Swedish Climate Symposium 2024 – klimatvetenskap för samhället i tvärvetenskaplig konferens

Den 15-17 maj hölls den andra upplagan av Swedish Climate Symposium i Norrköping – en tvärvetenskaplig klimatkonferens med fokus på klimatvetenskap för samhället. Närmare 400 forskare, experter och samhällsaktörer deltog under dagarna. Under symposiet fick de tillfälle att dela med sig av och diskutera både samhälls- och naturvetenskapliga perspektiv på klimatfrågor.

Klimatforskning spelar en viktig roll för förståelsen av klimatet, klimatförändringen och dess effekter; utmaningar som samhället idag behöver svara på och agera kring.

Swedish Climate Symposium ger en överblick över svensk klimatforskning och utgör en plats för att utbyta idéer, inspirera och skapa samarbeten. Det finns ett värde i den typen av tvärvetenskapliga forum för klimatarbetet i stort. säger Ralf Döscher på SMHI, ordförande för symposiets styrgrupp.

Konferensens övergripande tema, klimatvetenskap för samhället, innefattade tre delar: förstå klimatsystemet, undersök samhälls- och miljöutmaningar och utforska möjliga vägar för samhället att möta klimatförändringen.

Norrköping strömmen
Soliga konferensdagar i Norrköping.

Brett program

Konferensen hölls första gången 2022 och i år representerade en ännu större bredd av vetenskapliga discipliner. Under dagarna presenterades och diskuterades ämnen som fysiska effekter av klimatförändringarna, stadsplanering, klimatmål, modell- och observationsverktyg, biologisk mångfald, atmosfärsvetenskap, jordbruk, vattenresurser och klimaträttvisa. Det genomfördes över 20 vetenskapliga sessioner och omkring 100 vetenskapliga posters visades och presenterades av forskare.

SCS 24 poster sessions
Vetenskapliga posters där forskare berättar om aktuella projekt och resultat presenterades under konferensens första och andra dag.

Det fanns även möjlighet att ta del av klimatrelaterade konstnärliga verk, samt böcker i ämnet.

Water och Vittnesmål SCS 24
Till vänster: konstverket Water av Ola Sivhed. Till höger: utställningen Vittnesmål från de nya klimatzonerna. Båda visades under symposiet.

”Imponerad och glad”

Under konferensens sista dag delar några av deltagarna med sig av sina intryck:

Jag är imponerad och glad över att se att man arbetar med klimatförändringar inom så många olika discipliner, säger Thomas Hickmann, forskare vid Lunds universitet som modererade en av konferensens sessioner.
Vikten av att kommunicera sin forskning har varit ett återkommande tema dessa dagarna, det tar jag med mig. Att nå ut till samhället är väsentligt för att forskningen ska användas och göra nytta, lyfter Sofia Blomqvist, doktorand vid Lunds universitet.
Den här konferensen gav mig möjlighet att knyta kontakt med forskare från discipliner som inte finns representerade på de konferenser jag brukar gå på. Förhoppningsvis leder det till samarbeten framöver, säger Andrea Popp, forskare inom hydrologi på SMHI.

Både Sofia och Andrea presenterade vetenskapliga posters under konferensen.

SCS 24 sessioner och panel
Experter från en bredd av discipliner presenterade sin forskning och diskuterade klimatfrågan under konferensens tre dagar. På andra raden till vänster syns Ralf Döscher, ordförande för symposiets styrgrupp.

Swedish Climate Symposium arrangerades av SMHI, de strategiska forskningsområdena MERGE och BECC som koordineras av Lunds universitet, samt Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet.