April 2024 - Värmebölja i Sydostasien och kraftigt regn på Arabiska halvön

April 2024 blev den elfte månaden i rad som globalt sett var rekordvarm, vilket de höga ytvattentemperaturerna i världshaven bidrog till. Samtidigt fortsatte El Niño att försvagas i Stilla havet. Områden med temperaturunderskott fanns bland annat i nordligaste Europa, Australien och sydvästra Asien. Ovanligt kraftigt regn drabbade Förenade Arabemiraten och Oman i mitten av månaden. I Dubai föll nästan hela normala årsnederbörden på ett dygn.

Temperatur

Bilden visar kartor med medeltemperaturens avvikelse från det normala i april 2024 globalt och för Europa.
Global temperaturanomali (vänster bild) i april 2024 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Den globala medeltemperaturen för april 2024 var den högsta som hittills uppmätts för en aprilmånad. Enligt Copernicus Climate Change Service var den 0,14° högre än den tidigare varmaste april 2016 och 0,67° högre än för normalperioden 1991-2020. Jämfört med den förindustriella perioden 1850-1900 var årets april 1,58° varmare. 

Bilden visar diagram med temperaturavvikelser globalt och i Europa för aprilmånader från 1979 till 2024
Temperaturavvikelser globalt och i Europa för aprilmånader från 1979 till 2024 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Mycket varm första halva av april i Europa

För Europa som helhet var medeltemperaturen 1,49° över den för perioden 1991-2020, vilket gjorde det till den näst varmaste april som uppmätts i Europa. Temperaturöverskottet var störst i östra Europa. På Island och i nordligaste Europa var april däremot kallare än normalt.

Varmluft från Nordafrika bidrog till höga temperaturer i stora delar av Europa under första halvan av april, som på kontinenten var rekordvarm för årstiden på flera håll. Under denna period uppmättes 35,0° i Torregrotta på Sicilien i Italien den 1 april och 35,4° i Coín i Spanien den 16 april. 

En kallfront gav väderomslag vid mitten av april och resten av månaden blev i allmänhet kallare.

Den 23 april berördes dock länderna kring östra Medelhavet av mycket varm luft och sandstoft från Sahara. I Grekland uppmättes då 36,6° i Falasarna på Kreta. 

Polarluft gav mycket kallt väder i nordligaste Europa under de första dygnen av månaden. Den 3 april uppmättes den lägsta apriltemperaturen i Finland sedan 1977 med -34,3° vid Tulppio i Savukoski. Den 5 april sjönk temperaturen till -34,6° i Naimakka i nordligaste Sverige och -32,9° i Cuovddatmohkki i nordligaste Norge, vilket var lägsta apriltemperaturen i respektive land sedan 1991.

Bilden visar en karta över Europa med medellufttrycket i Europa under april 2024..
Medellufttryck i Europa i april 2024. Förstora Bild

Varmt i större delen av Nord- och Centralamerika

För kontinentala USA var det den tolvte varmaste april i en mätserie på 130 år. I delstaterna Virginia och West Virginia hamnade årets april på en femte plats.

Blden visar en karta över USA med ranking av månadsmedeltemperaturen i april 2024 delstatsvis.
Ranking av månadsmedeltemperaturen delstatsvis i USA i april 2024. 1 = kallast och 130 = varmast i en mätserie sedan 1895. Källa: Amerikanska vädertjänsten (NOAA). Förstora Bild

I Kanada, som också hade en mild månad, sjönk temperaturen i Kugaaruk i territoriet Nunavut till -38,3° den 1 april i samband med tillfälligt kallare väder.

Det var ovanligt varmt i delar av Centralamerika och Mexiko. I Mexiko noterades 46,0° i Valle Nacional i delstaten Oaxaca den 2 april och Jesús María i delstaten Nayarit den 24 april. 

Värmebölja i Sydostasien och Indien

Det var en kall månad i nordvästra och nordostligaste Sibirien. Den 1 april uppmättes -40,9° i Ilirnej i Sibirien. Regnväder bidrog till att även delar av sydvästra Asien fick en kallare april än normalt (referensperiod 1991-2020).

