Maj 2024 - Varmaste majmånaden näst 2018

​Högtryck dominerade vädret i maj 2024 vilket gav varmt och torrt väder. I slutet av månaden kom ett omslag till mer omväxlande väder vilket inkluderade intensiv åska, skyfall och fallvindar.

Temperatur

Maj var totalt sett en månad med temperaturer över det normala särskilt i Södra Norrlands fjälltrakter. I Jämtland och lokalt i angränsande landskap blev det den varmaste majmånaden sedan observationerna inleddes. För stationer med långa observationsserier gäller det bland annat Östersund-Frösöns Flygplats med startår 1861, Storlien-Storvallen med startår 1881 och Gäddede med startår 1906. På många andra håll i Sverige hamnar maj 2024 på andra plats efter maj 2018.

Månadens högsta temperatur var 29,1 °C inrapporterad från Göteborg den 23 maj. Den 28 maj överträffade Visby sitt maximitemperaturrekord för maj med 27,9 °C. Månadens lägsta temperatur, −10,9 °C hämtas från Naimakka den 8.

Efter en relativt varm start på månaden följde en vecka med något lägre temperaturer. Därefter tog en varm luftmassa grepp över landet och temperaturen blev över det normala resten av månaden, med kortare undantag i Norra Norrland.

Sverigekarta som visar medeltemperaturens avvikelse från det normala under maj 2024
Medeltemperaturens avvikelse från normalperioden 1991-2020 för maj 2024. Förstora Bild
Sverigekarta som visar månadsmedeltemperaturen under maj 2024.
Månadsmedeltemperaturen under maj 2024. Förstora Bild

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

Jämförelse med tidigare majmånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i maj i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i maj (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i maj (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd 

Maj var en övervägande torr månad, särskilt i Södra Norrlands kustland. Ett par stationer med långa tidsserier noterade sin allra torraste månad oavsett tid på året; bland annat Skagsudde (startår 1964) i Ångermanland och Stordalen-Midlanda (startår 1944) i Medelpad. Rekord för torraste majmånaden konstaterades för bland annat Härnösand, Vilhelmina och Lycksele. För en av våra  stationer med allra längst observationsserie, Piteå, var det den näst torraste majmånaden sedan startåret 1860.

De nederbördsmässigt mest aktiva dygnen inföll dels runt den 5 och dels månadens sista vecka. Under månadens två mittenveckor då ett omfattande högtryck dominerade föll i princip ingen nederbörd alls i Sverige. Den 30 maj förekom ett skyfall som orsakade översvämning i Båstad, men inga betydande nederbördsmängder har registrerats vid våra stationer i samband med detta. 

Den största officiella dygnsnederbördsmängden, 39,1 mm, hämtades från Bollebygd i Västergötland den 28 maj.

Sverigekarta som visar nederbördssumma under maj 2024.
Nederbördssumma under maj 2024. Förstora Bild
Sverigekarta som visar nederbördens avvikelse från det normala under maj 2024
Nederbörden i procent av normalperioden 1991-2020 för maj 2024. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i maj 2024 (682 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i maj 2024 (24 kB, pdf)

Vind

Överlag hade maj byvindshastigheter runt eller strax under det normala. För månadens som helhet rådde, relativt sett, lugnast förhållande i Svealand och Södra Norrlands fjälltrakter. Blåsigast, relativt sett, var det i sydligaste Götaland.

Den högsta byvindshastigheten uppmättes som vanligt i fjällområdena, närmare bestämt i Tarfala den 15 maj med stormbyar 27,8 m/s. Den högsta byvindshastigheten i kustområdena observerades i Bjuröklubb den 19 maj med hård kuling 22,7 m/s. Bland de mer låglänta inlandsstationerna observerades som mest hårda vindbyar i Ylinenjärvi i Norrbotten med 19,3 m/s, även detta den 19 maj.

Också den högsta medelvindshastigheten observerades den 19 maj, mycket hård vind 22,9 m/s i Stekenjokk. På kuststationerna var den högsta observerade medelvindshastigheten, hård kuling 18,1 m/s, den 19 maj på Bjuröklubb. Den högsta medelvindshastigheten i inlandet utanför fjällområdena observerades den 16 maj vid flygplatsen Ängelholm-Bredåkra med frisk vind 13 m/s.

