Rekord: Vattenstånd

Mycket höga eller låga vattenståndsnivåer inträffar oftast i samband med kraftiga pålands- eller frånlandsvindar. Hur högt eller lågt det kan bli varierar längs med den svenska kusten. Vid SMHI:s mätstationer har det högsta vattenståndet observerats i Kalix och det lägsta i Skanör.

Värden i tabellerna nedan presenteras i höjdsystemet RW (alltså relativt årets medelvattenstånd) och uppdateras när nya rekord inträffar eller när justeringar görs i beräkningen av årets medelvattenstånd. För mer information, se sidan Årets medelvattenstånd

Högsta observerade vattenstånd
Havsområde Station Högsta Datum
N.Bottenviken Haparanda (kort mätserie) +129 cm 2015-11-27
N.Bottenviken Kalix +177 cm 1984-01-14
M.Bottenviken Furuögrund +148 cm 1984-01-14
S.Bottenviken Ratan +142 cm 2002-02-23
       
N.Bottenhavet Skagsudde +131 cm 2002-02-22
M.Bottenhavet Spikarna +127 cm 1984-01-14
M.Bottenhavet Draghällan +94 cm 1906-03-12
S.Bottenhavet Björn +137 cm 1914-01-09
S.Bottenhavet Forsmark +143 cm 2007-01-14
       
N.Östersjön Stockholm +117 cm 1983-01-18
N.Östersjön Landsort +95 cm 1983-01-18
N.Östersjön Marviken +95 cm 1983-01-18
       
M.Östersjön Visby +90 cm 1917-12-03
M.Östersjön Ölands norra udde +136 cm 1914-01-09
M.Östersjön Oskarshamn +115 cm 2017-01-04
       
S.Östersjön Kungsholmsfort +133 cm 1914-01-09
S.Östersjön Simrishamn +126 cm 2023-10-21
S.Östersjön Ystad +167 cm 1904-12-31
       
S.Öresund Skanör +154 cm 2017-01-04
S.Öresund Klagshamn +146 cm 2017-01-04
M.Öresund Barsebäck +159 cm 2013-12-06
N.Öresund Viken +168 cm 2013-12-06
       
S.Kattegatt Halmstad (SjöV) +235 cm 2015-11-29
M.Kattegatt Varberg +147 cm 1921-12-17
M.Kattegatt Ringhals +165 cm 2005-01-08
N.Kattegatt Göteborg-Torshamnen +150 cm 1985-11-06
N.Kattegatt Göteborg-Ringön +164 cm 1914-12-04
       
S.Skagerrak Stenungsund +157 cm 1981-11-24
M.Skagerrak Uddevalla (kort mätserie) +163 cm 2016-12-26
M.Skagerrak Smögen +150 cm 1920-11-16
N.Skagerrak Kungsvik +147 cm 1987-10-16
Lägsta observerade vattenstånd
Havsområde Station Lägsta Datum
N.Bottenviken Haparanda (kort mätserie) -126 cm 2016-01-14
N.Bottenviken Kalix -121 cm 1998-01-31
M.Bottenviken Furuögrund -123 cm 1971-02-26
S.Bottenviken Ratan -122 cm 1912-10-03
       
N.Bottenhavet Skagsudde -84 cm 1998-01-31
M.Bottenhavet Spikarna -79 cm 2019-01-12
M.Bottenhavet Draghällan -94 cm 1906-11-10
S.Bottenhavet Björn -79 cm 1906-11-11
S.Bottenhavet Forsmark -72 cm 2002-12-19 2010-01-27
       
N.Östersjön Stockholm -69 cm 1972-03-12
N.Östersjön Landsort -70 cm 1972-03-12
N.Östersjön Marviken -76 cm 1972-03-12
       
M.Östersjön Visby -72 cm 1972-03-12
M.Östersjön Ölands norra udde -71 cm 1976-02-25
M.Östersjön Oskarshamn -82 cm 1972-03-12
       
S.Östersjön Kungsholmsfort -94 cm 1887-12-01
S.Östersjön Simrishamn -129 cm 1999-12-04
S.Östersjön Ystad -143 cm 1902-12-26
       
S.Öresund Skanör -161 cm 2023-11-23
S.Öresund Klagshamn -101 cm 1987-01-30
M.Öresund Barsebäck -97 cm 1941-11-12
N.Öresund Viken -115 cm 2008-01-05
       
S.Kattegatt Halmstad (SjöV) -94 cm 2012-12-23
M.Kattegatt Varberg -114 cm 1900-02-16
M.Kattegatt Ringhals -107 cm 1976-01-03
N.Kattegatt Göteborg-Torshamnen -112 cm 1976-01-03
N.Kattegatt Göteborg-Ringön -107 cm 1948-04-11
       
S.Skagerrak Stenungsund -118 cm 1976-01-03
M.Skagerrak Uddevalla (kort mätserie) -96 cm 2018-03-01
M.Skagerrak Smögen -114 cm 1976-01-03
N.Skagerrak Kungsvik -117 cm 1976-01-03