Rekord: Våghöjd

De högsta vågorna observeras i samband med kraftiga vindar.
Hur höga vågorna kan bli varierar från plats till plats. Högsta
maximala våghöjden har observerats utanför Väderöarna.

Högsta observerade våghöjd
Havsområde Station Maximal våghöjd Signifikant våghöjd Datum
S.Bottenhavet Finngrundet 9.83 m 6.36 m 2006-11-01
N.Östersjön Almagrundet 12.75 m 7.82 m 1984-01-14
M.Östersjön Knolls grund 10.33 m 5.56 m 2017-01-11
S.Östersjön Södra Östersjön 11.22 m 7.89 m 2009-10-14
Öresund Oskarsgrundet 6.32 m 3.54 m 1989-10-02
V.Kattegatt Läsö Ost 5.86 m 4.10 m 2007-11-09
Ö.Kattegatt Trubaduren 10.16 m 4.52 m 1988-10-28
Ö.Skagerrak Väderöarna 14.36 m 8.12 m 2015-01-10