Året 2022 - Mycket torrt i sydöstra Sverige

2022 var ett varmt år i hela Sverige. Kanske mest minnesvärt var hettan den 21 juli då Målilla i östra Småland med 37,2° noterade den högsta temperaturen i Sverige på 75 år. Det var med undantag för Norrlandsfjällen även torrt eller mycket torrt. Mest påtaglig var torkan i sydöstra Sverige. Exempelvis hade Ölands norra udde det torraste året sedan 1921. Det var dessutom ett mycket soligt år, på flera håll i Götaland till och med rekordsoligt.

Temperatur - Varmt år i hela landet

2022 var i hela Sverige varmare än normalt (normalperiod 1991-2020). De största temperaturöverskotten återfanns i södra halvan av landet och i nordöstra Norrland.

Det innebar att 2022 var ett varmare år än 2021 men kallare än rekordåret 2020. I exempelvis Stockholm och Norrköping hamnade 2022 på delad andra plats och i Kiruna på delad fjärde plats bland de allra varmaste åren.

Den väderhändelse med temperaturanknytning som var kanske mest minnesvärd är hettan den 21 juli. Då noterade Målilla i östra Småland hela 37,2°, vilket är den högsta temperaturen i Sverige sedan den 29 juni 1947.

Årets lägsta temperatur uppmättes i Gielas i södra Lapplandsfjällen med -38,7° den 8 januari.

Sverigekarta över medeltemperaturen för året 2022
Medeltemperaturen för året 2022. Förstora Bild
Bilden visar en karta med årsmedeltemperaturens avvikelse från det normala under år 2022.
Medeltemperaturens avvikelse från normalperioden 1991-2020 för året 2022. Förstora Bild

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

Jämförelse med tidigare år i Sverige och globalt

Medeltemperaturer under året i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för årsmedeltemperaturen i Sverige (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala årsmedeltemperaturen (data från CRU). Förstora Bild

Som framgår av stapeldiagrammet var 2022 ett av de varmare åren i Sverige hittills. Det var dock inte så varmt som 2020 och inte heller fullt så varmt som 2014 och 2015.

Nederbörd - Torrast på hundra år vid Ölands norra udde

Förutom i nordvästra Norrland var det torrt eller mycket torrt under 2022.

2022 var med god marginal det torraste året i Målilla i östra Småland sedan mätningarna startade där 1946. På Ölands norra udde var 2022 det torraste året sedan 1921.

I övrigt kan nämnas Gladhammar/Västervik och Särna i norra Dalarna där 2022 var det torraste året sedan 1975.

Förhållandevis torrast var det i mars då 50 stationer i Götaland och Svealand inte hade någon mätbar nederbörd överhuvudtaget.

Å andra sidan var det för Katterjåkk i nordligaste Lapplandsfjällen det nederbördsrikaste året sedan 1975.

Katterjåkk fick också mest nederbörd under 2022 med 1189 mm, medan Ölands norra udde hade torrast med 281 mm.

Sverigekarta över nederbördsumma i mm under året 2022
Nederbördsumma året 2022. Förstora Bild
Bilden visar en karta med nederbörden i procent av det normala under året 2022
Nederbörden i procent av normalperioden 1991-2020 för året 2022. Förstora Bild

Snö - Mycket snö i november

I Götaland och södra Svealand var det bara periodvis snötäcke i januari och februari. I april blev det snöfritt även i större delen av övriga Svealand och i sydöstra Norrland. I Norrlandsfjällen växte dock snötäcket och årets största snödjup rapporterades från Katterjåkk med 201 cm den 6 april.

Den nya snösäsongen inleddes den 12 oktober i Katterjåkk och senare under månaden fick fler stationer i nordligaste Norrland snötäcke. Stora mängder snö föll på sina håll i mitten av november. Börrum i Östergötland hade då 58 cm den 21 november, vilket var hela årets största snödjup i Götaland.

Vind - Få namngivna stormar

Det var ganska få namngivna stormar under år 2022. Dessa inskränker sig till Malik i slutet av januari och Nora den 18-19 februari.

I samband med Malik uppmättes årets högsta medelvind vid kuststationer med 27,9 m/s vid Örskär vid Upplandskusten den 30 januari.

Hösten förflöt däremot helt utan stormar i de svenska farvattnen.

