Tillgänglighetsredogörelse för Nationella emissionsdatabasen

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur den Nationella emissionsdatabasen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Närmare beskrivning av innehåll som inte är tillgängligt

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Portal datavärdskap för luftkvalitet som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta SMHIs registratur via e-post.

Skicka e-post till registrator@smhi.se

Du kan också ringa SMHIs kundtjänst på telefon 011-495 82 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Innehåll i kartan är inte tillgänglig med hjälp av tabfunktionaliteten.
  • Det framgår inte vad sidan är till för.
  • Saknas labels för dropdown-elementen. Oklart vad man väljer.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

  • Kartan visar olika nivåer av halter i luft mha färg.
  • Problem vid användning med kognitiv nedsättning
  • Det framgår inte vad sidan är till för.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 oktober 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Nationella emissionsdatabasen.

Senaste bedömningen gjordes den 27 augusti 2021.

Webbplatsen publicerades den 31 augusti 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 31 augusti 2021.