April 2024 - Lokala köldrekord i norr och varm valborg

Årets april bjöd som förväntat på omväxlande vårväder med såväl soliga och varma dagar som bakslag med snöfall och kyla. Månaden blev kallare än normalt i mellersta och norra delarna av landet. Lokalt i Norrland blev det temperaturer under -30°C som inte upplevts på decennier i april månad. Vid några stationer i Götaland anlände däremot sommaren rekordtidigt. Lågtryckspassager gav en blöt april, särskilt i norra Götaland där det lokalt föll upp till tre gånger så mycket nederbörd som normalt under en aprilmånad.

Temperatur

I början av månaden var det i landets norra delar för årstiden mycket kallt med temperaturer ner mot -30°C på sina håll. Natten till den 5 var det lokalt den kallaste aprilnatten på decennier i Norrland. Kallast var det i Naimakka i norra Tornedalen där temperaturen sjönk ända ner till -34,6°C. Detta var månadens lägsta temperatur, och den lägsta apriltemperaturen uppmätt i landet sedan 1991. Värt att notera är att april månads lägsta temperatur var lägre än lägsta temperaturen -31,3°C i mars månad, vilket inte tillhör vanligheterna.

Den kalla inledningen följdes av en period då det var varmare än normalt i hela landet. Värmen medförde att våren avancerade norrut, och den 9 hade våren anlänt till hela landet förutom nordligaste Norrland och fjällen. Redan den 6 anlände sommaren rekordtidigt till tre av våra stationer, nämligen Malmö, Kristianstad och Karlshamn. En dag senare anlände sommaren även till Gladhammar.

Från mitten av månaden täcktes landet återigen av kall luft, och det var på många håll mycket kallt för att vara så sent i april. Månaden fick ett något varmare avslut. Den 28 fördes varm luft upp över landets sydligaste delar och månadens högsta temperatur 23,3°C rapporterades från Göteborg. 

Total sett blev det en månad med normala månadsmedeltemperaturer i Götaland, medan övriga landet hade något lägre temperaturer än normalt. Störst var avvikelsen i norra Norrland där månadsmedeltemperaturen lokalt var 2-3 grader kallare än normalt för årstiden.

Sverigekarta som visar medeltemperaturens avvikelse från det normala under april 2024.
Medeltemperaturens avvikelse från normalperioden 1991-2020 för april 2024. Förstora Bild
Sverigekarta som visar månadsmedeltemperaturen under april 2024.
Månadsmedeltemperaturen under april 2024. Förstora Bild

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

Jämförelse med tidigare aprilmånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i april i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i april (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i april (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd 

I stora delar av landet blev det en blöt månad. Mest utmärkande är ett stråk över norra Götaland där det uppmättes mycket mer nederbörd än normalt för årstiden. Lokalt upp till tre gånger så mycket som normalt.

Månadens största dygnsnederbörd blev 39,5 mm och rapporterades den 2 i Malmbäck på Sydsvenska höglandet. Den största månadsnederbörden 166,5 mm föll i Mollsjönäs.

I Göteborg där nederbörden mätts sedan 1860 uppmättes månadsnederbörden till 110,9 mm, vilket endast överträffats två gånger tidigare, nämligen 1867 och 1920. I Skövde tangerades aprilrekordet från 1985 med 105,5 mm.

Sverigekarta som visar nederbördssumma under april 2024.
Nederbördssumma under april 2024. Förstora Bild
Sverigekarta som visar nederbördens avvikelse från det normala under april 2024.
Nederbörden i procent av normalperioden 1991-2020 för april 2024. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i april 2024 (716 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i april 2024 (23 kB, pdf)

Vind

Det blev några riktigt blåsiga dagar under april i samband med lågtryckpassager. I sydost samt även lokalt i sydväst var det blåsigare än förväntat. I landets norra delar däremot var det något mer vindstilla under april än normalt.

