Om Havstensfjordstationen

Stationstyp: Kustboj
Stationsnummer: 33024
Stationsid: Havstensfjord
Stationsnamn: Havstensfjord
Latitud: 58.3025
Longitud: 11.7533
Djup: 40 m
Observationsperiod: 2013-2014
Status: Position nedlagd
Parametrar:
Vindens riktning och hastighet, luftens temperatur och tryck.
Salthalt, vattentemperatur, strömriktning och hastighet på flera nivåer.
Klorofyll-fluorescens, turbiditet och syre.
 

Isättning boj
Isättning av kustmätsystem i Havstensfjorden juni 2014.