Medvind nr 2, 2022

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I Medvind kan du läsa om senaste nytt från SMHI, om väder, vatten och klimat. Vi berättar till exempel om den övervakning av havsmiljön som vi arbetar med och där vi använder forskningsfartyget Svea. Du kan också läsa om den stora klimatkonferens som genomfördes i Norrköping i mitten av maj, om kommande IPCC-rapport och om hur SMHIs experter hjälpt Borås stad med att beräkna var det riskerar bli översvämning vid skyfall. Om detta och mycket mer i Medvind nr 2, 2022. Trevlig läsning!