Den 29 maj förekom kraftiga fallvindar i ett område mellan Bjursås och Sågmyra i Dalarna, vilket ledde till ett stort antal fällda träd.

Sverigekarta som visar byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under maj 2024.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under maj 2024. Förstora Bild

Snö 

I början av månaden låg snö över Norra Norrland, stora delar av Södra Norrland samt norra Dalarna. Snötäcket smälte sedan av allteftersom. Till mitten av månaden hade endast platser i fjällområdena och nordligaste Lappland ett mätbart snödjup. Katterjåkk hade i vanlig ordning det största snödjupet på 147 cm den 1 maj.

Sverigekarta som visar snödjupet den 15 maj 2024.
Snödjup den 15 maj 2024. Förstora Bild

Solskenstid

Mest antal soltimmar hade de östra delarna av landet; allra mest av våra stationer som mäter solskenstid hade Svenska Högarna i Stockholms norra skärgård. Något färre soltimmar hade de allra nordligaste delarna av landet. För maj återspeglas fördelningen av antal soltimmar över Sverige väl av molnighet. Det var således mest moln i nordligaste Lappland och minst moln på Gotland, ostligaste Svealand samt längs Södra Norrlandskusten. 

Sverigekarta som visar antal soltimmar under maj 2024
Antal soltimmar i maj 2024. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2024.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2024. Förstora Bild

Åska

Med undantag av något enskilt dygn i början av månaden hade maj stabilt väder utan åska fram till den 23 maj då en labil luftmassa drog in från sydväst. Därefter observerades urladdningar mer eller mindre varje dag någonstans i Sverige, mest den 27 maj med drygt 14 000 urladdningar, vilket är flest urladdningar under ett majdygn sedan åtminstone 24 maj 2014.

Sverigekarta som visar antal åskdagar under maj 2024.
Antal åskdagar under maj 2024. Förstora Bild
Sverigekarta som visar totalt antal blixtar under maj 2024.
Totalt antal blixtar under maj 2024. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Högtrycksbetonad start

Efter en i huvudsak varm valborgsmässoafton med sol eller växlande molnighet, blev natten mot den 1 maj klar och på sina håll kall med minusgrader så långt söderut som Tullinge och Svanberga. Från mörkret stiga vi dock mot ljuset och under dagen skulle solen stråla mera klar; fem stationer, alla i Skåne och Halland, noterade temperaturer över 25 °C. Varberg noterade årets dittills högsta temperatur för landet med 26,3 °C.

Den 2 maj såg ingen större förändring i väderläget, även Göteborg noterade över 25 °C och ett antal stationer i Hälsingland och Jämtland rapporterade över 20 °C. En svag front gav lätt regn i Tornedalen.

Även den 3 maj blev varmare än normalt i hela landet och temperaturerna steg särskilt i Södra Norrland. Torpshammar noterade 23,7 °C, vilket är ovanligt högt för årstiden. Allra längst i norr utvecklades ett litet lågtryck som åter kom lätt regn att falla i Tornedalen.

Den första helgen i maj inleddes den 4 maj med fortsatt högtrycksbetonat väder, till eftermiddagen och kvällen förde en kallfront med sig ett litet område med lätt till måttligt regn och åskskurar in över de mellersta delarna av Götaland. Störst nederbördsmängder och även ett antal blixturladdningar noterades i norra Småland.

Några blötare och svalare dagar

Fronten avancerade vidare norrut upp över Svealand under den 5 maj. Samtidigt utvecklades ett litet lågtryck över Danmark, vilket gav regn- och åskskurar över de södra och östra delarna av Götaland. På vissa håll var skurarna kraftiga. Jönköping noterade 34,9 mm, vilket är den största dygnsnederbördsmängden där för en majmånad sedan 1938. I Norra och Södra Norrland blev helgen mestadels klar även om molnen tätnade något från öst under söndagen. Betydligt svalare luft tog sig samtidigt in över Skandinavien från nordöst, men den frontzonen förde med sig något blygsammare nederbördsmängder.

