Strömmar i svenska hav

Typ: Faktablad
Författare: Thomas Hammarklint och Torbjörn Lindkvist
Publicerad:

Sammanfattning

Havsvattnet är alltid i rörelse i mer eller mindre regelbundna banor. De största rörelserna sker horisontellt medan vertikala rörelser är mindre på grund av densitetsskiktningar. Ytströmmarna har i allmänhet högre hastighet medan djupvattenströmmar rör sig mycket långsamt. Faktablad nummer 52.