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under året 2022
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under året 2022. Förstora Bild

Solskenstiden - Svenskt solrekord vid Hoburg

År 2022 var soligare än normalt vid de flesta av våra strålningsstationer. Allra mest sol fick Hoburg på södra Gotland med 2464 timmar. Det är rekord inte bara för den stationen utan för Sverige som helhet. Rekord sattes dessutom i Visby, Göteborg. Nordkoster, Växjö, Karlskrona och Falsterbo.

Sverigekarta som visat antal soltimmar under året 2022
Antal soltimmar året 2022. Förstora Bild

Vintern 2022 - Övervägande mild och i februari nederbördsrik

År 2022 inleddes med en övervägande mild och i framför allt Norrlandsfjällen nederbördsrik januarimånad. Vid Norrlandskusten och i stora delar av Götaland var det däremot en torr månad.

Det övervägande milda vädret fortsatte i februari. Då var det också mycket nederbördsrikt, inte minst i södra Götaland där flera stationer hade rekordblött.

Våren 2022 - Torrt vårväder, framför allt i mars

Våren inleddes med en varm och i synnerhet i södra Sverige mycket torr marsmånad. 50 stationer i Götaland och Svealand uppmätte ingen mätbar nederbörd överhuvudtaget. Norrlandsfjällen var ett undantag där det föll stora nederbördsmängder.

Förutom i den mellersta delen av landet var april rätt nederbördsrik. Det var i stora delar av Sverige även lite kyligare än det normala för perioden 1991-2020.

Maj var en ganska normal månad i temperaturhänseende. Norrlandsfjällen och bland annat Mälardalen fick mycket nederbörd, medan det var mestadels torrt i östra Götaland och vid Norrlandskusten. 

Sommaren 2022 - Mycket varm i östra Götaland och östra Svealand

För fjärde året i rad var det en mycket varm juni. Sommarvärmen kom lagom till midsommar och i bland annat Göteborg och Halmstad var midsommaraftonen rekordvarm. I framför allt södra och östra Sverige var det även torrt väder i juni.

Den 21 juli hade Målilla i östra Småland  37,2°, vilket är den högsta temperaturen i Sverige på 75 år. Men hettan blev inte bestående utan bröts redan nästa dygn av en markant kallfront. Sågen i södra Dalarna fick då 111, 1 mm, vilket blev årets största dygnsnederbörd. Som helhet var juli ganska normal i temperaturhänseende och i framför allt östra Götaland även mycket torr.

Sommarvärmen höll sig kvar länge i augusti som i framför allt sydöstra Sverige var mycket varm. Nederbörden var ojämnt fördelad genom regn- och åskskurar. Bland annat drabbades Västergötland, Närke och Västmanland av ett kraftigt sommaroväder den 4 augusti.

Hösten 2022 - Värme långt in på hösten

Hösten inleddes med en september som i stora delar av Sverige var något kyligare än normalt. Nederbörden var ojämnt fördelad. Kraftigt regn förekom vid södra Norrlandskusten i mitten av månaden och i Blekinge och södra Småland i slutet av månaden.

Oktober var däremot varm eller mycket varm i hela Sverige. Den 28 oktober hade Kristianstad 19,5°, vilket är det högsta som uppmätts i Sverige så sent i månaden. Nederbörden var ojämnt fördelad med de torraste områdena i sydligaste Götaland och södra Norrland.

Även i november var det ovanligt varmt långt in i månaden. Så sent som den 12 november var det 16,7° i Kalmar, Oskarshamn och Gladhammar. Så varmt har det inte tidigare varit i Sverige så sent på säsongen. Månaden som helhet var också mycket varm, trots att det efter mitten av månaden kom ett snabbt omslag till kallare väder. Då föll också lokalt stora mänger snö och Börrum i Östergötland hade 58 cm den 21 november. Annars var det en övervägande torr månad.

December 2022 - Övervikt för kallt väder

Den nya vintern inleddes med ganska växlingsrikt väder med en övervikt åt det kalla hållet. Den kallaste perioden inföll i mitten av månaden. Då uppmättes månadens lägsta temperatur med -36,2° i Naimakka på Luciadagen.

Samtidigt föll stora mängder snö vid delar av Norrlandskusten. Bygdsiljum i Västerbotten fick då över en halvmeter nysnö på tre dygn.

Julen blev efter en mild period i stort sett grön i Götaland och södra Svealand, medan det var ordentligt kallt längre norrut.

Till nyår var det mycket milt i stora delar av Sverige och månadens högsta temperatur uppmättes på nyårsafton med 10,3° i Skillinge i sydöstra Skåne.