Den 6 maj drev regnområdet över Götaland vidare österut och avtog efterhand helt. Det blev ett något kyligare dygn, med temperaturer under det normala. 

Den 7 maj etablerades ett högtryck över Sverige, framåt kvällen styrde dock ett lågtryck på Norska havet in ett nederbördsområde över Dalarna och Södra Norrland. Under natten gick nederbörden, allteftersom den fortsatte österut, till stor del över i snö. Det rapporteras om snöfall ända ner till Södermanland även om det inte genererade några observationer om snötäcke längre söderut än Medelpad och norra Dalarna.

Kallt i norr

Förhållandevis kallt för säsongen blev det natten mot den 8 maj i nordligaste Lappland och Norrbotten där ett antal stationer observerade dubbelsiffriga minusgrader, allra lägst i Naimakka med −10,9 °C, vilket skulle visa sig vara månadens allra lägsta temperatur i landet. Över de östra delarna av Svealand och Götaland låg nederbördsområdet kvar, men i övrigt blev onsdagen vädermässigt något av ett gråmulet mellandygn. I allmänhet med något lägre temperaturer.

Ett lågtryck med centrum vid Svalbard drog upp en långsträckt front över Norska havet vilken fördes in över Skandinavien den 9 maj. I princip hela Sverige berördes av nederbörd, i Norra Norrland föll det som snö.

Storm på solen, lugnt på jorden

Ett högtryck började växa in från väst den 10 maj vilket gav klart eller halvklart väder över största delen av landet. Fram emot eftermiddagen och kvällen förekom lättare skurar. En kraftig solstorm gav upphov till ett spektakulärt skådespel över natthimlen då norrsken lyste, åtminstone så långt söderut som Bohuslän.

Norrsken över Kämpersvik, Bohuslän, natten mot den 11 maj 2024
Norrsken över Kämpersvik, Bohuslän, natten mot den 11 maj 2024 Foto Sanna Joelsson

Högtryckets centrum förflyttades något söderut under inledningen av helgen den 11 maj och  släppte därmed in en front i norr. Lätta regnskurar följde, framförallt i fjällen. Temperaturerna började i allmänhet så smått att öka.

Sommar i norr

Samma väderläge rådde även under slutet av helgen den 12 maj och början på veckan den 13 maj; högtryck och varmluft i söder och skurar i norr. En längre period av varmare temperaturer över hela landet inleddes och meteorologisk sommar kunde konstateras i hela Dalarna och stora delar av Södra Norrland och Norra Norrland. Allteftersom varmluften avancerade försköts även skurarna norrut. Natten mot den 14 maj förekom åska i Västerbotten. 

Värmen nådde en ny  nivå den 14 maj då ett nytt säsongshögsta noterades i Gävle med 26,5 °C. Temperaturer över 20 °C rapporterades så långt norrut som Pajala. Svalare luft lurade dock ute på Norska havet.

Den svalare luften fördes in i Norra Norrland med en ringlande front den 15 maj. Blåsigt väder och lättare skurar följde, temperaturerna sjönk dock bara något längst i norr. Stormbyar uppmättes vid Tarfala med 27,8 m/s, vilket var månadens högsta notering. I Södra Norrland ökade snarare värmen och ett nytt säsongshögsta sattes med 27,2 °C i Torpshammar.

Den 16 maj förändrades inte mycket i vädret, men den 17:e klarnande himlen åter i Norra Norrland. Noteringen 27,2 °C tangerades i Lycksele.

I norr kom en ny kallfront in den 18 maj vilket fick molnen att tätna i stora delar av Södra och Norra Norrland. Främst Norrbotten och norra Lappland fick även nederbörd.

Fronten avancerade söderut under pingstdagen den 19 maj, vilket medförde spridda skurar och blåsigt väder i Södra och Norra Norrland samt nordvästra Svealand. Flera stationer noterade sina högsta vindhastigheter i samband med detta, däribland Stekenjokk med månadens högsta medelvindshastighet för hela landet, 22,9 m/s. Säsongshögsta, 27,2 °C, hann tangeras i Gävle innan kallfronten nådde dit.

