Om Tångesunds mobila kustboj

Stationstyp: Mobil kustboj
Stationsnummer: -
Stationsid: Tångesund
Stationsnamn: Tångesunds mobila kustboj
Latitud: 58.044
Longitud: 11.295
Djup: 23 m
Observationsperiod: 2016-04-26 – 2017-12-14
Status: Position nedlagd
Parametrar:
Vindens riktning och hastighet, luftens temperatur och tryck.
Salthalt, vattentemperatur, strömriktning och hastighet på flera nivåer.
Klorofyll-fluorescens, turbiditet och syre.
 

Tångesunds bojen