Regional klimatinformation som beslutsunderlag – internationell konferens arrangeras av SMHI

Den 25 – 29 september samlas forskare, beslutsfattare och användare av regional klimatinformation till internationell konferens. Syftet är att sätta fokus på den viktiga klimatinformation som finns tillgänglig och öka kunskapen om hur informationen kan användas som beslutsunderlag.

Fåglar i skymningen
Fotograf/Källa: Arkivbild: Mostphotos

SMHI är värdorganisation för det internationella WCRP CORDEX-kontoret vars uppgift bland annat är att organisera internationella konferenser kring klimatinformation.  Konferensen den 25-29 september arrangeras i Trieste (Italien), Pune (Indien) och digitalt, detta för att fler ska ha möjlighet att delta och för att minska resandet.

SMHI-experter kommer att finnas på plats i Trieste, på International Centre for Theoretical Physics (ICTP), som är den större av konfererenshubbarna.

Konferensen är en möjlighet att dela kunskap om klimatinformation på regional och lokal skala. Den typen av detaljerad data och information är viktig för beslutsfattare. Vi kommer prata om högupplösta regionala klimatberäkningar för olika delar av världen, metoder för beräkningar, hur man tolkar informationen och konkreta exempel på hur den kan användas. Vi ser det också som en viktig möjlighet att minska gapet mellan forskningen och samhället genom att vi skapar en plattform där forskare och beslutsfattare kan mötas så att kunskapen kommer till nytta. En viktig diskussion är hur informationen bäst kan användas för att fatta väl underbyggda beslut för att bygga motståndskraftiga samhällen, säger Iréne Lake som är föreståndare för det internationella projektkontoret för CORDEX.

Internationellt samarbete viktigt för framtiden

Enligt beräkningar från Copernicus Climate Change Service har juli och augusti 2023 varit två månader i rad med en global medeltemperatur omkring 1,5° över medeltemperaturen för perioden 1850-1900. Samtidigt har vi både i Sverige, och Italien i år upplevt oväder med ovanligt stora regnmängder. Det har inneburit både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser.

Även om inte alla enskilda händelser beror på klimatförändringarna kan vi se att i ett varmare klimat blir många typer av extremväderhändelser både vanligare och intensivare. För att kunna fatta informerade beslut och rusta samhället är det därför viktigt med högupplöst klimatinformation. Internationella samarbeten, vilket konferensen är ett bra exempel på, gör att vår kunskap om klimatet ökar och kan göras mer användbar där den behövs, säger Erik Kjellström professor i klimatologi vid SMHI.

Stora delar av konferensen kommer att direktsändas via WCRP CORDEX Youtube-konto. SMHI-medarbetare kommer hålla presentationer om CORDEX-informationen kopplat till bland annat rennäring, värmeböljor, energisektorn och aerosolpartiklars klimatpåverkan.

Mer om WCRP CORDEX-kontoret

World Climate Research Programme (WCRP) Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment (CORDEX)-kontoret stödjer utveckling av klimatmodeller och beräkningar av framtida klimat. Kontoret arbetar med kapacitetsutveckling samt främjar samarbetet mellan olika regioner och länder. Organisationen samlar forskare, beslutsfattare och andra aktörer som använder sig av regional klimatinformation. SMHI nyttjar CORDEX-information bland annat i klimatscenariotjänster på smhi.se och i olika forskningsprojekt.