Högtrycket tog nytt grepp om landet den 20 maj och molnen lättade efterhand. Det blev ändå ett något svalare dygn i norr.

En ny front passerade över Norra Norrland den 21 maj med tillhörande splittrat nederbördsområde.

På morgonen hängde de resterna kvar över Tornedalen den 22 maj, i övrigt var det mestadels fortsatt klart och varmt väder, på eftermiddagen med inslag av stackmoln. Säsongshögsta noterades i Göteborg med 27,8 °C, men även i resten av landet observerades temperaturer över eller mycket över det normala. Högtrycket började förskjutas österut vilket kom byvinden att tillta i Götaland.

Labilare väder

En front närmade sig från sydväst den 23 maj och i dess förkant, framförallt i Bohuslän förekom intensiva åskskurar framåt eftermiddagen. Heden noterade 22 mm. Innan dess hann det dock bli varmt; säsongshögsta noterades återigen i Göteborg med 29,1 °C. Framåt natten drog skurar upp över Götaland och östra Svealand. Även i Norra Norrland närmade sig ett frontsystem med molnigt väder, men utan några större nederbördsmängder.

Lätta krusningar på sjön under en halvklar blå kvällshimmel.
Lugn kväll vid Övre Lisnen i nordöstra Småland den 23. Molnen i bilden avslöjar ett frontsystem på väg norrut över Götaland, vilket bröt en dryg veckas högtrycksbetonat väder där. Foto Birgitta Tallmonen

Nederbördsområdet i söder fortsatte norrut längs östkusten den 24 maj, vilket under förmiddagen gav regn framförallt i östra Svealand. Till eftermiddagen återaktiverades fronten över Norra Norrland med skurar och åska. Himlen klarnade samtidigt upp i stora delar av landet då ett nytt litet högtryck etablerades i norr. De högsta temperaturerna noterades också detta dygn från norr där Piteå toppade tabellen med 28,6 °C.

Högtrycket växte till sig ytterligare och gav mestadels åter stabilt väder i Sverige den 25 maj. Under kvällen drog skurar in över västkusten från Kattegatt, i övrigt var lördagen vädermässigt något av en mellandag.

Söndagen den 26 maj förekom i västra Götaland en del skurar i samband med ett mindre lågtryck. Dessa gav rikliga regnmängder, bland annat 35 mm i Källsjö i inre Halland, innan de spred sig norrut. Längs västkusten kunde även en del åska observeras.

Ett omfattande lågtryck med centrum nordväst om Brittiska öarna förde en front mot södra Sverige den 27 maj. I den något labilare luftmassan bildades åskskurar i frontens förkant. Åska förekom framåt eftermiddagen över stora delar av Sverige och totalt kunde drygt 14 000 urladdningar observeras. Kraftiga skurar kunde observeras vid bland annat vår station i Kloten i Västmanland där 14,3 mm uppmättes på 15 min, varav 2,6 mm föll på endast 1 minut vilket motsvarar dubbel skyfallsintensitet. Rikliga mängder uppmättes också på flera manuella stationer, där nederbördsintensiteten inte observeras. Mest, 39,1 mm, uppmättes i Bollebygd i Västergötland.

Vädret blev något lugnare den 28 maj. Resterna av fronten drog nu upp över norra Lappland och Norrbotten med skurar, men även en del åska. Ett litet dellågtryck fördjupades på Kattegatt vilket gav åskskurar i nordvästra Götaland, där det från Bäckfors i Dalsland inrapporterades den största nederbördsmängden 31,9 mm. I stora delar av övriga landet klarnade himlen upp under eftermiddagen och kvällen blev klar och lugn. Det var särskilt varmt på Gotland; Visby noterade sin högsta majtemperatur ända sedan maximitemperatur började observeras regelbundet 1879 med 27,9 °C och Gotska Sandön noterade sin högsta majtemperatur sedan 1958 med 26,8 °C.