För två mätstationer blev det aprilrekord i högsta byvind den 14. I Malexander uppmättes 26,0 m/s. Det tidigare rekordet 21,9 m/s sattes bara fyra dagar tidigare den 10. I Ullared i Halland blev det nya rekordet 17,9 m/s, Där var det tidigare aprilrekordet 17,3 m/s från 2008. För Målilla i östra Småland noterades en mycket hög medelvind för att vara april. Den högsta medelvinden som uppmättes var 16,0 m/s, vilket kan jämföras med det tidigare vindrekordet 13,6 m/s från 2020.

Sverigekarta som visar byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under april 2024.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under april 2024. Förstora Bild

Snö 

Då månaden inleddes var norra Svealand och Norrland täckta av snö, medan barmark rådde i övriga landet. Ett bakslag för våren den 2 ledde till att en stor del av landet täcktes av snö på morgonen den 3. På sina håll i Götaland kunde snödjupsökningar på 30 cm uppmätas. Den största snödjupsökningen på 36 cm rapporterades från Djursätra i Västergötland. Detta var månadens största snödjupsökning sett till hela landet.

Den varmare period som följde under månadens andra vecka medförde att snön i landets södra delar smälte. Under månadens gång gav snöfall åter tillfälliga snötäcken på sina håll, som till exempel den 18 då det snöade ymnigt i landets sydöstra delar. 

Månadens största snödjup 177 cm noterades i Kittelfjäll i södra Lapplandsfjällen på morgonen den 6.

Sverigekarta som visar snödjupet den 15 april 2024.
Snödjup den 15 april 2024. Förstora Bild
Sverigekarta som visar snödjupet den 30 april 2024.
Snödjup den 30 april 2024. Förstora Bild

Solskenstid

I främst sydöstra delen av Sverige rapporterade många stationer en solskenstid som låg under eller mycket under det normala jämfört med referensperioden 1991-2020. Till exempel noterade Stockholm och Svenska Högarna 113 respektive 120 timmar istället för normalt 216 respektive 234 timmar. Allra soligast var det i Nordkoster där 231 solskenstimmar registrerades.

Sverigekarta som visar antal soltimmar under april 2024.
Antal soltimmar i april 2024. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2024.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2024. Förstora Bild

Åska

April månad har normalt sett låg åskaktivitet. Under 9 av månadens dagar förekom det åska någonstans i landet. Flest blixturladdningar skedde den 9 och 10 då 264 respektive 202 blixturladdningar registrerades.

Sverigekarta som visar antal åskdagar under april 2024.
Antal åskdagar under april 2024. Förstora Bild
Sverigekarta som visar totalt antal blixtar under april 2024.
Totalt antal blixtar under april 2024. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Snö i söder och köldrekord i norr

April inleddes som mars avslutades med i huvudsak milda temperaturer i större delen av landet. Redan den andra dagen i månaden blev det dock omslag i vädret då ett nederbördsområde rörde sig in över södra Sverige under natten med kraftigt snöfall och hårda nordostliga vindar på sina håll. De största snömängderna föll under dagen över norra Götaland och södra Svealand, och på morgonen den 3 kunde snödjupsökningar på 30 cm eller mer uppmätas på stationer i Götaland. Den största snödjupsökningen på 36 cm rapporterades från Djursätra i Västergötland.

Bilden visar en karta med an analys av väderläget i Europa den 2 april 2024.
Analys av väderläget klockan 14 den 2 april 2024. Illustration SMHI Förstora Bild

I norra Sverige gav en högtrycksrygg, med för årstiden mycket kall luft, flera köldrekord för stationer i Norrbotten och norra Lappland. På morgonen den 3 rapporterade till exempel Nikkaluokta -34,1°C vilket är den lägsta temperatur som uppmätts under april månad sedan mätningarna startade där 1950. Under dagen den 3 hade snöområdet passerat österut, och större delen av landet fick soligt väder men med fortsatt för årstiden mycket kallt i de norra delarna.

Bilden visar ett foto med mycket snö i Piteå taget den 3 april 2024.
Vårvinterbild från Piteå den 3 april 2024. Foto Linnea Rehn Wittskog Förstora Bild

Nya nederbördsområden

Under den 4 rörde sig ett nytt nederbördsområde in från sydväst och gav snö i Götaland, Svealand och södra Norrland när det under dagen rörde sig norrut. Längst i söder kom nederbörden i huvudsak i form av regn. I norra Norrland var det fortsatt kallt med lokalt temperaturer under -30°C. Natten till den 5 uppmättes -34,6°C i Naimakka, vilket är den lägsta apriltemperaturen i Sverige sedan 1991.

Den 5 rörde sig nederbördsområdet vidare norrut och gav snö i Svealand och Norrland. Därmed dämpades kylan i norr något. Under eftermiddagen kom ytterligare ett regnområde in från sydväst över Götaland. Trots besök av en tillfällig högtrycksrygg den 6 dominerade molnen i stort sett i hela landet. Mild luft gav plusgrader på sina håll ända upp i norra Norrland, och säsongens dittills högsta temperatur 18,2°C uppmättes under dagen i Lund. Nytt säsongshögsta uppmättes redan nästkommande dag då Kalmar flygplats den 7 rapporterade 19,9°C. Samtidigt avancerade ett nytt frontsystem med tillhörande nederbörd åt nordost över landet.

Milt i hela landet

Större delen av landet täcktes nu av för årstiden varm luft. Varmluften färdades den 8 allt längre norrut, vilket gav tvåsiffriga temperaturer ända upp i norra Norrland. Landets högsta temperatur 20,0°C rapporterades från Gladhammar i östra Småland, vilket blev dittills högsta temperaturen för säsongen. Redan den 9 rapporterades dock ett nytt säsongshögsta med 21,1°C i Malmö. Ett lågtryck med tillhörande nederbörd berörde Götaland och Svealand med störst regnmängder i de västra delarna.

Åska och blåsigt väder

Under kvällen och natten drog ett band med regn och åska från södra Götaland, genom Svealand, mot Upplandskusten och ut över Östersjön på morgonen den 10. Även i ett område norr om Vänern åskade det under dagen. Lågtrycket rörde sig norrut och fördjupades under eftermiddagen, vilket gav upphov till blåsigt väder i hela landet under kvällen och natten. I Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen uppmättes vindbyar på 33,3 m/s, men även i inlandet rapporterades hårda vindbyar. I till exempel Eskilstuna uppnådde byarna en vindstyrka på 22,0 m/s, och i Malexander 21,9 m/s.

Ljungby, Småland 2024-04-10
Vitsippor - ett säkert vårtecken. I Ljungby, Småland den 10 april 2024. Foto Cecilia Ingemarsson Förstora Bild

Det blåsiga vädret höll i sig på många håll även den 11. Högst byvind på 38,4 m/s rapporterades från Tarfala i norra Lappland. Det intensiva lågtrycket i norr gav regn eller snö på sina håll medan det under dagen rörde sig allt längre norrut. Samtidigt drog ett regnområde in och rörde sig österut över Götaland, Svealand och södra Norrland.

Fortsatt ostadigt

Det ostadiga vädret fortsatte den 12 med nya nederbördsområden. De största nederbördsmängderna föll över västra Götaland. I Mollsjönäs i västligaste Västergötland uppmättes under dygnet en nederbördsmängd på 28,6 mm. Det var fortsatt för årstiden höga temperaturer, särskilt i östra och norra Svealand samt södra Norrland. Dygnets högsta temperatur 16,3°C rapporterades från Delsbo i Hälsingland. Under den 13 passerade stråk med skurar över delar av landet. Däremellan lite solglimtar och varmt väder. Högsta temperaturen 17,4°C rapporterades i Karlshamn men även i landets nordligaste delar rapporterades för årstiden höga temperaturer. 

