Dataserier med normalvärden för perioden 1971-2000

Den världsmeteorologiska organisationen (WMO) har bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Här finns svenska värden för normalperioden 1971-2000 tillgängliga för nedladdning.

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1991-2020 är den nu gällande standardnormalperioden. På denna sida presenteras värden för normalperioden 1971-2000.

Dataserierna erbjuds i Microsoft Excelformat. Filerna innehåller månads- och årsvärden uppdelade per observationsstation. Stationer anges med sitt klimatnummer. Nederbörd anges i millimeter, temperatur i grader Celsius.

Normalvärden för temperatur

Normalvärden för temperatur från normalperioden 1971-2000 finns för ca 700 mätstationer.

Excelfil med normalvärden för månadstemperatur för perioden 1971-2000 (212 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för årstidernas start och längd för perioden 1971-2000 (129 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för vegetationsperiodens start och längd för perioden 1971-2000 (104 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för maxtemperatur för perioden 1971-2000 (379 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för mintemperatur för perioden 1971-2000 (366 kB, xlsx)

Normalvärden för nederbörd

Normalvärden för nederbörd från normalperioden 1971-2000 finns för ca 1365 mätstationer.

Excelfil med normalvärden för månadsnederbörd för perioden 1971-2000 (387 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för max dygnsnederbörd för perioden 1971-2000 (377 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 0,1 mm för perioden 1971-2000 (362 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 1 mm för perioden 1971-2000 (375 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 5 mm för perioden 1971-2000 (372 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 10 mm för perioden 1971-2000 (370 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 20 mm för perioden 1971-2000 (363 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 40 mm för perioden 1971-2000 (168 kB, xlsx)

Normalvärden för lufttryck

Normalvärden för nederbörd från normalperioden 1971-2000 finns för 284 mätstationer.

Excelfil med normalvärden för månadsmedellufttryck för perioden 1971-2000 (83 kB, xlsx)

Normalvärden för ångtryck

Normalvärden för ångtryck från den nuvarande normalperioden 1991-2020 finns för 462 mätstationer.
Excelfil med normalvärden för ångtryck för perioden 1971-2000 (139 kB, xlsx)

Rekordvärden för normalperioden

Rekordvärden för mätstationer, tex max- och minvärden, gällande för normalperioden 1971-2000 går att ladda ner som MS Excel-filer nedan.

Temperatur

Maxrekord för månadstemperatur för perioden 1971-2000 (154 kB, xlsx)

Minrekord för månadstemperatur för perioden 1971-2000 (155 kB, xlsx)

Maxrekord för 24-timmars maxtemperatur för perioden 1971-2000 (119 kB, xlsx)

Minrekord för 24-timmars mintemperatur för perioden 1971-2000 (140 kB, xlsx)

Maxrekord för 24-timmars medeltemperatur för 1971-2000 (160 kB, xlsx)

Minrekord för 24-timmars medeltemperatur för perioden 1971-2000 (161 kB, xlsx)

Maxrekord för daggpunkt för perioden 1971-2000 (98 kB, xlsx)

Nederbörd

Maxrekord för månadsnederbörd för perioden 1971-2000 (274 kB, xlsx)

Minrekord för månadsnederbörd för perioden 1971-2000 (264 kB, xlsx)

Maxrekord för 24-timmars nederbörd för perioden 1971-2000 (278 kB, xlsx)

Maxrekord för snödjup för perioden 1971-2000 (173 kB, xlsx)

Vind

Maxrekord för max-medelvind för perioden 1971-2000 (41 kB, xlsx)

Maxrekord för byvind för perioden 1971-2000 (36 kB, xlsx)

Lufttryck

Maxrekord för lufttryck för perioden 1971-2000 (62 kB, xlsx)

Minrekord för lufttryck för perioden 1971-2000 (62 kB, xlsx)