CORDEX arrangerar konferens om regionalt klimat

ICRC - International Conference on Regional Climate - arrangeras som hybridkonferens den 25-29 september 2023. Det innebär att deltagarna - cirka 500 klimatforskare och samhällsplanerare - kan delta på plats i Trieste i Italien, eller i Pune i Indien eller digitalt online.

SMHI är värd för CORDEX internationella projektkontor som ansvarar för den globala koordineringen genom att ge administrativt, vetenskapligt och tekniskt stöd till CORDEX aktiviteter världen över.

Det är tredje gången som CORDEX internationella projektkontor på SMHI arrangerar den här konferensen. 2016 arrangerades den på "hemmaplan" i Stockholm och 2019 i Peking, Kina.

- Att arrangera stora konferenser är alltid intressant, Att arrangera dem i samarbete med organisationer i andra länder är ännu mer givande, eftersom vi får så mycket insikter kring hur man arbetar på andra ställen, säger Iréne Lake, som är föreståndare för det internationella projektkontoret för CORDEX.

Varför är regional klimatmodellering viktigt?

Globala klimatmodeller ger information om hur jordens klimat kan ändras i framtiden. Arbete och beslutsfattande på lokal och regional nivå kräver dock mer detaljerad information. Därför är regional nedskalning av den globala informationen nödvändig.

Vad är CORDEX?

CORDEX - Coordinated Regional Downscaling Project - är ett globalt samarbete inom regional nedskalning av globala klimatscenarier. CORDEX tillhandahåller och utvecklar också detaljerad, regional klimatinformation för sårbarhets-, effekt- och anpassningsstudier på lokal och regional nivå.

CORDEX skapades inom klimatforskningsprogrammet WCRP efter IPCC:s fjärde klimatrapport 2007 som visade på att det saknades detaljerad regional information. I början fokuserade CORDEX på Afrika, men nu finns klimatsimuleringar för så gott som alla landområden samt Arktis.