Medvind nr 1, 2023

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Årets första nummer av Medvind är här. Vi berättar bland annat om att SMHI är stolt ledare av ett nytt stort europeiskt forskningsprojekt. Det handlar om att ta fram nästa generations modeller som används för att beräkna och analysera framtida klimat. Syftet är att beslutsfattare ska få ännu bättre kunskapsunderlag om de pågående klimatförändringarna och på så sätt kunna fatta hållbara beslut. Det är klimatforskare från SMHI leder det fem-åriga internationella projektet.

I Medvind kan du också läsa om hur forskare använder planeten Mars som laboratorium. Stoft från sandstormar är bland de vanligaste aerosolpartiklarna i atmosfären och de påverkar både människa, miljö och klimat. Genom att studera hur stoftpartiklar bildas och sprids på planeten Mars ska forskare lära sig mer om dessa mycket små partiklar.  

Vi berättar även om kommande stora syntesrapport från FN:s klimatpanel IPCC, om en ny webbtjänst på smhi.se där användare kan utforska vad som händer med havsvattenståndet längs Sveriges kust i takt med klimatförändringen.  Läs också om SMHI-podden som i ett av avsnitten besökte en gymnasieklass som ställde frågor till SMHIs professor i klimatologi. Med mera!