April 2024 - Rekordnivå i Vättern och höga flöden i landets södra halva

Månaden kännetecknades av hög markvattenhalt och stor avrinning i norra Götaland och södra Svealand. De stora vattenmängderna i dessa områden resulterade i såväl höga flöden som höga sjönivåer, till exempel i Vättern som nådde rekordnivåer. I slutet av månaden omfattade barmarksområdet Götaland, större delen av Svealand samt sydligaste Norrland. I mellersta Norrland fanns fortsatt stora mängder vatten lagrad i form av snö.

.