Oceanografiska faktablad

SMHI publicerar faktablad inom ämnesområdena meteorologi, hydrologi och oceanografi. Här finns en lista på de oceanografiska faktabladen. Utgivningsår anges inom parentes. Publikationerna hittas genom att söka i Kunskapsbanken på respektive titel. De flesta går att ladda ner som pdf, annars kan de beställas via Kundtjänst.

Faktabladsnummer -

41.  (2009)

46. Vågor i svenska hav (2010)

47. Växtplankton (2010)

52. Strömmar i svenska hav  (2011)

55. Närsalter i svenska hav (2012)

56. Syreförhållanden i svenska hav (2013)