Havsobservationer och prognoser inom Copernicus

I maj 2015 startades flera marina tjänster operationellt inom Copernicus. Nu förses omvärlden med marina data och tjänster för olika havsområden, både regionalt och globalt, via en central webbportal.

Tidigare kunde tillgången till data vara ofullständig och kvaliteten kunde skilja beroende på ursprung. Nu finns ett samlat, kvalitetssäkrat utbud hos en leverantör. SMHI deltar i två konsortier som tilldelats uppdrag. Kontrakten är treåriga.

Data för alla europeiska havsområden

In Situ Thematic Assembly Centre, INSTAC, drivs av ett stort europeiskt konsortium bestående av 16 partners som producerar och levererar oceanografiska observationer, realtidsdata och historiska data, för alla europeiska havsområden. SMHI leder arbetet för Östersjön och ansvarar för att samla in oceanografiska observationer från hela Östersjöområdet och att göra dessa tillgängliga via en central webbportal.
 

Solbad vid Östersjön

Central webbportal

Ett annat mindre konsortium driver Baltic Marine Forecasting Centre, BAL MFC, som producerar och levererar oceanografiska och biogeokemiska prognos- och analysprodukter för Östersjön och Västerhavet. SMHI ansvarar för att alla produkter som skapas inom BAL MFC finns nedladdningsbara via den centrala webbportalen. Portalen uppdateras med nya prognoser två gånger per dygn.

Utöver det ansvarar SMHI för att beräkna och leverera modelldata förbättrad utifrån befintliga observationer, för de senaste 20 åren, en så kallad återanalys.

De marina tjänsterna är en fortsättning på utvecklingsprojektet MyOcean som finansierades av EUs forskningsprogram FP7 och Horizon 2020. Inom MyOcean byggdes de nu operationella marina tjänsterna för både observationer och prognoser upp.