Nordvästra Mellanöstern samt södra och östra Asien hade däremot ett temperaturöverskott. Det blev den varmaste observerade aprilmånaden hittills i Japan (startår 1898), Hong Kong (startår 1884) och i Sydkorea enligt klimatologen Maximiliano Herrera.

I Indien uppmättes 47,2° i Kalaikunda och 47,1° i Baharagora den 30 april. I Sydindien var årets april den näst varmaste sedan mätserien började 1901.

Varmt i de södra världsdelarna utom Australien

Det var mycket varmt i nordvästra Afrika, där termometern visade 48,5° den 3 april i Kayes i Mali. Enligt klimatologen Maximiliano Herrera är det den högsta apriltemperaturen som hittills har uppmätts i Afrika. På Kanarieöarna (startår 1961) blev årets april den varmaste som observerats.

I Sydafrika medförde kallt höstväder den 12 april att temperaturen sjönk till -5,0° i Buffelsfontein.

Det var även varmare än normalt i stora delar av Sydamerika utom södra Argentina och Chile. I Peru var det den varmaste april på 65 år. Den 7 april rapporterade Jerusalén i Colombia 42,0° och den 16 april sjönk temperaturen i Patahuasi i Peru (4035 möh) till -12,3°.

Australien hade till skillnad från de andra länderna på södra halvklotet en kallare april än normalt. Landets högsta temperatur blev 42,1° den 2 april vid Port Hedland Airport i delstaten Western Australia och lägsta -5,4° den 26 april i Perisher Valley i New South Wales (1738 möh).

Nederbörd

Bilden visar en världskarta med nederbördens avvikelse från det normala i april 2024.
Preliminär global nederbördsanomali i april 2024. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

Lågtrycksbetonat väder över norra Europa medförde en nederbördsrik månad där. För Danmark blev det den våtaste april sedan statistik började föras 1874. I Edinburgh i Skottland var det preliminärt den näst nederbördsrikaste april sedan mätserien började 1836 och för Storbritannien som helhet den sjätte nederbördsrikaste april.

Under 72 timmar från eftermiddagen den 26 till 28 april föll över 200 mm nederbörd i delar av sydöstra Frankrike. Mont Aigoual fick 120 mm den 28 april.

Högtryck medförde torrare väder i södra Europa. I Reykjavik på Island var nederbörden den åttonde lägsta för april sedan mätningarna började för 154 år sedan.

Lokalt kraftigt regn i delar av östra USA och många tornados

I östra USA noterade delstaterna Indiana and Pennsylvania sin femte nederbördsrikaste april sedan mätserien började 1895. I sydöstra USA medförde lågtryck samt fuktig luft söderifrån åska och kraftigt regn på sina håll den 9 april. Town Bluff Dam sydväst om Jasper i sydöstra Texas fick då 312,7 mm.

Enligt Storm Prediction Center observerades preliminärt 300 tornados i USA under april 2024, vilket är det näst mesta som noterats för april. Rekordet är 757 stycken i april 2011. Över 100 av dem uppstod den 25-28 april i samband med oväder i Mellanvästern och på de stora slätterna.

Omfattande översvämningar i Förenade Arabemiraten och Oman

Vid mitten av månaden föll ovanligt stora mängder nederbörd i Förenade Arabemiraten och Oman. I Förenade Arabemiraten var det de största mängderna de senaste 75 åren. Den 16 april fick Khatm Al Shakla i Al Ain 254,8 mm på mindre än 24 timmar, medan Dubai International Airport samtidigt fick 142,0 mm i dygnsnederbörd och 162,8 mm på 30 timmar den 15-16 april. Dubai får vanligtvis under ett år totalt ca 80 mm sett till referensperioden 1991-2020 enligt WMO (World Meteorological Organization). Enligt Oman Daily Observer fick Mahadha i Oman sammanlagt 302 mm regn under tre dygn den 14-17 april.

Stora regnmängder i södra Kina och östra Afrika

Sydöstra Kina berördes av flera regnoväder från den 19 april och framåt. Det resulterade i mer än dubbelt så mycket nederbörd som normalt i södra Kina, vilket gjorde det till den näst nederbördsrikaste april där sedan 1961. Exempelvis föll det den 28 april 280,7 mm i Shanwei.

I Pakistan (startår 1961) var det den nederbördsrikaste april som noterats.

