet hade 28,8 m/s den 27 juli. Bland kuststationer var den högsta byvindhastigheten 21,8 m/s vid Örskär den 14 juli.

Det finns cirka ett halvdussin kända rapporter om tromber och kraftiga fallvindar i samband med åskväder. Exempelvis orsakade en tromb trädfällning i en 50 meter bred gata nära sjön Fullen i västra Hälsingland den 4 juli.

Sverigekarta som visar byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juli 2022
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juli 2022. Förstora Bild

Snö

Inget snötäcke har rapporterats från någon av SMHIs stationer.

Solskenstid

Solskenstiden varierade omkring det normala i juli 2022. Ingen station var nära varken minimi- eller maximirekord. Hoburg på sydligaste Gotland hade flest soltimmar med 351 stycken medan Storlien-Visjövalen i Jämtlandsfjällen endast hade 121 soltimmar.

Sverigekarta som visar antal soltimmar under juli 2022
Antal soltimmar i juli 2022. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2022
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2022. Förstora Bild

Åska

Åska förekom åtminstone någonstans i Sverige de flesta dagar i juli. Enbart fyra dygn den 17, 20, 29 och 30 juli var helt utan blixtregistreringar. Det åskrikaste dygnet var den 13 juli med 9052 blixtregistreringar.

Sverigekarta som visar antal åskdagar under juli 2022
Antal åskdagar under juli 2022. Förstora Bild
Sverigekarta som visar totalt antal blixtar under juli 2022
Totalt antal blixtar under juli 2022. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Juli inleddes med intensivt regn

Juli 2022 inleddes med ett högtryck strax öster om Sverige. Den högsta temperaturen under månadens första dag rapporterades från Övertorneå i Norrbotten med 31,7°. I övrigt förekom en hel del regn- och åskskurar i den varma luften över Sverige.

Under natten till den 2 juli drog ett område med kraftigt och intensivt regn in från sydväst. Det hade fram till morgonen gett 42,5 mm i Växjö och i Norrköping föll drygt 4 mm på bara två minuter. Följden blev översvämmade källare med mera. Regnområdet fortsatte upp över landet och gav Digernäset i Jämtland 41,3 mm.

Nästa dygn den 3 juli drog nya och delvis intensiva områden med regn och skurar in från sydväst. Nordkoster fick 3,4 mm under en minut mellan klockan 12.43 och 12.44. Stationen Heden (också den i Bohuslän) fick sammanlagt under dygnet 48,9 mm.

Bilden visar en väderkarta gällande klockan 14 den 3 juli 2022.
Väderanalys gällande klockan 14 söndagen den 3 juli 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Det fyllde på med nya områden med regn och skurar de följande dygnen. Den 4 juli fick Östmark-Åsarna i Värmland 36,5 mm.

Nästa morgon rapporterades från Kussjö i Västerbotten hagel på 1½-2 cm. Det var även svalare luft som utbredde sig och den 5 juli var första gången på nästan två veckor som temperaturen inte nådde upp till 25° någonstans i landet.

Den 6 och 7 juli fortsatte med ostadigt och lågtrycksbetonat väder och temperaturer under de normala i stort sett i hela Sverige.

Bilden visar en vy över Tarfalasjön i nordligaste Lapplandsfjällen den 8 juli 2022.
Tarfalasjön i nordligaste Lapplandsfjällen den 8 juli 2022. Foto Jimmie Carpman Förstora Bild

Tillfällig högtrycksrygg följt av nya regn

Den 8 juli passerade en svag högtrycksrygg och i Gladhammar i östra Småland noterades 25,0°. Efterhand drog ett nytt regnområde in över främst södra Norrland och hann där ge 32,0 mm i Höglekardalen i Jämtland och 29,2 mm i Slättån i Medelpad.

Till nästa dag hade regnet förskjutits något norrut och gav över 30 mm på flera håll, som mest 34,2 mm i Åsele och 33,2 mm i Ytterrissjö i sydligaste Lappland.

