Tillgänglighetsredogörelse för SMHI Vattenwebb

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) står bakom webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsens tjänster. Det här dokumentet beskriver hur tjänsterna på vattenwebb.smhi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att webbplatsens tjänster inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Närmare beskrivning av innehåll som inte är tillgängligt

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från SMHI Vattenwebb som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta SMHIs registratur via e-post.

Skicka e-post till registrator@smhi.se

Du kan också ringa SMHIs kundtjänst på telefon 011-495 82 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten i tjänsterna på SMHI Vattenwebb. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Brister som vi identifierat redovisas tjänst för tjänst.

Bristande förenlighet med lagkraven

Oskäligt betungande anpassning

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av SMHI Vattenwebb

Senaste bedömningen gjordes den 26 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 december 2020.