Kraftigt regn gav omfattande översvämningar även i Östafrika, vilket är typiskt då El Niño är aktiv. På Mauritius föll 194,8 mm på 24 timmar den 20-21 april i Albion.

Översvämningar i Brasilien och kraftigt regn på Nya Zeeland

Värme och fuktig luft medförde ovanligt mycket nederbörd i delar av Brasilien under månaden. Från den 27 april drabbades delstaten Rio Grande do Sul av ihållande, kraftigt regn som fortsatte in i maj. Den manuella mätstationen i Santa Maria fick 213,6 mm under 24 timmar fram till morgonen den 1 maj, vilket var den absolut största dygnsnederbördsmängden stationen uppmätt på 112 år. Automatstationen i Santa Maria registrerade 216,2 mm på 24 timmar.

Colombia uppmätte också stora nederbördsmängder. Den 1 april fick Istmina i delstaten Chocó 310,0 mm.

På Nya Zeeland gav en atmosfärisk flod stora mängder regn på västkusten den 9-12 april. Milford Sound registrerade 265 mm den 10 april. Tuke Tuke och Cropp Waterfall fick sammanlagt över 1000 mm regn de tre dygnen, vilket normalt sett motsvarar 10% av deras årliga nederbörd.

Arktis och Antarktis

April 2024 var i allmänhet mild för årstiden i kanadensiska Arktis och stora delar av Grönland medan det var kallare i ryska Arktis. På västra Grönland steg temperaturen till 15,1° i Kangerlussuaq den 23 april. Geosummit (3210 möh) uppe på den grönländska inlandsisen hade kallast med -50,2° den 11 april. Den 1 april var temperaturen nere i -39,7° vid Taloyoak i territoriet Nunavut i Kanada.

Havsisens utbredning i Arktis var den sextonde lägsta för april sedan satellitmätningarna började 1979 och isavsmältningen gick i normal takt.

Bilden visar kartor över temperaturavvikelsen i april 2024 för Arktis respektive Antarktis.
Temperaturavvikelse i april 2024 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Kalluften var något mer utbredd än mildluften över Antarktis i april. Det var framförallt kallare än normalt i östra Antarktis. I Vostok (startår 1957) sjönk temperaturen till -80,0° den 29 april. Enligt klimatologen Stefano Di Battista var det bara fjärde gången som Vostok uppmätt en så låg temperatur i april och månaden som helhet blev den kallaste april sedan 1999. Medeltemperaturen för april på Sydpolen hamnade enligt Battista under den normala för sjunde månaden i rad.

På Antarktiska halvön steg temperaturen vid Base Esperanza till 8,7° den 17 april.

Havsisen kring Antarktis växte till sig något snabbare än normalt i april 2024. April är för övrigt den månad som brukar ha den snabbaste istillväxten. Havisens utbredning var dock fortsatt under den normala, men ej nära rekord.

Världshaven

Medeltemperaturen under april i världshaven mellan 60°S och 60°N var 21,04°, vilket är den högsta som hittills noterats för månaden och marginellt lägre än den för mars 2024 på 21,07°. Det var trettonde månaden i rad som den varit högst för respektive månad på året.

Bilden visar percentiler över ytvattentemperaturen i världshaven i april 2024.
Percentiler över ytvattentemperaturen i världshaven i april 2024. Den rödaste färgen markerar havsområden som haft rekordvarmt i förhållande till perioden 1979-2024. Källa: Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt den peruanska vädertjänsten Senamhi hade El Niño i början av april försvagats så pass vid den peruanska kusten att ytvattentemperaturavvikelserna var inom det normala spannet.

Den kustnära El Niño 2023-2024 var den intensivaste på två decennier i västra Sydamerika och den globala El Niño en av de fem starkaste som observerats sedan 1950.

Tropiska cykloner

Olga bildades på Indiska oceanen nordväst om Broome i Australien och nådde kategori 4 på Saffir-Simpsonskalan den 8 april. Resterna av lågtryckssystemet rörde sig ett par dygn senare in över Western Australia och gav lätt till måttligt regn samt åska.

Paul bildades snabbt natten till den 11 april nordost om Cairns i Australien. Den var kortlivad och långt från Queenslands kust.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.