Söndagen den 10 juli fortsatte med lokalt stora regnmängder i framför allt Västerbotten.  I väster kunde man börja ana en högtrycksrygg med stabilare väder.

Ny högtrycksrygg följd av nya regn

Den annalkande högtrycksryggen gav den 11 juli en klar natt på många håll. Ljusnedal i Härjedalen hade frost -0,9°. Under dagen bildades en del skurar i främst östra Sverige.

Högtrycksryggen gav den 12 juli sol på de flesta håll och tillfälligt stigande dagstemperaturer. Gladhammar i östra Småland hade 28,1° och i Norrbotten hade Överkalix-Svartbyn 26,5°.

I de östra landskapen hölls sig högsommarvärmen kvar även följande dag med som mest 29,4° vid Ölands norra udde. Men västerifrån kom det in ett omfattande område med både regn och åska. Från Fjällsta i sydöstra Jämtland kom rapporter om hagel på 1½-2 cm. Fram till nästa morgon hade regnet hunnit ge 46,4 mm i Näsåker och 45,3 mm i Resele, båda stationerna ligger i Ångermanland.

Rekordregn längst i norr

Den 14 juli spred sig det kraftigaste regnet till nordligaste Sverige. Där fick vår näst nordligaste station Naimakka 82,3 mm, vilket med god marginal är nytt rekord för dygnsnederbörd där.

Bilden visar en karta med analys av väderläget den 14 juli 2022.
Analys av väderläget klockan 14 den 14 juli 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Tillhörande lågtrycksområde låg kvar nästa dag den 15 juli och matade in nya regnområden. Paharova i norra Norrbotten fick 52,0 mm. Det var nu lägre temperatur än normalt och ingenstans i landet orkade temperaturen upp till mer än 22 grader.

Lördagen den 16 juli började en ny högtrycksrygg växa in och skurarna mattades av allt mer. Undantaget var norra Norrland där det fortfarande föll en hel del regn. Saarikoski, vår för närvarande allra nordligaste station, rapporterade 43,2 mm.

Sedan följde en söndag med rätt mycket moln trots högtrycksryggen och temperaturer fortsatt under det för årstiden normala. På sina håll förekom regnskurar, men mest av det lättare slaget.

Den nya veckan inleddes den 18 juli med en del skurområden som passerade norra Sverige.  I söder gav en ny högtrycksrygg stabilare väder och temperaturerna började stiga.

Högsta temperaturen i Sverige sedan 1947

Det blev ännu varmare i södra Sverige till nästa dag med som högst 30,5° i Gladhammar i östra Småland. I norr var det fortfarande ostadigt.

Den 20 juli gav ett högtryck strax öster om Sverige och ett lågtryck på Norska havet en strömning av extremt varm luft in över landet.  Målilla i Småland rapporterade 35,3° och 30°-värme förekom upp till Gästrikland. I norra Norrland var det fortfarande ostadigt.

På Johannadagen den 21 juli kulminerade hettan. Målilla nådde 37,2° vilket är den högsta temperaturen i Sverige sedan 1947. Temperaturer på minst 30° förekom upp till Hälsingland, men den verkliga varmluften nådde inte upp över hela Sverige. I stället förstärktes en front mellan luftmassorna.

Bilden visar en karta och en tabell över de högsta maximitemperaturerna den 21 juli 2022.
Högsta maximitemperaturer den 21 juli 2022 Illustration SMHI Förstora Bild

Hettan följdes av sommaroväder

Den 22 juli aktiverades fronten kraftigt med skyfallsliknande regn och utbredd åska i framför allt Svealand och nordligaste Götaland. Sågen i sydligaste Dalarna rapporterade 111,1 mm under dygnet och Glindran i Södermanland fick 100,8 mm. Även ett flertal privata mätningar visade på mängder över 100 mm. I Värmland var flera vägar skadade och avstängda. I sydöstra hörnet av Sverige hann det bli ytterligare en riktigt varm dag.

Lördagen den 23 juli blev lite av en mellandag med uppehåll eller bara lättare regnskurar. Som högst i landet nådde temperaturen 23-24°.

