Medvind nr 4, 2023

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Vilken betydelse har ett varmt hav för klimatförändringen i Sverige och världen? Det kan du läsa om i årets sista Medvind från SMHI.

Varmare hav kan ge kraftigare tropiska cykloner. En ökad havstemperatur minska också havets förmåga att ta upp och lagra koldioxid, vilket i sin tur ökar uppvärmningen av atmosfären. Men temperaturen påverkar också havsnivå, havets ekosystem och syreförhållanden.

Mer om havet: SMHIs forskare arbetar just nu med att analysera hur vindkraft till havs kan påverka strömmar, salthalt med mera i havet. Uppdraget kommer från Havs- och Vattenmyndigheten och är en del av underlaget till de svenska havsplanerna.

I Medvind kan du också läsa om att det är möjligt att ”se” extra långt med radar under särskilda väderförhållanden, så att föremål långt bortom horisonten kan upptäckas.

Läs också om den utbildning som SMHI genomför för vinterväghållare. Under utbildningen får väghållare lära sig mer om meteorologi och hur vädret kan påverka föret på vägarna.

När vädret riskerar att innebära besvärligheter för samhälle och enskilda är det SMHIs uppgift att utfärda vädervarningar. Men vad betyder varningarna? Lär dig mer i Medvind.

Om detta och mycket mer i Medvind nr 4 – nu tar redaktionen jullov och återkommer 2024!