Dataserier med normalvärden för perioden 1981-2010

Den världsmeteorologiska organisationen (WMO) har bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Här finns svenska värden för normalperioden 1981-2010 tillgängliga för nedladdning.

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1991-2020 är den nu gällande standardnormalperioden. På denna sida presenteras värden för normalperioden 1981-2010.

Dataserierna erbjuds i Microsoft Excel format. Filerna innehåller månads- och årsvärden uppdelade per observationsstation. Stationer anges med sitt klimatnummer. Nederbörd anges i millimeter, temperatur i grader Celsius.

Normalvärden för temperatur

Normalvärden för temperatur från normalperioden 1981-2010 finns för ca 700 mätstationer.

Excelfil med normalvärden för temperatur för perioden 1981-2010 (219 kB, xlsx)

Normalvärden för nederbörd

Normalvärden för nederbörd från normalperioden 1981-2010 finns för ca 1365 mätstationer.

Excelfil med normalvärden för nederbörd för perioden 1981-2010 (396 kB, xlsx)

Rekordvärden för normalperioden

Rekordvärden för mätstationer, tex max- och minvärden, gällande för normalperioden 1981-2010 går att ladda ner som MS Excel-filer nedan.

Temperatur

Maxrekord för månadstemperatur för perioden 1981-2010 (148 kB, xlsx)

Minrekord för månadstemperatur för perioden 1981-2010 (148 kB, xlsx)

Maxrekord för 24-timmars maxtemperatur för perioden 1981-2010 (134 kB, xlsx)

Minrekord för 24-timmars mintemperatur för perioden 1981-2010 (135 kB, xlsx)

Maxrekord för 24-timmars medeltemperatur för perioden 1981-2010 (115 kB, xlsx)

Minrekord för 24-timmars medeltemperatur för perioden 1981-2010 (155 kB, xlsx)

Maxrekord för daggpunkt för perioden 1981-2010 (99 kB, xlsx)

Nederbörd

Maxrekord för månadsnederbörd för perioden 1981-2010 (269 kB, xlsx)

Minrekord för månadsnederbörd för perioden 1981-2010 (260 kB, xlsx)

Maxrekord för 24-timmars nederbörd 1981-2010 (272 kB, xlsx)

Maxrekord för snödjup för perioden 1981-2010 (186 kB, xlsx)

Vind

Maxrekord för max-medelvind för perioden 1981-2010 (52 kB, xlsx)

Maxrekord för byvind för perioden 1981-2010 (48 kB, xlsx)

Lufttryck

Maxrekord för lufttryck för perioden 1981-2010 (66 kB, xlsx)

Minrekord för lufttryck för perioden 1981-2010 (66 kB, xlsx)