Norrbyn

Översättning av parametrar

Time UTC: tid vid nollmeridianen
Wtemp °C: havstemperatur
Salinity PSU: salthalt

Cphl µg/l: klorofyllhalt
Oxyg ml/l: syremättnaden i havet
Turb NTU: grumligheten

Wind dir: vindriktning
Wind spd: vindhastighet
Atemp °C: lufttemperatur

Apres: lufttryck
Current spd: strömhastighet
Current dir: strömriktning

Time UTC: tid vid nollmeridianen
Wtemp °C: havstemperatur
Salinity PSU: salthalt

Cphl µg/l: klorofyllhalt
Oxyg ml/l: syremättnaden i havet
Turb NTU: grumligheten

Wind dir: vindriktning
Wind spd: vindhastighet
Atemp °C: lufttemperatur

Apres: lufttryck
Current spd: strömhastighet
Current dir: strömriktning

Kustobservationsstationer