Närsalter i svenska hav

Typ: Faktablad
Författare: Karin Wesslander
Publicerad:

Sammanfattning

Allt liv, i havet såsom på land, behöver någon form av näring för att kunna växa och utvecklas normalt. Basen i ett ekosystem utgörs främst av primärproducenterna, de som utför fotosyntes. Faktablad nummer 55.