Nytt forskningsprojekt undersöker effekter av syresättning av Östersjöns bottenvatten vid vindkraftsparker

Kan det överskott av syre som frigörs vid vätgasproduktion vid havsbaserad vindkraft, bli en vinst för Östersjöns havsmiljö? Det ska forskare ta reda på i en ny modellstudie där de ska studera effekterna av syresättning av Östersjöns djupvatten på kort och lång sikt.

Övergödning har gjort att bottenvattnet i Östersjön blivit alltmer syrefattigt, speciellt i de djupaste delarna i södra Östersjön. Syrebristen rubbar hela det marina ekosystemet. 

Nu ska forskare från bland annat SMHI undersöka vilken effekt det får för havsmiljön om djupvattnet syresätts med den syrgas som frigörs vid vätgasproduktion vid havsbaserad vindkraft.

Modellstudie ger säkrare beslutsunderlag

– Vi kommer att studera effekten av syresättning i en beräkningsmodell över hela Östersjön. Liknande modeller används också för prognoser och klimatstudier. I det här fallet kan vi alltså i modellen tillsätta syre genom att lokalt öka syrekoncentrationen och undersöka hur syrehalten skulle påverkas i Östersjön över tid. Resultaten bidrar till säkrare beslutsunderlag och är ett bra sätt att test en idé innan man gör eventuella tester på plats, säger Sam Fredriksson, forskare inom oceanografi på SMHI.

Varför är det här viktigt?

– Områden med syrefattiga bottnar är historiskt stora, vilket bland annat kan ses i de stora algblomningarna av cyanobakterier som uppträtt under ett antal år. Det är därför viktigt att, förutom att fortsatt minska näringstillförseln, vända på varje sten för att se hur situationen kan förbättras. Genom att använda modeller kan man använda sig av försiktighetsprincipen och ta reda på de långsiktiga effekterna innan ett eventuellt nästa steg tas, förklarar Sam Fredriksson.

Indata från planerade vindkraftsparker

Forskarna kommer att få indata till modellberäkningarna av vindkraftsproducenten OX2, som projekterar för vätgasproduktion i samband med uppförande av nya vindkraftsparker.

Forskare från SMHI leder projektet. Medverkar gör forskare från Stockholms universitet och norska forskningsinstitutet NORCE, samt vindkraftsproducenten OX2.

– Det här kan vara en fantastisk möjlighet att inte bara producera fossilfri energi utan även bidra med naturpositiva åtgärder för att återskapa ett friskare hav. Samtidigt måste alla ingrepp i naturen utföras noggrant och varsamt. Därför är vi mycket glada åt att få jobba med SMHI för att undersöka möjligheterna med den här tekniken, säger Elina Cuellar, projektledare, OX2.   

Projektet är ett av fem forskningsprojekt som fick finansiering av Miljöforskningsanslaget via Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens utlysning av forskningsmedel inom havsbaserad vindkraft. Det ska bidra till nödvändig kunskap för att kunna genomföra miljöprövningar samt Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag att ta fram ett förslag till ändrade havsplaner, där en större utbyggnad av havsbaserad vindkraft inkluderas.