Medvind nr 3, 2023

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I årets tredje Medvind berättar vi om hur skyfallskartering kan vara en hjälp för till exempel kommuner som vill arbeta med klimatanpassning. En kartering visar vilka områden som blir extra utsatta vid skyfall och var det kan bli översvämning, därmed blir det också tydligt vilka åtgärder som kan behövas.

På temat klimatanpassning kan du också läsa om hur SMHI genom en särskild metodik bidragit när Region Gotland börjat arbeta med frågan. Metodiken bygger på workshopar och ett antal processteg som finns i Lathund för klimatanpassning.

Satelliter ger viktig information som underlag till väderprognoser och på en internationell satellitkonferens i september presenterades färska bilder från en ny europeisk satellit.

Över 900 personer deltog i en hybridkonferens om IPCC-resultaten i svenskt perspektiv. Konferensen finns inspelad och går att se på smhi.se. I samband med konferensen lanserade också SMHI en svensk översättning av den Sammanfattning för beslutsfattare som finns till IPCC:s syntesrapport.

Att berätta om forskningsresultat på ett begripligt sätt kan vara en utmaning. Nu har SMHIs oceanografiska forskare tagit fram texter som är skräddarsydda barn och ungdomar. Arbetet har skett i samarbete med Frontiers for Young Minds.

Mer om detta och lite till i Medvind!