Detta är Klimatanpassningsspelet

SMHI har tagit fram ett spel som handlar om att anpassa en fiktiv stad, Väderköping, till ett förändrat klimat.

Syftet med spelet är att öka förståelsen för hur samhället kan hantera effekterna av ett förändrat klimat. 

Klimatanpassningsspelet bygger på serious gaming, som är ett verktyg för att träna förståelsen av komplexa sammanhang. Genom serious gaming kan problemlösning och analytisk förmåga förbättras, exempelvis ger spelet en förståelse för problematiken kring prioritering av olika åtgärder. Det fungerar utmärkt som introduktion till stora kunskapsområden - som klimatförändringar och samhällsplanering.

Spelet finns i två varianter, i webbmiljö och i Minecraft-miljö. I spelet kan du välja svenska eller engelska som språkversioner. 

Webbspelet

Webbspelet är självinstruerande och enkelt att komma igång med. Spelaren får ta ställning till de utmaningar som klimatförändringarna innebär för Väderköping. Spelet genomförs med fyra tidshopp fram till slutet på 2100-talet. Efter varje nedslag ser man hur väl staden har klarat sig och tar sedan nya beslut. En väl anpassad stad klarar sig bättre när torkan, värmeböljan och skyfallen slår till.

För att lyckas i spelet ska stadens ekonomi vara god, invånarna nöjda, anpassningsåtgärderna ge utdelning och de globala hållbarhetsmålen vara uppfyllda.

Webbspelet går också att spela som rollspel där deltagarna förhandlar om vilka åtgärders som ska genomföras. Sju roller finns identifierade. Roller kan vara individuella eller delas inom en grupp med flera deltagare.

Minecraft

I Minecraft-miljön går spelarna själva runt i staden till de platser där klimatanpassning behövs och tar ställning till vilka val man vill göra. Utformning av uppdrag och förflyttningen mellan tidssteg sker på samma sätt som i webb-versionen. Även det Minecraft-baserade spelet kan spelas av en enskild spelare eller som rollspel.

SMHIs spel-mod är gratis men för att komma åt den behövs tillgång till Minecraft vilket kräver en licens som kostar några hundralappar.

Lärarstöd  

Spelet har utvecklats av SMHI tillsammans med Linköpings universitet och i samarbete med gymansielärare.

Det finns lärarstöd till spelet. Spelet kan också med fördel kompletteras med fördjupningar och utbildningsmaterial från SMHI.

Se länkar från webbsidan för Klimatanpassningsspelet