Ölands ost Askö Tångesund Kristineberg havstensfjord Koster Norrbyn

Bojarna är placerade på följande positioner:

NORRBYN BOJ
Utanför Umeå Marina Forskningscentrum (VR-boj)
ASKÖ BOJ
Utanför Askölaboratoriet, Trosa skärgård (VR-boj)
ÖLAND OST BOJ
Öland (VR-boj)
KRISTINEBERG BOJ
Gullmarsfjordens inlopp (VR-boj)
Reservboj - Förvaras på Kristinebergs Marina forskningsstation (VR-boj)
HAVSTENSFJORD BOJ
Havstensfjorden, mobilt system (SMHI-boj)
KOSTER BOJ
Kosterfjorden (SMHI-boj)
TÅNGESUND BOJ
Tångesund, mobil kustboj

Kustmätsystem

Kustmätsystemen är ett nät av bojar som är placerade runt Sverige i kustzonen. De mäter temperatur, salthalt, klorofyll, syre och turbiditet vid ytan och salthalt, syre och temperatur i vattenprofilen. De flesta sensorerna levererar information i nära realtid. Bojnätet drivs i samarbete mellan SMHI, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Linné-universitetet samt Stockholms universitet.

Sveriges observationssystem för Hav och Kust är underdimensionerat. Användarna av information från Kustzonen saknar tidsserier för vattenparametrar att användas i klimat- och modellarbete samt för forskningsändamål. Bojarna har finansierats med medel från Vetenskapsrådet, Naturvårdsverket/Havs- och Vattenmyndigheten samt  interregprojektet "Hav möter Land".

Upphandling från teknisk specifikation till sjösättning med avslutande Site Acceptance Test har gjorts av SMHI i nära samarbete med Sven Lovén  Centrum för Marina vetenskaper, Göteborgs universitet. Sju bojar har köpts in från TechWorks Marine. Fem av bojarna ägs av lärosätena och två av  SMHI.

Ölands ost Askö Tångesund Kristineberg havstensfjord Koster Norrbyn

Bojarna är placerade på följande positioner:

NORRBYN BOJ
Utanför Umeå Marina Forskningscentrum (VR-boj)
ASKÖ BOJ
Utanför Askölaboratoriet, Trosa skärgård (VR-boj)
ÖLAND OST BOJ
Öland (VR-boj)
KRISTINEBERG BOJ
Gullmarsfjordens inlopp (VR-boj)
Reservboj - Förvaras på Kristinebergs Marina forskningsstation (VR-boj)
HAVSTENSFJORD BOJ
Havstensfjorden, mobilt system (SMHI-boj)
KOSTER BOJ
Kosterfjorden (SMHI-boj)
TÅNGESUND BOJ
Tångesund, mobil kustboj

Kustmätsystem

Kustmätsystemen är ett nät av bojar som är placerade runt Sverige i kustzonen. De mäter temperatur, salthalt, klorofyll, syre och turbiditet vid ytan och salthalt, syre och temperatur i vattenprofilen. De flesta sensorerna levererar information i nära realtid. Bojnätet drivs i samarbete mellan SMHI, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Linné-universitetet samt Stockholms universitet.

Sveriges observationssystem för Hav och Kust är underdimensionerat. Användarna av information från Kustzonen saknar tidsserier för vattenparametrar att användas i klimat- och modellarbete samt för forskningsändamål. Bojarna har finansierats med medel från Vetenskapsrådet, Naturvårdsverket/Havs- och Vattenmyndigheten samt  interregprojektet "Hav möter Land".

Upphandling från teknisk specifikation till sjösättning med avslutande Site Acceptance Test har gjorts av SMHI i nära samarbete med Sven Lovén  Centrum för Marina vetenskaper, Göteborgs universitet. Sju bojar har köpts in från TechWorks Marine. Fem av bojarna ägs av lärosätena och två av  SMHI.

Kustobservationsstationer