Det lilla dellågtrycket fortsatte sin bana över Sydnorge den 29 maj och drog därmed med sig svalare luft in över västra Götaland från sydväst. Detta gav ökad molnighet och en del regn. När frontzonen mellan den kallare luften i sydväst och den varmare i nordost kommit upp över mellersta Sverige framåt eftermiddagen aktiverades den och gav rikliga nederbördsmängder och fallvindar på många håll. Höga temperaturer observerades norr om fronten, som mest 28,1 °C i Älvsbyn i Norrbotten. I främst Härjedalen förekom ganska intensiv åska. Till kvällen hade ett lågtryck placerat sig på Nordsjön vilket sköt splittrat regn framför sig in över västkusten. 

Samtidigt som fronten över Norra Norrland försvagades den 30 maj rörde sig en ny front in över västra Götaland. I samband med detta förekom skyfall i Skåne. Skyfallet hade en så liten skala att inga av våra stationer i regionen uppmätte mer än 18,5 mm, vilket observerades i Laholm. Privata nederbördsmätare i området har indikerat en nederbördsintensitet på upp till 30 mm per timme. Det har även från andra källor rapporterats 40 mm på fyra timmar i Åstorp. Under samma period observerades ingen nederbörd vid de närmsta stationerna på runt 10 kilometers avstånd. Mellan dessa två system var vädret mestadels lugnt och klart. Återigen var temperaturerna i landet högst i Norra Norrland, detta dygn var det Haparanda i Tornedalen som inrapporterade den högsta temperaturen med 27,4 °C. 

Maj månad avslutades den 31 med ett stökigt väderdygn; en varmfront rörde in sig från öster vilket gav fortsatt varmt i hela landet; ifrån alla landsdelar inrapporterades temperaturer över 25 °C. Fronten genererade också rikliga nederbördsmängder, framförallt i de västra delarna av landet. Mest under hela dygnet på de officiella stationerna uppmättes i Sunne i Värmland med 30,4 mm, men även Hallands Väderö fick stora mängder med 28,2 mm. På eftermiddagen hade regnskurarna här skyfallsintensitet på båda dessa stationer. Framåt kvällen observerade även Hunge i sydöstra Jämtland skyfall. Totalt över dygnet uppmättes här 20,0 mm. Över 5 000 blixturladdningar registrerades detta dygn, mest intensiva var åskskurarna på västkusten. Åskskurarna orsakade stora problem, främst vid Tjörnbron i Bohuslän.

Månadens extremvärden är än så länge preliminära. Detta gäller främst nederbördsextremerna.

Högsta temperatur, maj 2024
Norrland +28,7° den 27 Boden (Norrbotten)
Svealand +28,4° den 28 Stockholm (Uppland)
Götaland +29,1° den 23 Göteborg (Västergötland)
Lägsta temperatur, maj 2024
Norrland -10,9° den 8 Naimakka (Lappland)
Svealand -3,6° den 7 Borlänge flygplats (Dalarna)
Götaland -2,6° den 7 Kvarn (Östergötland)
Högsta nederbörd, maj 2024
Norrland 61,5 mm Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 49,0 mm Blomskog A (Värmland)
Götaland 90,1 mm Källsjö (Halland)
Lägsta nederbörd, maj 2024
Norrland 0,0 mm Örnsköldsvik (Ångermanland)
Svealand 4,8 mm Letafors (Värmland)
Götaland 5,9 mm Norra Ströö (Skåne)
Högsta lufttryck, maj 2024
Norrland 1032,1 hPa den 1 Mierkenis (Lappland)
Svealand 1030,8 hPa den 1 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1028,6 hPa den 1 Kolmården-Strömsfors (Östergötland)
Lägsta lufttryck, maj 2024
Norrland 1000,7 hPa den 19 Parkalompolo (Norrbotten)
Svealand 1005,2 hPa den 5 Blomskog (Värmland)
Götaland 1003,0 hPa den 5 Göteborg (Västergötland)
Största snödjup, maj 2024
Norrland 147 cm den 1 Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 23 cm den 1 Lillhamra (Dalarna)
Götaland -

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i maj 2024 (4 kB, pdf)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm maj 2024 (4 kB, pdf)