CORDEX internationella projektkontor

SMHI är värdorganisation för det internationella projektkontoret för regional klimatmodellering inom CORDEX (Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment). Projektkontoret stödjer utveckling av klimatmodeller och beräkningar av framtida klimat samt främjar samarbetet mellan olika regioner och länder med speciellt fokus på kunskapsuppbyggnad i utvecklingsländer.

Klimatforskningsprogrammet WCRP har utsett SMHI till värd för projektkontoret. Projektkontoret, vars formella benämning är International Project Office for CORDEX (IPOC), koordinerar arbetet inom CORDEX globalt och erbjuder administrativt, vetenskapligt och tekniskt stöd till CORDEX växande aktivitet världen över. Kontoret etablerades i januari 2015.

Klimatförändringar på regional skala

Globala klimatmodeller ger information om hur jordens klimat kan ändras i framtiden. Men arbete och beslutsfattande på lokal och regional nivå kräver mer detaljerad information. Därför är regional bearbetning av den globala informationen nödvändig.

Samarbetet initierades efter IPCC:s fjärde klimatrapport

CORDEX är ett globalt samarbetsinitiativ som syftar till att utveckla kunskapen om regional nedskalning av globala klimatscenarier. CORDEX tillhandahåller och utvecklar också detaljerad, regional klimatinformation för sårbarhets-, effekt- och anpassningsstudier på lokal och regional nivå.

CORDEX skapades inom klimatforskningsprogrammet WCRP efter IPCC:s fjärde klimatrapport 2007. Denna klimatrapport visade att det saknades detaljerad regional information över klimatutvecklingen i världen. Till att börja med fokuserade CORDEX på Afrika, men nu finns klimatsimuleringar för så gott som alla landområden samt Arktis.

Projektkontorets roll

IPOC ansvarar för den globala koordineringen genom att ge administrativt, vetenskapligt och tekniskt stöd till CORDEX aktiviteter världen över. Det omfattar bland annat att:

  • stötta CORDEX vetenskapliga team (CORDEX Science Advisory Team, CORDEX-SAT) gällande vetenskapliga mål och strategier
  • söka finansiering för, stötta och genomföra aktiviteter, exvis workshoppar och utbildningar
  • säkra kopplingen till sårbarhets-, effekt- och klimatanpassningsforskningen (VIA, vulnerability, impact and adaptation)
  • organisera internationella konferenser om regionalt klimat (ICRC).

International Conference on Regional Climate ICRC-CORDEX 2023

Den 25-29 september 2023 arrangerar projektkontoret ICRC-CORDEX 2023. ICRC står för International Conference on Regional Climate. Deltagandet kan både ske på plats i Trieste i Italien, hubben i Pune i Indien eller digitalt.
ICRC-CORDEX 2023

Tidigare ICRC-konferenser

Den 14-18 oktober 2019 arrangerades ICRC-CORDEX 2019 i Peking, Kina.
ICRC-CORDEX 2019

Den 17-20 maj 2016 arrangerades ICRC-CORDEX 2016 i Stockholm, Sverige.
ICRC-CORDEX 2016