Kallare och blåsigt

Ett lågtrycksområde förde den 14 in kallare luft över landet. I samband med lågtrycket passerade ett regnområde norrut över Götaland och Svealand, och vidare längre norrut över södra Norrland senare på dagen. Dagen förde även med sig blåsigt väder på många håll med stormbyar i Götaland och lokalt i sydvästra Svealand. Från tre stationer rapporterades rekordvindar. I Malexander och Ullared noterades vindbyar på 26,0 m/s respektive 17,9 m/s, och en mycket hög medelvind 16,0 m/s rapporterades ifrån Målilla.

Analys av väderläget klockan 14 den 14 april.
Analys av väderläget klockan 14 den 14 april. Illustration SMHI Förstora Bild

Den kallare luften som nu täckte landet innebar minusgrader nattetid ända ner i Götaland. Ett stråk med snöfall sträckte sig den 15 från södra Lappland ner över delar av Ångermanland och Medelpad. Övriga landet fick en rätt solig dag, men efterhand ökade molnigheten i Götaland. Under dagen den 16 rörde sig ett regnområde bort över södra Götaland samtidigt som snöfall berörde norra Lappland och Norrbotten. I övriga landet bjöd dagen på mestadels mulet väder med inslag av lokala regnskurar. Dygnets största nederbördsmängd 16,0 mm föll i Tvingselhed i Blekinge.

Under den 17 var det fortsatt ostadigt med växlande molnighet och skurar på många håll. Längst i norr föll nederbörden som snö. Ett mer sammanhängande område med byar av både regn och snö berörde södra Norrland, västra Svealand och nordvästra Götaland när det rörde sig söderut. Snö som föll i landets sydöstra delar ledde till att snötäcket åter kunde breda ut sig på sina håll. På morgonen den 18 kunde 17 cm nysnö noteras i Högemålen i nordöstra Småland.

Bakslag för våren i söder

Den 18 rörde sig ytterligare ett område med regn och snö åt sydost över mellersta Sveland och Götaland. Det snöade ymnigt på sina håll i landets sydöstra delar. Dygnets största nederbördsmängd 13,2 mm föll som snö i Norrköping. Plusgrader under dagen i landets södra delar innebar att snön till stor del sjönk ihop eller smälte. Snöfallet gav därför inte upphov till några större snödjupsökningar från den 18 till den 19. Den största snödjupsökningen rapporterades från Ungsberg i östra Småland där snödjupet ökade från 0 till 7 cm. 

Norrköping 240418
Ymnigt snöfall i Norrköping den 18 april 2024 Foto Maria Norman Förstora Bild

Ett lågtryck som passerade söder om landet den 19 gav regn över Skåne. I de norra delarna av landet blev det en dag med sol eller solglimtar och växlande molnighet. I Götaland och södra Svealand var det mulet med byar av regn och snö på sina håll.

Kallt i hela landet

För årstiden kall luft täckte nu hela landet. På morgonen den 20 noterades -22,5°C i Rensjön i nordligaste Lappland, men ända ner i Skåne uppmättes under samma morgon minusgrader. Dagen bjöd på en del sol, främst i landets västra delar. Byar av regn eller snö berörde de ostligaste landskapen. Skurar förekom även under dagen i västra Götaland. Den 21 var det mestadels uppehåll och klart till halvklart väder. Under eftermiddagen och kvällen berördes sydöstra Svealand och Götaland av ett splittrat nederbördsområde som gav lätta byar av regn eller snö.

Detta kalla vädret höll i sig, och i hela landet var det nu kallare eller mycket kallare än normalt för årstiden. Natten till den 22 rapporterade Nikkaluokta i nordligaste Lapplandsfjällen -22,6°C. Det är den kallaste temperaturen som upplevts sedan 1997 så här sent i april i Sverige. En högtrycksrygg som sträckte sig in över landet gav stabilt väder. Efter hand ökade dock molnigheten från sydost.

