Rapportera bristande tillgänglighet på SMHIs webbplatser och appar

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på våra webbplatser och appar. Om du upptäcker brister eller anser att vi inte uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kan du påtala det för oss med hjälp av formuläret på den här sidan.

Allmänna frågor om SMHIs tjänster besvaras av SMHIs kundtjänst på telefon 011-495 82 00 eller via e-post kundtjanst@smhi.se

Rapportera bristande tillgänglighet

Beskriv tillgänglighetsproblemet så noggrant du kan. Det ökar våra möjligheter att förstå problemet och att hitta en bra lösning.

Din anmälan skickas till SMHIs registratur och blir då en allmän handling som behandlas enligt gällande regelverk. SMHI kommer att använda uppgifterna du skickar in för att förstå och ringa det problem du rapporterar. Om du angett en e-postadress sparar vi den för att kunna kontakta dig för klargöranden kring problemet eller information kring ärendet.

,