Om Norrbynstationen

Stationstyp: Kustboj
Stationsnummer: 33021
Stationsid: Norrbyn
Stationsnamn: Norrbyn
Latitud: 63.5000
Longitud: 19.8083
Djup: 25 m
Observationsperiod: -
Status: Aktiv
Parametrar:
 Vindens riktning och hastighet, luftens temperatur och tryck.
 Salthalt, vattentemperatur, strömriktning och hastighet på flera nivåer.
 Klorofyll-fluorescens, turbiditet och syre.

Kustboj från Techworks
Kustboj från Techworks