Syreförhållanden i svenska hav

Typ: Faktablad
Författare: Maria Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Syre är en av de viktigaste gaserna i havet, då den är nödvändig för allt högre liv. Ytvattnet är vanligtvis mättat med syre, vilket tillförs genom upptag från atmosfären och genom algers fotosyntes. Faktablad nummer 56.