Snöfall i norr

Den 23 drog ett omfattande snöområde in över norra Norrland österifrån och gav upphov till drygt 10 cm nysnö på sina håll. Störst snödjupsökning 13 cm rapporterades från Moskosel i mellersta Lappland. Övriga landet dominerades av moln, men en del sol kunde upplevas i östra Svealand. Götaland berördes av byar av regn eller snö.

Snöområdet i norr låg kvar även den 24, men tappade under dagen något i intensitet. Även i söder låg molnen täta, och bjöd lokalt på byar av regn eller snö.

Ett lågtryck i öster förde in nederbörd över de östra delarna av landet den 25. Främst Gotland och östra Svealand berördes av regn eller snö. Lokala regn- eller snöbyar förekom även i övriga Svealand och Norrland samt vid västkusten. Under natten till den 26 förstärktes snöfallet över östra Svealand, och spred sig under dagen vidare norrut. Ett mindre lågtryck gav regn och skurar i Götaland. Snöfallet i norr låg kvar under dagen den 27 och berörde främst mellersta och norra Norrland. I södra delarna av landet var det mestadels molnigt. Ett område med snö över östra Svealand övergick efterhand i regn.

Varmare i söder

Den 28 rörde sig en front med nederbörd in söderifrån och bredde ut sig över norra Götaland, Svealand och södra Norrland. Nederbörden föll som regn i söder och snö i norr. Söder om fronten tog sig varmare luft in över landets södra delar. Från Göteborg rapporterades dygnets högsta temperatur 23,3°C, vilket även blev månadens högsta temperatur. Under kvällen rörde sig skurar in från sydväst, och rörde sig under natten vidare åt nordost. Lokalt var det inslag av åska.

Den varma luften fördes vidare norrut den 29. Skurar passerade österut över östra Götaland och Svealand och följdes av minskande molnighet och soligare väder på eftermiddagen och kvällen. Över Norrland rörde sig ett sammanhängande nederbördsområde norrut.

Nederbördsområdet över Norrland gav mindre nederbördsmängder även den 30 innan det under dagen hade passerat norr om landet. Ett mindre högtryck växte in från sydost och medförde att varm luft kunde föras in och breda ut sig över landet. Det blev i huvudsak en varm valborgsmässoafton med sol eller växlande molnighet.

Månadens extremvärden är än så länge preliminära. Detta gäller främst för nederbördsextremerna.

Högsta temperatur, april 2024
Norrland +18,6° den 30 Torpshammar (Medelpad)
Svealand +19,3° den 30 Uppsala (Uppland)
Götaland +23,3° den 28 Göteborg (Västergötland)
Lägsta temperatur, april 2024
Norrland -34,6° den 5 Naimakka (Lappland)
Svealand -13,2° den 3 Idre fjäll (Dalarna)
Götaland -9,6° den 4 Härsnäs (Östergötland)
Högsta nederbörd, april 2024
Norrland 72,5 mm Gåltjärn (Ångermanland)
Svealand 88,9 mm Sörbytorp (Närke)
Götaland 166,5 mm Mollsjönäs (Västergötland)
Lägsta nederbörd, april 2024
Norrland 7,2 mm Abisko Aut (Lappland)
Svealand 19,0 mm Idre (Dalarna)
Götaland 24,3 mm Ölands södra udde A (Öland)
Högsta lufttryck, april 2024
Norrland 1039,6 hPa den 21 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand 1034,7 hPa den 22 Hamra (Dalarna)
Götaland 1031,5 hPa den 22 Väderöarna (Bohuslän)
Lägsta lufttryck, april 2024
Norrland 982,2 hPa den 10 Karesuando (Lappland)
Svealand 989,1 hPa den 14 Borlänge flygplats (Dalarna)
Götaland 991,7 hPa den 2 Falsterbo (Skåne)
Största snödjup, april 2024
Norrland 177 cm den 6 Kittelfjäll (Lappland)
Svealand 97 cm den 6 Lillhamra (Dalarna)
Götaland 48 cm den 3-4 Källebäcken (Västergötland)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm april 2024 (4 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i april 2024 (4 kB, pdf)