Om Kosterstationen

Stationstyp: Kustboj
Stationsnummer: 33026
Stationsid: Koster
Stationsnamn: Koster
Latitud: 58.8833
Longitud: 11.0983
Djup: 68 m
Observationsperiod: 2014-
Status: Aktiv
Parametrar:
 Vindens riktning och hastighet, luftens temperatur och tryck.
 Salthalt, vattentemperatur, strömriktning och hastighet på flera nivåer.
 Klorofyll-fluorescens, turbiditet och syre.

Kustboj från Techworks
Kustboj från Techworks