Våren 2024 - Omväxlande vår

Våren 2024 bjöd på omväxlande väder med perioder som antingen präglades av lågtryckstrafik från väster eller envisa högtryck i öster.  Några riktigt kalla aprilnätter och några riktigt varma majdagar kunde upplevas.

Detta är en preliminär version av vårvädret 2024. Uppdateringar görs när data är slutgranskade.

Temperatur

Relativt gällande normalperiod 1991–2020 var våren 2024 normal i östra och norra Sverige och ett par grader över det normala i väster och söder. Särskilt varmt var det i Jämtlandsfjällen samt Halland och västra Småland. I både dessa områden kunde nya högsta medelårstidstemperaturer för våren konstateras för ett flertal stationer. Lokalt var det rekordvarmt även i angränsande områden. Klimatologiskt sett (relativt referensnormalperioden 1961–1990) var medelårstidstemperaturen över det normala i hela landet.

Bakom de i genomsnittligt normala temperaturerna (eller strax däröver) för våren i helhet gömmer sig dock stora svängningar mellan perioder av relativt kallt och relativt varmt väder. Exempelvis så inleddes mars månad med temperaturer mycket över det normala, medan början av april istället hade temperaturer mycket under det normala. Hela andra halvan av maj månad var varm över det normala.  

Det var under den kalla perioden i början av april som vårens lägsta temperatur inrapporterades: −34,6 °C ifrån Naimakka, vår allra nordligaste väderstation. Vårens högsta temperaturobservation, 29,1 °C, hämtades från den varma perioden i slutet av maj, närmare bestämt ifrån Göteborg den 23 maj.

Medeltemperaturens avvikelse från den normala, våren 2024.
Medeltemperaturens avvikelse från normalperioden 1991-2020 för våren 2024. Förstora Bild

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

 

Nederbörd

Relativt gällande normalperiod 1991–2020 var de totala nederbördsmängderna under våren 2024 runt det normala i större delen av landet. I södra Götaland och framför allt i västra fjällen var våren som helhet däremot torr.

I Jämtlandsfjällen hade Storlien preliminärt sin torraste vår sedan 1901. I Lapplandsfjällen hade Ritsem sin torraste vår sedan 1983 medan Abisko och Katterjåkk hade torrast sedan 2006.

Den största uppmätta månadsnederbördssumman, 166,5 mm, hämtas från april i Mollsjönäs i Västergötland. Den 2 april föll 39,5 mm i Malmbäck i Småland, vilken var den största dygnsnederbörden under våren.

Väldigt torrt var det i mars i Storlien-Storvallen med en total månadsnederbördsmängd på 13,1 mm.

April var i allmänhet en relativt blöt månad, särskilt i norra Götaland. I Göteborg uppmättes den tredje största aprilnederbördsmängden sedan startåret 1860 och i Skövde tangerades rekordet från 1985 med 105,5 mm.

Maj var generellt stabil och därmed torr eller mycket torr. Mot slutet av månaden drog en labilare luftmassa in och exempelvis vid middagstid den 27 maj kunde närmare skyfallsintensitet observeras vid vår mätstation i Blomskog i Värmland med 11,3 mm på 15 minuter.

Nederbörden i procent av det normala under våren 2024.
Nederbörden i procent av normalperioden 1991-2020 för våren 2024. Förstora Bild

Vind

Mars var i allmänhet en lugn månad, även högsta noteringarna denna månad var blygsamma. April var blåsigare än normalt i östra delarna av Svealand och Götaland och mer normal med avseende på vinden i övriga Sverige. Maj var åter en relativt lugn månad vindmässigt.

Högsta observerade byvindshastigheten under våren var orkanbyar 38,4 m/s i Tarfala den 11 april. Utanför fjällområdena observerades som mest stormbyar 29,5 m/s vid fyren Söderarm den 10 april. Av inlandsstationerna observerades som mest stormbyar 26,0 m/s den 14 april i Malexander i Östergötland.

Högsta observerade medelvindshastigheten under våren var storm 29,6 m/s i Stekenjokk 14 mars. Utanför fjällområdena observerades som mest halv storm 24,2 m/s, vid Örskär den 16 mars. Av inlandsstationerna observerades som mest hård vind 16,0 m/s den 10 april i Målilla i Småland.

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under våren 2024.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under våren 2024. Förstora Bild

Snö 

Det största uppmätta snödjupet under våren var 177 cm i Kittelfjäll i södra Lapplandsfjällen den 6 april.

I början av mars var hela Norra och Södra Norrland samt norra Svealand snöbeklätt. Efter att ett snöfallsområde passerat södra Svealand och norra Götaland under par dagar i mitten av mars kunde även ett mätbart men kortvarigt snödjup observeras på platser i dessa områden. I slutet av mars kunde det största snödjupet i Svealand uppmätas, 101 cm i Storbron i norra Dalarna.

Ett mer omfattande snöfallsområde passerade även södra Sverige i början av april och gav ett par decimeter snö på många håll. I samband med detta uppmättes vårens största snödjup i Götaland, 48 cm, i Källebäcken i Västergötland. Efter detta påbörjades en långsam reträtt av snötäcket över Sverige. Under andra halvan av april förekom dock ett antal observationer av kortvariga snödjup i Götaland och Svealand.

I början av maj var Norra Norrland, största delen av Södra Norrland, samt norra Dalarna snötäckta. Snötäcket smälte sedan långsamt av fram till mitten av maj, då endast stationer i fjällområdena observerade mätbara snödjup. 

Soltimmar

Soltimmar uppdateras efter maj månads slut.

Mars

Vädret under början av mars dominerades av högtryck i öster, vilket gav till stor del sydliga eller sydostliga vindar. Vädret var under denna period därför förhållandevis milt och torrt. Högtrycket förflyttades sedan in över Skandinavien vilket fick temperaturerna att sjunka något. Andra halvan dominerades mer av västliga vindar med lågtryck som drog över landet och det blev åter milt, men med större nederbördsmängder. Ett djupt och omfattande lågtryck med tillhörande frontsystem rörde sig från Norska Havet in över norra Sverige den 14 och ett par dagar framåt. I samband med detta noterades både de högsta vindhastigheterna och de största nederbördsmängderna för månaden.

April

Stora delar av april präglades av tät lågtryckstrafik över Skandinavien. Trots det var det periodvis kallt i Sverige. Det riktigt kalla och klara vädret i Norra Norrland i början av månaden orsakades av ett litet högtryck med centrum över allra nordligaste Skandinavien. Under halvannan vecka i andra halvan av april sträckte sig tidvis en  högtrycksrygg ner från Norra Ishavet vilken kom temperaturerna att hålla sig en bit under det normala.

Maj

Högtrycksbetonat väder rådde under den största delen av maj, vilket innebar varmt och torrt jämfört med det normala, även om ett par frontsystem gjorde kortare inspel i början av månaden. Den sista veckan i maj drog kallare luft in från söder i ett par omgångar vilket gav mer labilt väder, den 27 förekom åska i stora delar av landet.