Om Kristinebergstationen

Stationstyp: Kustboj
Stationsnummer: 33025
Stationsid: Kristineberg
Stationsnamn: Kristineberg
Latitud: 58.2592
Longitud: 11.4617
Djup: 40 m
Observationsperiod: 2014-
Status: Aktiv
Parametrar:
Vindens riktning och hastighet, luftens temperatur och tryck.
Salthalt, vattentemperatur, strömriktning och hastighet på flera nivåer.
Klorofyll-fluorescens, turbiditet och syre.

Sven Lovéns center vid Kristineberg
Sven Lovén center vid Kristineberg, Fiskebäckskil. Förstora Bild