Under söndagen gav en högtrycksrygg mest uppehåll i söder medan regnskurar förekom i norra halvan av landet.

Kraftigt regn i Göteborg

Måndagen den 25 juli kom en kallfront in västerifrån. Den gav under dygnet 52,5 mm i Göteborg. Nordost om Göteborg fick Mollsjönäs 63,6 mm. Framför kallfronten kom tillfälligt en portion med mycket varm luft in över södra Götaland, där Markaryd i Småland nådde upp i 30,0°.

Den 26 juli fortsatte kallfronten vidare österut och följdes av ytterligare en kallfront. Tillhörande lågtryck rörde sig in över norra Sverige. Det var också i norr som de största regnmängderna uppmättes, som mest 39,0 mm i Nordanås och 33,6 mm i Bastansjö. Båda stationerna ligger i södra Lappland.

Den 27 juli (sjusovardagen enligt gammal tradition) drog lågtrycket vidare norrut tillsammans med sina regnområden. Södra Sverige började påverkas av en högtrycksrygg, men en del skurar förekom fortfarande i främst Götaland. Svalare luft hade kommit in bakom kallfronterna och ingenstans i landet nådde temperaturen högre än 22°.

Nattfroster

Den 28 juli var det nattfrost i Dravagen i Härjedalen med -1,1°. Högtrycksryggen gav uppehåll på de flesta håll, men det var fortfarande rätt blygsamma dagstemperaturer med som högst 23-24°. 

Det var ytterligare en frostnatt den 29 juli med ner till -1,8° i Höglekardalen i Jämtland. Sedan följde en dag med sol varvat med stackmoln. Lokala skurar förekom i främst mellersta Norrland.

Stigande dagstemperatur

Den 30 juli förekom lokal nattfrost i norra Lappland. Annars var det i framför allt södra Sverige något stigande dagstemperaturer med upp till 26,8° i Eskilstuna. I Ultuna utanför Uppsala ställde en stoftvirvel till en del oreda på O-ringens camping.

Under månadens sista dag nåddes 27,0° i Stockholm. Men samtidigt började områden med regn eller skurar ta sig in både från väster och nordost. Myre i Värmland rapporterade 26,1 mm under dygnet.

Högsta temperatur, juli 2022
Norrland +33,5° den 21 Gävle (Gästrikland)
Svealand +36,2° den 21 Eskilstuna (Södermanland)
Götaland +37,2° den 21 Målilla (Småland)
Lägsta temperatur, juli 2022
Norrland -1,8° den 29 Höglekardalen (Jämtland)
Svealand +1,1° den 17 Gustavsfors A (Värmland) och den 28 Älvdalen (Dalarna)
Götaland +2,8° den 16 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, juli 2022
Norrland 169,1 mm Naimakka A (Lappland)
Svealand 163,7 mm Sågen (Dalarna)
Götaland 131,8 mm Bengtsfors (Dalsland)
Lägsta nederbörd, juli 2022
Norrland 26,8 mm Österfärnebo (Gästrikland)
Svealand 13,4 mm Svenska Högarna A (Uppland)
Götaland 8,5 mm Hoburg (Gotland)
Högsta lufttryck, juli 2022
Norrland 1026,4 hPa den 29 Mierkenis (Lappland) och Tännäs (Härjedalen)
Svealand 1024,7 hPa den 29 Hamra (Dalarna)
Götaland 1023,8 hPa den 17 Falsterbo A och Falsterbo (Skåne) och den 29 Hoburg (Gotland)
Lägsta lufttryck, juli 2022
Norrland 992,4 hPa den 26 Kvikkjokk-Årrenjarka (Lappland)
Svealand 994,2 hPa den 26 Hamra (Dalarna)
Götaland 997,8 hPa den 26 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, juli 2022
Norrland -
Svealand -
Götaland -

Dygnsnederbörd på minst 40 mm juli 2022 (6 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i juli 2022 (4 kB, pdf)