Medvind nr 2, 2024

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I Medvind nr 2 kan du läsa om hur perioder med hög brandrisk förändras i takt med klimatförändringen. Perioder med hög brandrisk i södra Sverige och Norrlands kustland väntas öka från mitten av århundradet. Det visar nya resultat från en studie som SMHI gjort på upp[1]drag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ökningen är tydligast i sydöstra och södra Sverige och längs Norr[1]lands kustland.

Förhoppningsvis blir det många sköna bad under sommaren. Men, ibland sätter alger och kanske framför allt cyanobakterier käppar i hjulet. Vad är det egentligen och kan man bada ändå? Medvind har pratat med Bengt Karlson, biologisk oceanograf och forskare på SMHI, med växtplankton och algblomningar som specialitet.

Mer om havet - kan det överskott av syre som frigörs vid vätgasproduktion vid havsbaserad vindkraft bli en vinst för Östersjöns havsmiljö? Det ska forskare ta reda på i en ny modellstudie där de ska studera effekterna av syresättning av Östersjöns djupvatten.

Vi berättar också om det stora klimatsymposiet där nära 400 experter och forskare deltog. Symposiet genomfördes i Norrköping i maj, och det var andra gången som Swedish Climate Symposium arrangerades.

Klimatförändringens effekter märks tydligt i Arktis. För att kunna anpassa samhället så bra som möjligt behövs rätt beslutsunderlag. Därför undersöker nu ett forsknings- och utvecklingsprojekt om det finns tekniska möjligheter att få information om bland annat havsis i Norden genom digital tvilling-teknik.

I SMHI-poddens nya serie Fenomenfredag förklarar experter från SMHI om olika fenomen inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Avsnitten släpps, som namnet antyder, på fredagar. SMHI-podden finns på smhi.se och där poddar finns.

I Medvind berättar vi också om ett konkret exempel på klimatanpassning som redan lönat sig. Det är Arvika kommun som byggt ett översvämningsskydd som hindrar vatten från att nå staden.