Stationslista vattenstånd

SMHI och Sjöfartsverket driver tillsammans ett nät på ett sextiotal vattenståndsstationer. Nedan följer listor över de stationer som SMHI och Sjöfartsverket administrerar. Historiskt har vattenståndet mätts dygnsvis eller timvis. Sedan 2019 mäts nivån med radarsensorer som har minutupplösning.

Stationslista vattenstånd SMHI
Nr Stationsnamn Latitud Longitud Start Slut
2157 Kalix 65.6970 23.0962 1974  
2055 Furuögrund 64.9157 21.2306 1916  
2056 Ratan 63.9861 20.895 1891  
2321 Skagsudde 63.1905 19.0124 1982  
2061 Spikarna 62.3632 17.5312 1968  
2179 Forsmark 60.4085 18.2109 1975  
2069 Stockholm 59.3243 18.0818 1889  
2507 Landsort Norra 58.7688 17.8589 2004  
2076 Marviken 58.5537 16.8371 1964  
2545 Arkö mobil 58.4843 16.9607 2014  
2080 Visby 57.6393 18.2845 1916* 1960  
2083 Ölands Norra Udde 57.3662 17.0971 1851* 1961  
2085 Oskarshamn 57.2749 16.4779 1960  
2088 Kungsholmsfort 56.1052 15.5893 1886  
2320 Simrishamn 55.5576 14.3577 1982  
30488 Skanör 55.4168 12.8296 1992  
2095 Klagshamn 55.5223 12.8936 1929  
2099 Barsebäck 55.7565 12.9034 1937* 1982  
2228 Viken 56.1421 12.5793 1976  
2105 Ringhals 57.2498 12.1126 1967  
2544 Onsala¹ 57.3919 11.9189 2015  
33089 Göteborg-Krossholmen 57.6913 11.7712 2021  
2110 Stenungsund 58.0933 11.8325 1962  
2541 Uddevalla mobil 58.3475 11.8948 2010  
2111 Smögen 58.3537 11.2178 1910  
2130 Kungsvik 58.9966 11.1274 1973  
2588 Haparanda mobil 65.7717 23.9029 2014 2017
2060 Sprängsviken 62.86 17.88 1915* 1949*
30031 Hertsöfjärden 65.57 22.23 1982 1985
2054 Luleå 65.55 22.21 (1912*) (1966*)
2057 Holmögadd 63.60 20.75 1849* 1882*
2058 Sydostbrotten 63.3369 20.1734 (1964) 1975 1985
2059 Örnsköldsvik 63.28 18.73 (1910*) (1949*)
2062 Draghällan 62.3398 17.4391 1897 1969
2063 Iggesund 61.64 17.08 1908* 1931*
2064 Söderhamn 61.31 17.08 (1906*) (1928*)
2065 Nedre Ljusne 61.20 17.12 1912* 1939*
2066 Nedre Gävle 60.68 17.19 1896* 1972*
2067 Björn 60.6385 17.9868 1891 1978
2068 Grundkallen 60.50 18.92 1960 (1970) 1979
2526 Djursten 60.37 18.40 1849* 1882*
2115 Kallerö 60.35 18.26 1972 1976
2512 Svartklubben 60.1744 18.8250 1849* 1875*
2322 Svenska Björn 59.58 19.78 1982 1994
2070 Nedre Stockholm 59.3217 18.0722 1774* 1967*
2529 Sandhamn 59.29 18.91 1924* 1927*
2071 Grönskär 59.28 19.03 1887* 1932*
2072 Nedre Södertälje 59.19 17.63 1869* 1970*
2135 Dalarö 59.13 18.40 1973 1974
2073 Landsort 58.7425 17.8652 1886 2006
2527 Landsort fyr 58.7395 17.8658 1848* 1882*
2074 Nedre Nyköping 58.75 17.01 (1909*) (1920*)
2075 Oxelösund 58.66 17.12 1961 1986
30006 Gustav Dalén 58.5940 17.4676 1979 1997
2077 Mem 58.48 16.42 1863* 1925*
2079 Fårösund 57.87 19.05 1969* 1971*
2078 Västervik 57.76 16.64 1895* 1970*
2081 Gnisvärd 57.5025 18.1125 1937* 1967*
2082 Ljugarn 57.3231 18.7148 (1935*) (1969*)
2084 Byxelkrok 57.33 17.01 1937* 1969*
2086 Kalmar 56.66 16.37 (1903*) (1929*)
2087 Grönhögen 56.27 16.40 1937* 1964*
2089 Hällevik 56.01 14.70 (1937*) (1967*)
2090 Hanö 56.01 14.84 1937* 1968*
2513 Utklippan 55.95 15.70 1850* 1876*
2091 Åhus 55.93 14.33 (1913*) (1949*)
2543 Åhus mobil 55.9284 14.3286 2010 2012
2092 Kivik 55.69 14.22 1937* 1969*
2093 Ystad 55.4271 13.8258 1886 1987
2528 Ystad fyr 55.4271 13.8258 1849* 1879*
2094 Östra torp 55.34 13.37 1937* 1966*
2097 Flinten SV 55.59 12.84 (1967) 1970 1999
2096 Limhamn 55.58 12.91 (1928*) 1944* 1953*
10285 Oskarsgrundet SV 55.59 12.86 1976 1999
2098 Malmö 55.62 12.99 1924 1963
30601 Malmö oljehamn 55.6367 13.0273 1996 2000
30492 Barsebäck Mylog 55.75 12.91 1992 1992
2100 Landskrona 55.86 12.83 1913* 1982*
2101 Bäckviken 55.91 12.72 (1921*) (1932*)
2102 Torekov 56.43 12.63 1937* 1967*
2542 Ängelholm mobil 56.27 12.84 2011 2014
2103 Halmstad 56.66 12.86 1903* 1970*
2104 Varberg 57.11 12.23 1886 1982
2106 Trubaduren 57.5948 11.6329 1978 2004
2107 Hönö-Klåva 57.68 11.64 1937* 1969*
2109 Göteborg-Torshamnen 57.6846 11.7907 1967 2023
2108 Göteborg-Klippan 57.69 11.90 (1887) 1959 1974 (1977)
2508 Göteborg-Ringön 57.72 11.97 1887* 1958*
2511 Hållö 58.33 11.22 1848* 1875*
2112 Bäckevik 58.37 11.25 1894* 1929*
2515 Nordkoster 58.90 11.04 1849* 1916*
2078 Strömstad 58.94 11.17 1895* 1967* (1971*)
2114 Svinesund 59.10 11.27 1971 1973

