Dataserier med normalvärden för perioden 1981-2010

Den världsmeteorologiska organisationen (WMO) har bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Här finns svenska värden för normalperioden 1981-2010 tillgängliga för nedladdning.

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1991-2020 är den nu gällande standardnormalperioden. På denna sida presenteras värden för normalperioden 1981-2010.

Dataserierna erbjuds i Microsoft Excel format. Filerna innehåller månads- och årsvärden uppdelade per observationsstation. Stationer anges med sitt klimatnummer. Nederbörd anges i millimeter, temperatur i grader Celsius.

Normalvärden för temperatur

Normalvärden för temperatur från normalperioden 1981-2010 finns för ca 700 mätstationer.

Excelfil med normalvärden för månadstemperatur för perioden 1981-2010 (212 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för årstidernas start och längd för perioden 1981-2010 (128 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för vegetationsperiodens start och längd för perioden 1981-2010 (104 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för maxtemperatur för perioden 1981-2010 (379 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för mintemperatur för perioden 1981-2010 (366 kB, xlsx)

Normalvärden för nederbörd

Normalvärden för nederbörd från normalperioden 1981-2010 finns för ca 1365 mätstationer.

Excelfil med normalvärden för månadsnederbörd för perioden 1981-2010 (390 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för max dygnsnederbörd för perioden 1981-2010 (379 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 0,1 mm för perioden 1981-2010 (365 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 1 mm för perioden 1981-2010 (376 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 5 mm för perioden 1981-2010 (375 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 10 mm för perioden 1981-2010 (371 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 20 mm för perioden 1981-2010 (364 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 40 mm för perioden 1981-2010 (168 kB, xlsx)

Normalvärden för lufttryck

Normalvärden för nederbörd från normalperioden 1981-2010 finns för 284 mätstationer.

Excelfil med normalvärden för månadsmedellufttryck för perioden 1981-2010 (83 kB, xlsx)

Normalvärden för ångtryck

Normalvärden för ångtryck från normalperioden 1981-2010 finns för 462 mätstationer.

Excelfil med normalvärden för ångtryck för perioden 1981-2010 (139 kB, xlsx)

Rekordvärden för normalperioden

Rekordvärden för mätstationer, tex max- och minvärden, gällande för normalperioden 1981-2010 går att ladda ner som MS Excel-filer nedan.

Temperatur

Maxrekord för månadstemperatur för perioden 1981-2010 (141 kB, xlsx)

Minrekord för månadstemperatur för perioden 1981-2010 (142 kB, xlsx)

Maxrekord för 24-timmars maxtemperatur för perioden 1981-2010 (221 kB, xlsx)

Minrekord för 24-timmars mintemperatur för perioden 1981-2010 (129 kB, xlsx)

Maxrekord för 24-timmars medeltemperatur för perioden 1981-2010 (109 kB, xlsx)

Minrekord för 24-timmars medeltemperatur för perioden 1981-2010 (149 kB, xlsx)

Maxrekord för daggpunkt för perioden 1981-2010 (92 kB, xlsx)

Nederbörd

Maxrekord för månadsnederbörd för perioden 1981-2010 (263 kB, xlsx)

Minrekord för månadsnederbörd för perioden 1981-2010 (254 kB, xlsx)

Maxrekord för 24-timmars nederbörd 1981-2010 (266 kB, xlsx)

Maxrekord för snödjup för perioden 1981-2010 (180 kB, xlsx)

Vind

Maxrekord för max-medelvind för perioden 1981-2010 (46 kB, xlsx)

Maxrekord för byvind för perioden 1981-2010 (42 kB, xlsx)

Lufttryck

Maxrekord för lufttryck för perioden 1981-2010 (60 kB, xlsx)

Minrekord för lufttryck för perioden 1981-2010 (60 kB, xlsx)