Växtplankton

Typ: Faktablad
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Växtplankton är encelliga mikroskopiska alger som finns i många olika former och som har en mängd olika strategier för att överleva i vattnet. De är primärproducenter, och därmed del av själva fundamentet i näringskedjan och grunden till allt liv genom fotosyntesens syreproduktion. Faktablad nr 47.