Årtal inom parentes betyder att värden inte finns lagrade digitalt. Visning av position med fyra decimaler betyder att positionen är helt säker. Två decimaler innebär att exakt position inte är helt klarlagd.
* betyder att det endast finns dygnsvärden mellan angivna årtal,
övrig data är timvärden eller på senare år ännu högre tidsupplösning.    ¹Onsala administreras av Chalmers Tekniska Högskola.

Stationslista vattenstånd Sjöfartsverket
Nr Stationsnamn Latitud Longitud Start Slut
35103 Kalix Karlsborg 65.7893 23.3007 2009  
35183 Strömören 65.5495 22.2383 2016  
35240 Gåsören 64.6633 21.3167 2009  
35124 Holmsund 63.6954 17.3475 2009  
35138 Skagsudde 2 63.1905 19.0123 2018  
35153 Svanö 62.8966 17.8688 2009 2019
35209 Lunde 62.8807 17.8764 2019  
35125 Spikarna 2 62.3631 17.8979 2009 2018
35127 Ljusne Lotsstation 61.2068 17.1452 2009  
35119 Bönan 60.7383 17.3184 2009  
185 Gävle¹ 60.6967 17.2314 2021  
35154 Loudden 59.3409 18.1380 2009 2020
35112 Nynäs Fiskehamn 58.9007 17.9536 2019  
35102 Landsort 2 58.7446 17.8650 2009  
35185 E4 Bron Södertälje 59.1848 17.6428 2011  
35118 Oxelösund Lotsstation 58.6617 17.1247 2009  
35101 Juten 58.6342 16.3248 2003  
35151 Västervik 57.7482 16.6747 2009  
35114 Slite 57.7058 18.8100 2009  
35108 Visby 2 57.6393 18.2845 2009 2018
35200 Simpevarp² 57.4103 16.6758 2016  
35105 Kalmar 56.6589 16.3783 2009  
177 Verkö³ 56.1667 15.6289 2020  
35131 Karlshamn 56.1542 14.8212 2009  
35159 Ystad 2 55.4227 13.8255 2014  
35136 Flinten 16 55.5610 12.8095 2009  
35137 Flinten 7 55.5894 12.8445 2009  
35152 Malmö Hamn 55.6135 12.9975 2009  
35110 Helsingborg 56.0412 12.6845 2009  
35115 Halmstad 56.6513 12.8447 2009  
35213 Falkenberg 56.8920 12.4895 2014  
35133 Varberg 2 57.1096 12.2415 2009  
35144 Vinga 2 57.6317 11.6088 2009  
35171 Måvholmsbådan⁴ 57.6723 11.7075 2009  
35172 Torshamnen GBG Hamn⁴ 57.6811 11.7881 2009  
35184 Karet GBG Hamn⁴ 57.6878 11.8696 2009 2019
35120 Tångudden 57.6821 11.8722 2019  
33096 Göteborg-Eriksberg⁴ 57.6966 11.9088 2013  
35203 Göteborg-Götaälvbron⁴ 57.7144 11.9666 2010 2018
33097 Göteborg-Hisingsbron 57.7149 11.9687 2022  
33093 Göteborg-Tingstadstunneln⁴ 57.7231 11.9869 2013  
33094 Göteborg-Lärjeholm⁴ 57.7619 12.0038 2013  
33095 Göteborg-Agnesberg⁴ 57.7898 12.0102 2013  
126 Jordfallsbron 57.8554 12.0086 2009  
35104 Marstrand 57.8870 11.5937 2009  
35109 Brofjorden 58.3360 11.4047 2009  

¹Gävle administreras av Gävle Hamn.                                                          ²Simpevarp administreras av Svensk Kärnbränslehantering.                 ³Verkö administreras av KBP.                                                                        ⁴Stationer som administreras av Göteborgs stad.

Tillgänglighetsmatris havsvattenstånd